Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ BECERİ I 0+24 - 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Filiz YARIMÇAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Erkan TEMİZKAN, Dr.Öğr.Üye. Filiz YARIMÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilimsel araştırmaya giriş için laboratuvar güvenliği kuralları, araştırma teknikleri: hücre kültürü, mikroskop teknikleri, moleküler biyoloji ve genetik yöntemleri, temel kognitif fonksiyonların EEG ile incelenmesi, bilimsel makale okunması ve değerlendirilmesi, bilimsel sunum becerileri, deney hayvanları etik kuralları, ilaç keşif ve geliştirme yöntemleri, mikrobiyota, nanobiyoteknoloji ve kullanımı, temel biyoinformatik tekniklerin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilimsel araştırmaya giriş için laboratuvar güvenliği kuralları.,Araştırma teknikleri: hücre kültürü, mikroskop teknikleri, moleküler biyoloji ve genetik yöntemleri.,Temel kognitif fonksiyonların EEG ile incelenmesi.,Bilimsel makale okunması ve değerlendirilmesi.,Bilimsel sunum becerileri, deney hayvanları ve etik kuralları.,İlaç keşif ve geliştirme yöntemleri.,Mikrobiyota, nanobiyoteknoloji ve kullanımı.,Temel biyoinformatik tekniklerin öğrenilmesi.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Eğitim ve meslek hayatında sağlıklı/hasta bireye tedavi ve bakım sırasında temel becerileri uygulayabilecektir. Uygulamaların önemini ve hangi durumlarda uygulanabileceğini açıklar. Anlatılan becerilerin işlem basamaklarını sıralar. Becerileri maket üzerinde uygular. Mikroskobu (basit mikroskop) etkin olarak kullanabilecektir. Mikroskop ışığını en etkin şekilde kullanır. Diyafram ve kondanser ayarı optimizasyonu ile en iyi fotoğrafı alır. Mikroskop bakımını uygular. 1, 11, 2, 3 A, B, C, D, F
Öğrenciler, laboratuvarda genel çalışma ve güvenli çalışma kurallarını uygulayabilecektir. Laboratuvarlarda kullanılan malzemeleri ve cihazları tanır. Laboratuvar tekniklerini açıklar. Klinik laboratuvarlarda iş akışı ve yapılan analizleri tanımlar. 1, 11, 2, 3 A, B, C, D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilimsel araştırmaya giriş için laboratuvar güvenliği kuralları.
2 Araştırma teknikleri: hücre kültürü, mikroskop teknikleri, moleküler biyoloji ve genetik yöntemleri.
3 Temel kognitif fonksiyonların EEG ile incelenmesi.
4 Bilimsel makale okunması ve değerlendirilmesi.
5 Bilimsel sunum becerileri, deney hayvanları ve etik kuralları.
6 İlaç keşif ve geliştirme yöntemleri.
7 Mikrobiyota, nanobiyoteknoloji ve kullanımı.
8 Temel biyoinformatik tekniklerin öğrenilmesi.
Kaynaklar
Laboratory Biosafety Manual, Third Edition, World Health Organization Seminerler Laboratuvar Föyleri Bilimsel Makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 24 24 576
Rehberli Problem Çözme 24 24 576
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 1156
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 39,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu