Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOKİMYA 74+10 - 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM
Dersi Verenler Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Doç.Dr. Saime BATIREL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hücrede yer alan kimyasal reaksiyonları moleküler düzeyde tanımlamak ve patolojik durumlarda bu reaksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Yaşamın moleküler anlamı,Bioenerji:Karbonhidrat metabolizması,Enerji deposu: Glikojen yapım ve yıkımı,Enerji üretimi:Glikoliz,Enerji dönüşümü I: Sitrik asid döngüsü,Enerji dönüşümü II: Pentoz fosfat yolu,Glukoz biyosentezi:Glikoneojenez,Glukozun metabolik kontrolu,Lipidler ve yağ asidleri,Yağ asidlerinin oksidasyonu,Ketojenez,Lipoproteinler,Sfingolipidler,Steroidler,Lipojenez,Membranlar ve taşınma,Oksidatif fosforilasyon,Biyolojik oksidasyon-antioksidanlar ,Enzimler ,Sinyal iletimi ,Hormonlar ve yapısı ,Hormonların etki mekanizması ,Vitaminlerin yapısı ,Vitaminlerin etki mekanizması ,İnorganik moleküller (1) ,İnorganik moleküller (2) ,Amino asidler ve özellikler ,Amino asid sentezi ve yıkılması ,Biyolojik aminler ,Üre sentezi ,Proteinlerin yapısı ,Proteinlerin sınıflandırılması ,Globuler proteinler (Hemoglobin) ,Protein analiz yöntemleri ,Beslenme biyokimyası ,Nükleik asidler ,Tampon sistemler ,Vücut sıvıları ,Su metabolizması ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Makromoleküllerin (karbonhidrat, protein, lipid, nükleik asid)vitamin ve minerallerin yapısını ve fonksiyonlarını tanımlayabilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.1.Monosakkarit, disakkarit ve polisakkaritlerin tanımlama ve genel özelliklerini tanır. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.2.Lipidler ve yağ asidleri, lipoproteinler, sfingolipidler, steroidler yapısını ve genel özelliklerini özetler. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.3.Amino asidler ve özelliklerini, proteinlerin yapısını, proteinlerin sınıflandırılmasını açıklar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.4.Hormonlar ve yapısını, hormonların etki mekanizmasını tanımlar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.5.Vitamin ve minerallerin yapısını genel özelliklerini özetler. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2-Makromoleküllerin insan vücudundaki yapısal ve fonksiyonel önemini açıklayabilecek ve hastalıklarla ilişkilerini tartışabilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.1.Metabolik yollardaki enzim eksikliklerinin neden olduğu hastalıkları açıklar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.2.Üre sentezindeki enzim eksikliklerini açıklar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.3.Lipid ve glikojen depo hastalıklarını tanımlar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.4.Glukozun metabolik kontrolu ve glukoz metabolizma bozukluklarını ve ateroskleroz gibi ilişkili olduğu metabolik bozuklukları açıklar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3-Makromoleküllerden enerji elde edilmesi ile ilgili anabolik ve katabolik yolları ve bu yollardaki kontrol basamaklarını tartışabilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.1.Bioenerji, glikojen yapım ve yıkımı, glikoliz, glikooneojenez, sitrik asid döngüsü, pentoz fosfat yolu, oksidatif fosforilasyon konularını açıklar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.2.Yağ asidlerinin oksidasyonu, ketojenezy lipojenez gibi yağ metabolizması ile ilişkili konuları tanımlar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.5.Enerji metabolizması ile beslenme ilişkisini kurar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
4-Vücut homeostazizi ile ilişkili konuların önemini tanımlayayabilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.3. Tüm metabolik yollar arasındaki kesişme noktalarını kavrar ve enerji metabolizmasını tartışır. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.4. Makromoleküllerin metabolik kontrol mekanizmalarını bu kontrol basamaklarında enzimve hormonların etkisini ve ilişkilerini açıklar. Sinyal ileti sistemlerini kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
4.1. Tampon sistemler ve kan pH'sı arasındaki ilişkiyi kurar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
4.2. İdrarın fiziksel,kimyasal ve mikroskobik özelliklerini kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
4.3. İdrar ve böbrek fonksiyonları arasındaki ilişkiyi düşünür. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
4.4. Suyun metabolizmadaki önemini kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yaşamın moleküler anlamı 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
2 Bioenerji:Karbonhidrat metabolizması 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
3 Enerji deposu: Glikojen yapım ve yıkımı 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
4 Enerji üretimi:Glikoliz 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
5 Enerji dönüşümü I: Sitrik asid döngüsü 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
6 Enerji dönüşümü II: Pentoz fosfat yolu 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
7 Glukoz biyosentezi:Glikoneojenez 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
8 Glukozun metabolik kontrolu 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
9 Lipidler ve yağ asidleri 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
10 Yağ asidlerinin oksidasyonu 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
11 Ketojenez 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
12 Lipoproteinler 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
13 Sfingolipidler 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
14 Steroidler 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
15 Lipojenez 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
16 Membranlar ve taşınma 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
17 Oksidatif fosforilasyon 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
18 Biyolojik oksidasyon-antioksidanlar 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
19 Enzimler 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
20 Sinyal iletimi 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
21 Hormonlar ve yapısı 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
22 Hormonların etki mekanizması 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
23 Vitaminlerin yapısı 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
24 Vitaminlerin etki mekanizması 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
25 İnorganik moleküller (1) 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
26 İnorganik moleküller (2) 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
27 Amino asidler ve özellikler 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
28 Amino asid sentezi ve yıkılması 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
29 Biyolojik aminler 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
30 Üre sentezi 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
31 Proteinlerin yapısı 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
32 Proteinlerin sınıflandırılması 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
33 Globuler proteinler (Hemoglobin) 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
34 Protein analiz yöntemleri 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
35 Beslenme biyokimyası 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
36 Nükleik asidler 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
37 Tampon sistemler 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
38 Vücut sıvıları 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
39 Su metabolizması 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
Kaynaklar
1.Experimental Biochemistry for Medical Sciences (Türkan Yiğitbaşı,S.Sibel Erdem,Perinur Bozaykut, Nesrin Emekli), 2.Lippincott Biochemistry, 3.Harper's Biochemistry, 4.Lehninger Principles of Biochemistry, 5.Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu