Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOFİZİK 24+0 - 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Süleyman ÜÇÜNCÜOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Süleyman ÜÇÜNCÜOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencilere kas-iskelet sistemi ve sinir sistemi biyofiziğinin temel içeriğini ve metotlarını açık ve anlaşılır bir şekilde sunmaktır
Dersin İçeriği Bu ders; Sinir hücrelerinin genel yapısı, sinir hücresinin zar yapısı ve özellikleri,Nöronlarda aksiyon potansiyeli, Sinyal iletimi, nörotransmitter maddeler ve bunların hücre üzerinde doğrudan ve dolaylı yolla etkileri,Kas biyofiziği ve dinamiği,İskelet kas hücrelerinin yapısı, hücrelerin kasılma mekanizması, düz kas-kalp kası- iskelet kası kasılma mekanizmaları arasındaki farklar,EMG,Sinir sistemi genel organizasyonu,Sinir Sisteminde sinyal iletimi, Nerst denklemi,Goldman denklemi,Görme biyofiziği ve optik kanunları,İşitme Biyofiziği ve ses dalgaları,Radyasyon Biyofiziği: Işığın ikili (parçacık ve dalga) doğası,Elektromanyetik Spektrum: Kozmik Işınlar, Gama Işınları, X Işınları, Ultraviyole, Görünür Işınlar, Kızıl ötesi, mikrodalga ve radyo dalgaları,CT, X-ray çalışma prensipleri,MR, fMRI, PET çalışma prensipleri, EEG, Olaya İlişkin Potansiyeller,EEG, Olaya İlişkin Osilasyonlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
3.Görme Biyofiziği 1, 10, 14, 2, 3 A
4.İşitme Biyofiziği 1, 10, 14, 2, 3 A
1. Sinir hücrelerinin genel yapısını, sinir hücresinin zar yapısı ve özelliklerini, nöronlarda bulunan iyon kanallarını ve çeşitlerini, bu iyon kanalları üzerinden oluşan aksiyon potansiyelinin nasıl oluştuğunu, EEG kayıt alma yöntemini öğrenebilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
2. Kas Biyofiziği ve dinamiği, iskelet kas hücrelerinin yapısını, kayan flament teorisinde rol oynayan molekülleri, iskelet kas hücrelerinde meydana gelen aksiyon potansiyellerini, nöromusküler kavşak üzerinden kas hücrelerinin uyarılmasını anlayarak, EMG kayıt alma yöntemini ve kullanım alanlarını tanıyarak, sinir ve kas hücreleri arasındaki haberleşmenin nasıl oluştuğuna dair bilgi sahibi olacaktır. 1, 10, 14, 2, 3 A
5. Yapısal ve Fonksiyonel nörogörüntüleme teknikleri, MR, X-ray, PET, fMRI, EEG-ERP, EEG Olaya İlişkin Osilasyonlar 1, 10, 14, 2, 3 A
6. Radyasyonun tanımını, radyasyonun çeşitlerini, elektromanyetik spektrumu, X-Ray ve CT çalışma prensipler 1, 10, 14, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sinir hücrelerinin genel yapısı, sinir hücresinin zar yapısı ve özellikleri Dersten önce verilen ders notlarını okuma
2 Nöronlarda aksiyon potansiyeli, Sinyal iletimi, nörotransmitter maddeler ve bunların hücre üzerinde doğrudan ve dolaylı yolla etkileri Dersten önce verilen ders notlarını okuma
3 Kas biyofiziği ve dinamiği Dersten önce verilen ders notlarını okuma
4 İskelet kas hücrelerinin yapısı, hücrelerin kasılma mekanizması, düz kas-kalp kası- iskelet kası kasılma mekanizmaları arasındaki farklar Dersten önce verilen ders notlarını okuma
5 EMG Dersten önce verilen ders notlarını okuma
6 Sinir sistemi genel organizasyonu Dersten önce verilen ders notlarını okuma
7 Sinir Sisteminde sinyal iletimi, Nerst denklemi,Goldman denklemi Dersten önce verilen ders notlarını okuma
8 Görme biyofiziği ve optik kanunları Dersten önce verilen ders notlarını okuma
9 İşitme Biyofiziği ve ses dalgaları Dersten önce verilen ders notlarını okuma
10 Radyasyon Biyofiziği: Işığın ikili (parçacık ve dalga) doğası Dersten önce verilen ders notlarını okuma
11 Elektromanyetik Spektrum: Kozmik Işınlar, Gama Işınları, X Işınları, Ultraviyole, Görünür Işınlar, Kızıl ötesi, mikrodalga ve radyo dalgaları Dersten önce verilen ders notlarını okuma
12 CT, X-ray çalışma prensipleri Dersten önce verilen ders notlarını okuma
13 MR, fMRI, PET çalışma prensipleri Dersten önce verilen ders notlarını okuma
14 EEG, Olaya İlişkin Potansiyeller Dersten önce verilen ders notlarını okuma
15 EEG, Olaya İlişkin Osilasyonlar Dersten önce verilen ders notlarını okuma
Kaynaklar
Biyofizik, Ferit Pehlivan, Hacettepe Taş Kitapevi. Nörobiyofizik, Ferhan Esen-Hamza Esen, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Biopysics Roland Glaser
Power Point slides

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu