Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOLOJİ 148+24 - 13,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK
Dersi Verenler Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Prof.Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLU, Prof.Dr. Ahmad Ibrahım Mohamed ALSHAFEI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Molekül ve hücrelerden organ ve sistemlere kadar fonksiyonel tüm elemanları ile ve bir bütün olarak insan vücudunun nasıl çalıştığını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kas ve iskelet sistemi fizyolojisi,Kan ve dolaşım sistemi fizyolojisi,Solunum ve sindirim sistemi fizyolojisi,Sinir sistemi ve duyu fizyolojisi,Endokrin ve ürogenital sistem fizyolojisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Fizyolojinin temel ilkelerini özetleyebilecektir.
3.2.Patolojik süreçleri tanıyabilir
2. Hücre, organ ve sistem seviyesinde vücudun nasıl organize olduğunu açıklayabilecektir.
2.1. Fizyolojik mekanizmalarda sebep sonuç ilişkilerini yorumlayabilecektir.
2.2. Fizyolojik yapıların fonksiyonlarını betimleyebilecektir.
2.2. Öğrenmiş olduğu fizyolojik mekanizmalardan yola çıkarak başka mekanizmalar hakkında tahminde bulunabilir.
2.3. Fizyoljik mekanizmaları açıklamada benzetmeler kurabilir.
3. Normal ve patolojik olayları birbirinden ayırt edebilecektir.
3.1. Normal ve patolojik süreçleri karşılaştırabilir.
3.2. Patolojik süreçlerin sonuçları hakkında tahminde bulunabilir.
3.3. Patolojik süreçler için çözümler önerebilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kas ve iskelet sistemi fizyolojisi
2 Kan ve dolaşım sistemi fizyolojisi
3 Solunum ve sindirim sistemi fizyolojisi
4 Sinir sistemi ve duyu fizyolojisi
5 Endokrin ve ürogenital sistem fizyolojisi
Kaynaklar
• Tıbbi Fizyoloji – Guyton • Ganong’s Review of Medical Physiology • Molecular Biology of the cell – Alberts • Principles of Neural Science

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu