Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMAKOLOJİ 96+0 - 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Amina Mahdy SALLAM
Dersi Verenler Prof.Dr. Amina Mahdy SALLAM, Dr.Öğr.Üye. Volkan AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genel farmakoloji konuları ile vücut sistemlerini etkileyen ilaçların farmakolojik özelliklerini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Farmakolojiye Giriş, Yeni İlaçların Farmakolojik Değerlendirmesi, İlaçların Absorbsiyonu, İlaçların Dağılımı, İlaçların Metabolizması, Histamin, Serotonin, Otakoidler, Yeni İlaçların Klinik Değerlendirmesi., İlaçların Toksik Tesirleri, Farmakogenetik, Eikozanoidler, Peptid Yapılı Otakoidler ve Nitrik Oksid, İlaçların Uygulama Yolları, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları.,İlaçların Atılımı, İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler, İlaçların Farmasötik Şekilleri, İlaç-Reseptör İlişkisi, Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri.,Doz-Konsantrasyon-Etki ilişkisi, İlaçların Etki Mekanizmaları.,Anemilerin Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, İmmunomodülatör İlaçlar, Kanser Tedavisinin Farmakolojik Esasları ve Antineoplastik İlaçlar.,Antimikrobiyal Kemoterapötiklerin Genel Özellikleri, Farmakodinamik İlaç Etkileşmeleri, Farmakokinetik İlaç Etkileşmeleri.,Monobaktamlar, Beta-Laktamaz İnhibitörleri, Karbapenemler ve Vankomisin, Penisilinler ve Sefalosporinler.,Antimikobakteriyel İlaçlar, Dar spektrumlu ve anti-anaerobik ilaçlar, Aminoglikozitler.,Sülfonamidler ve Ko-Trimoksazol, Tetrasiklin, Kloramfenikol, Florokinolonlar ve Makrolidler, Antiviral ilaçlar, Antifungal İlaçlar.,Anti-protozoal ilaçlar, Antihelmintik ilaçlar, Ektoparaziter ilaçlar.,Hormonların Farmakolojik ve Farmakokinetik Yönleri, Ön ve Arka Hipofiz Hormonları, Tiroid Hormonları ve Antitiroid İlaçlar.,Kemik Mineral Homeostazını Etkileyen İlaçlar, Oral Hipoglisemik İlaçlar, İnsülin.,ACTH, Mineralokotikoidler ve İnhibitörleri, Glukokordikoidler.,Antihipertansif İlaçlar, Otonom Sinir Sisteminin Farmakolojik Yönleri, Antikoagülan, Antitrombositik ve Trombolitik İlaçlar.,Anjina Pektoris Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Kolinerjik Nörotransmisyon, Muskarinik Reseptör Agonistleri ve Kolinesteraz İnhibitörleri, Sempatomimetik İlaçlar, Sempatolitik İlaçlar, Nikotin, gangliyon stimülanları, gangliyon blokörleri, Su ve elektrolit dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar, Asid-baz dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar.,Periferik Vazodilatörler, Kalp yetersizliğinde Kullanılan İlaçlar: Kalp Glikozidleri, Kalp yetersizliğinde Kullanılan Diğer İlaçlar, Hemostatik İlaçlar ve Hemostatik Kan Ürünleri, Plazma Hacmini Genişleten Solüsyonlar, Kan ve Plazma Ürünleri, Dislipidemilerde Kullanılan İlaçlar.,Kardiyak Disritmilerde Kullanılan İlaçlar, Antihistaminik İlaçlar, Öksürük Tedavisi ve Soğuk Algınlığında Kullanılan İlaçlar.,Bronkodilatatör İlaçlar, Antitüssif İlaçlar, Ekspektoranlar ve Surfaktanlar, Vitaminler, Oksijen, Ozon ve Diğer Tedavi Gazları.,Androjenler, Anabolik Steroidler ve Antiandrojenik İlaçlar, Kadın Cinsiyet Hormanları, oksitosik ilaçlar, Kontraseptif İlaçlar.,Diüretikler.,Laksatif ve Purgatifler, Farmakovijilans ve Klinik Farmakolojiye Giriş.,Emetik ve Antiemetik İlaçlar.,Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar.,SSS Farmakolojisi, Antipsikotik İlaçlar, Antidepresan İlaçlar, Genel Anestezinin Farmakolojisi.,SSS Situmulanları ve Halusinojenler, Opioid Analjezikler, Antiepileptik İlaçlar-I, İlaç Suistimali ve Bağımlılığı.,Hipnosedatifler-I, Hipnosedatifler-II ve Alkol, Başağrısı Tedavisinde Kullanılan İlaçlar.,Demans Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Antiparkinson İlaçlar.,Antiinflamatuvar İlaçlar, Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar, Santral Etkili Kas Gevşeticiler, Lokal Anestezik İlaçlar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Farmakolojinin temel konularını değerlendirebilecektir. 1.1.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini tanımlar. 1.2.İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik işlevlerini açıklar. 1.3.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini özetler. 1, 10, 15, 18, 2 A
2. İlaç toksisitesi ve suistimalini değerlendirebilecektir. 2.1.İlaç toksisitesini ve ilaç suistimalini tanımlar. 2.2.İlaç toksisitesini ve bunların mekanizmalarını açıklar. 2.3.İlaç toksisitesine ve ilaç suistimaline örnekler verir. 1, 10, 18, 2 A
3. Santral sinir sistemi ilaçlarını değerlendirebilecektir. 3.1.Santral sinir sistemi ilaçlarının farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini tanımlar. 3.2.Santral sinir sistemi ilaçlarının etki mekanizmalarını açıklar. 3.3.Santral sinir sistemi ilaçlarına örnekler verir. 1, 10, 15, 18, 2 A
4. Analjezik, antiinflamatuvar ve anestezik ilaçları değerlendirir. 4.1.Analjezik, antiinflamatuvar ve anestezik ilaçların farmakodinamik özelliklerini özetler. 4.2.Bu ilaçların etki mekanizmalarını yorumlar. 4.3.Bu ilaçlara örnekler verir. 1, 10, 15, 18, 2 A
5. Otonom sinir sistemi ilaçlarının farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini açıklayabilecek, yan etki profillerini ve ilaç etkileşimlerini tartışabilecektir. 5.1.Otonom sinir sistemi ilaçlarının farmakodinamik özelliklerini, yan etkilerini, kontrendikasyonlarını ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini özetler. 5.2.Otonom sinir sistemi ilaçlarının etki mekanizmalarını yorumlar. 5.3.Otonom sinir sistemi ilaçlarına örnekler verir. 1, 10, 12, 15, 18, 2 A
6. Endokrin, Kardiyovasküler, solunum ve sindirim sistemi ilaçlarının farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini açıklayabilecek, yan etki profillerini, kontrendikasyonlarını ve ilaç etkileşimlerini tartışabilecektir. 6.1. Endokrin, Kardiyovasküler, solunum ve sindirim sistemi ilaçlarının farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini özetler. 6.2. Endokrin, Kardiyovasküler, solunum ve sindirim sistemi ilaçlarının etki mekanizmalarını yorumlar. 6.3. Endokrin, Kardiyovasküler, solunum ve sindirim sistemi ilaçlarına örnekler verir. 1, 10, 12, 15, 18, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Farmakolojiye Giriş, Yeni İlaçların Farmakolojik Değerlendirmesi, İlaçların Absorbsiyonu, İlaçların Dağılımı, İlaçların Metabolizması, Histamin, Serotonin, Otakoidler, Yeni İlaçların Klinik Değerlendirmesi. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
2 İlaçların Toksik Tesirleri, Farmakogenetik, Eikozanoidler, Peptid Yapılı Otakoidler ve Nitrik Oksid, İlaçların Uygulama Yolları, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
3 İlaçların Atılımı, İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler, İlaçların Farmasötik Şekilleri, İlaç-Reseptör İlişkisi, Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
4 Doz-Konsantrasyon-Etki ilişkisi, İlaçların Etki Mekanizmaları. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
5 Anemilerin Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, İmmunomodülatör İlaçlar, Kanser Tedavisinin Farmakolojik Esasları ve Antineoplastik İlaçlar. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
6 Antimikrobiyal Kemoterapötiklerin Genel Özellikleri, Farmakodinamik İlaç Etkileşmeleri, Farmakokinetik İlaç Etkileşmeleri. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
7 Monobaktamlar, Beta-Laktamaz İnhibitörleri, Karbapenemler ve Vankomisin, Penisilinler ve Sefalosporinler. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
8 Antimikobakteriyel İlaçlar, Dar spektrumlu ve anti-anaerobik ilaçlar, Aminoglikozitler. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
9 Sülfonamidler ve Ko-Trimoksazol, Tetrasiklin, Kloramfenikol, Florokinolonlar ve Makrolidler, Antiviral ilaçlar, Antifungal İlaçlar. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
10 Anti-protozoal ilaçlar, Antihelmintik ilaçlar, Ektoparaziter ilaçlar. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
11 Hormonların Farmakolojik ve Farmakokinetik Yönleri, Ön ve Arka Hipofiz Hormonları, Tiroid Hormonları ve Antitiroid İlaçlar. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
12 Kemik Mineral Homeostazını Etkileyen İlaçlar, Oral Hipoglisemik İlaçlar, İnsülin. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
13 ACTH, Mineralokotikoidler ve İnhibitörleri, Glukokordikoidler. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
14 Antihipertansif İlaçlar, Otonom Sinir Sisteminin Farmakolojik Yönleri, Antikoagülan, Antitrombositik ve Trombolitik İlaçlar. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
15 Anjina Pektoris Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Kolinerjik Nörotransmisyon, Muskarinik Reseptör Agonistleri ve Kolinesteraz İnhibitörleri, Sempatomimetik İlaçlar, Sempatolitik İlaçlar, Nikotin, gangliyon stimülanları, gangliyon blokörleri, Su ve elektrolit dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar, Asid-baz dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
16 Periferik Vazodilatörler, Kalp yetersizliğinde Kullanılan İlaçlar: Kalp Glikozidleri, Kalp yetersizliğinde Kullanılan Diğer İlaçlar, Hemostatik İlaçlar ve Hemostatik Kan Ürünleri, Plazma Hacmini Genişleten Solüsyonlar, Kan ve Plazma Ürünleri, Dislipidemilerde Kullanılan İlaçlar. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
17 Kardiyak Disritmilerde Kullanılan İlaçlar, Antihistaminik İlaçlar, Öksürük Tedavisi ve Soğuk Algınlığında Kullanılan İlaçlar. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
18 Bronkodilatatör İlaçlar, Antitüssif İlaçlar, Ekspektoranlar ve Surfaktanlar, Vitaminler, Oksijen, Ozon ve Diğer Tedavi Gazları. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
19 Androjenler, Anabolik Steroidler ve Antiandrojenik İlaçlar, Kadın Cinsiyet Hormanları, oksitosik ilaçlar, Kontraseptif İlaçlar. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
20 Diüretikler. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
21 Laksatif ve Purgatifler, Farmakovijilans ve Klinik Farmakolojiye Giriş. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
22 Emetik ve Antiemetik İlaçlar. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
23 Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
24 SSS Farmakolojisi, Antipsikotik İlaçlar, Antidepresan İlaçlar, Genel Anestezinin Farmakolojisi. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
25 SSS Situmulanları ve Halusinojenler, Opioid Analjezikler, Antiepileptik İlaçlar-I, İlaç Suistimali ve Bağımlılığı. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
26 Hipnosedatifler-I, Hipnosedatifler-II ve Alkol, Başağrısı Tedavisinde Kullanılan İlaçlar. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
27 Demans Tedavisinde Kullanılan İlaçlar, Antiparkinson İlaçlar. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
28 Antiinflamatuvar İlaçlar, Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar, Santral Etkili Kas Gevşeticiler, Lokal Anestezik İlaçlar. Önceden verilen ders notuna hazırlık.
Kaynaklar
1.Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara. 2.Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York. 3.Katzung & Trevor: Farmakoloji, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu