Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENEL CERRAHİ STAJI 50+110 - 9,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Murat DAYANGAÇ
Dersi Verenler Prof.Dr. Mustafa ÖNCEL, Dr.Öğr.Üye. Pelin BASIM, Prof.Dr. Fazlı Cem GEZEN, Dr.Öğr.Üye. Mehmet ŞEKER, Prof.Dr. Mustafa KESKİN, Prof.Dr. Murat DAYANGAÇ, Prof.Dr. İlker YAZICI, Doç.Dr. Naciye Çiğdem ARSLAN, Doç.Dr. Refik BADEMCİ, Prof.Dr. Irmak DURUR SUBAŞI, Doç.Dr. Nuri OKKABAZ, Dr.Öğr.Üye. Ahmet AYDIN, Dr.Öğr.Üye. Miraç İlker PALA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genel cerrahi ile ilgili genel bilgileri vermek, cerrahi hastalıkların patofizyolojik temellerinin anlaşılması, teşhis ve cerrahi tedavilerinin anlatılması, preoperatif-postoperatif ve yaralı bireylerin tedavi esaslarının öğretilmesi
Dersin İçeriği Bu ders; Kabızlık: Kanser Dışı Kolon Hastalıkları ,Rektal Kanama:Kolorektal Polipler,Polip-Kanser Süreci,Kolorektal Kanserler (Gastrointestinal sistem tümörleri),Dispepsi :Peptik Hastalıklar , Meme Akıntısı:Meme Hastalıkları,Karında Kasıkta Kitle :Karın Duvarı Yırtıkları ve Kasık Fıtıkları ,Memede Kitle :Maling Meme Hastalıkları -2 saat,Boyunda Kitle: Tiroid Tümörleri (2 saat),Biliyer Kolik :Kolesistit,Kolelitiazis-2 saat,Hepatomegali:Karaciğerin yer kaplayan lezyonları-2 saat,Karın kitlesi 2/Sarılık-(2 saat),Karın Ağrısı 1 -(2 saat),Akut apandisit,Şok,obezite,Karın Duvarı/Kasık Kitlesi,Abdominal Distansiyon: İntestinal Obstrüksiyonlar İleus),Yanık,Alt GİS Kanamaları ,Yara iyileşmesi ve Bakımı,Kilo Kaybı ,Dehidratasyon -2 saat,Yutma Güçlüğü :Disfaji Özofagus ve Diafragma ve Hastalıkları ,Üst GİS Kanamaları ,Abdominal Kitle 1/Disfaji,Karın Travmaları ,Anorektal Ağrı :Selim Anorektal Hastalıklar ,Venöz Trombo-embolizm,SÜTUR MATERYALLERİ-2 saat,YARA İYİLEŞMESİ YARA BAKIMI-2 saat,YANIK-2 saat,BENİGN-MALİGN DERİ TÜMÖRLERİ-(2 saat),FLEP-GREFT-2 saat,EL CERRAHİ-2 saat,YARIK DAMAK-DUDAK-(2 saat),MAKSİLLOFASİYAL TRAVMALAR ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Derslerin sonunda öğrenci; Genel cerrahi ile ilgili genel bilgileri almış olacaklar Cerrahi hastalıkların patofizyolojik temellerini öğrenmiş olacaklar Cerrahi hastalıkların teşhisini öğrenmiş olacaklar Cerrahi hastalıkların tedavileri kavramış olacaklar Preoperatif ve postoperatif tedavi esaslarını bilmiş olacaklar Travmalı hastaya tedavi yaklaşımlarını öğrenmiş olacaklar 1, 2, 3 A, B, F
Bilgi - Yara iyileşmesi ile ilgili fizyoloji bilgilerini; karaciğer, safra yolları, kolorektal sistem, mide ve duodenum, apendiks, tiroid, paratiroid ve adrenal bez ile ilgili anatomi, fizyoloji ve histoloji bilgilerini; diafragma, hiatus, ince barsaklar, kolon, anorektal bölge, karın duvarı ve meme ile ilgili anatomi bilgilerini hatırlar. Boyunda kitle, karında kitle, akut karın, ileus, sarılık ve anemi durumlarında, etkili iletişim yollarını kullanarak aldığı anamnez, fizik muayene ve tetkikler ile ayırıcı tanı listesi oluşturur. Meme, tiroid, paratiroid, adrenal bezler, anorektal bölge, gastrointestinal sistem ve hepatopankreatikobiliyer sistemle ilgili hastalıkların ve karın duvarı defektlerinin sık rastlanan klinik, laboratuvar ve patolojik bulgularını açıklar ve yorumlar. Meme kanseri, kolorektal kanser ve hepatosellüler kanser ile ilgili genel epidemiyolojik özellikleri ve koruyucu hekimlik uygulamalarını açıklar. Kolorektal kanserler, karaciğer kanserleri ve periampuller kanserler, gastrointestinal sistem kanserleri ve motilite bozuklukları, perianal abse, tiroid kanseri, akalazya, akut ve kronik pankreatit, akut apandisit, akut kolesistit, hipertiroidi, hipoparatiroidi, feokromasitoma, divertiküler hastalık, jinekomasti ve lenfödem durumlarını anamnez, fizik muayene bulguları ile ön tanı olarak akıl eder ve uzmanına yönlendirir. Akut karın, ileus, alt ve üst gastrointestinal sistem kanaması, sıvı ve elektrolit denge bozuklukları, şok, kolorektal kanserler, gastrointestinal sistem kanserleri ve motilite bozukluklari, perianal abse, anal prolapsus, tiroid kanseri, akalazya, akut ve kronik pankreatit, akut apandisit, akut kolesistit, hipertiroidi, hipoparatiroidi, feokromasitoma, divertiküler hastalık, anal fistül, jinekomasti, meme başı akıntısı, lenfödem, karın duvarı ve kasık fıtıkları için ileri tetkik ve sevk kriterlerini açıklar. 1, 2, 3 A, B, F
Beceri - Anal fissür, hemoroid, anal abse, anal prolapsus, peptik ülser, demir eksikliği anemisi, cerrahi alan enfeksiyonları, meme enfeksiyonları, hipotiroidi, hipertiroidi, hipoparatiroidi için tanı koyar, risk faktörlerini açıklayarak danışmanlık ve izlemini yapar. Tedavisi düzenlenmiş olan hipertiroidi, hipotiroidi ve hipoparatiroidinin birinci basamak düzeyinde izlemini yapar. Obezite, guatr, gastroözofajiyal reflü ve peptik ülser hastalıklarının risk faktörlerini ve sıklıklarının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar ve danışmanlık hizmeti verir. Obezite konusunda topluma örnek olması gerektiğini ve obezite ile savaşın önemini benimser. Hipotiroidi, hipertiroidi,hipoparatiroidi, gastroözofajiyal reflü hastalığı, peptik ülser, demir eksikliği anemisi, hemoroid, anal fissür, guatr ve dehidratasyon tanısını uygun tanısal testleri seçerek koyar ve tedavisini akılcı ilaç kullanımı ilkeleri kapsamında planlar. Yaşamı tehdit eden akut karın, ileus, alt ve üst gastrointestinal sistem kanaması, sıvı ve elektrolit denge bozuklukları, şok ve karın travmaları için tanı koyar ve acil tedavisini gerçekleştirerek gereğinde uzmana yönlendirir. Karın duvarı ve kasık fıtıklarının klinik özelliklerini açıklar ve acil tedavisini planlar. Dehidratasyon, demir eksikliği anemisi, hemoroid, anal fissür, guatr, gastroözofajiyal reflü ve peptik ülser için tanı koyar ve tedavisini gerçekleştirir. Meme, tiroid (servikal bölge), anorektal bölge ve karın bölgesi ile fıtık bölgelerinin muayenesini yapar. Bu staj sonunda öğrenciler şu temel hekimlik uygulamalarını yaparlar; Digital rektal muayene yapar, baş-boyun muayenesi yapar, karın muayenesi yapar, yüzeyel sütür atar ve alır, yara ve yanık bakımını bilir, kendi kendine meme muayenesini öğretir. Genel durum ve vital bulguların değerlendirmesini yapar, tarama ve tanısal amaçlı inceleme sonuçlarını yorumlar, travma şiddet skorlamasını değerlendirir. 1, 2, 3 A, B, F
Tutum - Tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır. Hekimlik uygulamalarını yaparken güncel literatürü takip etmesi gerektiği bilincindedir ve okuduğu bilimsel makalenin nasıl değerlendirildiği konusunda fikir sahibi olur. Onkolojik cerrahi ve transplantasyonda, hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde ve tedavi sonrası izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar. Aile hekimliği hizmetini yürütürken bildirimi zorunlu hastalıklar olan viral hepatitler ve ekinokokkozu birinci basamak düzeyinde, tanır, bildirimini yapar. 1, 2, 3 A, B, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kabızlık: Kanser Dışı Kolon Hastalıkları yok
2 Rektal Kanama:Kolorektal Polipler,Polip-Kanser Süreci,Kolorektal Kanserler (Gastrointestinal sistem tümörleri) yok
3 Dispepsi :Peptik Hastalıklar yok
4 Meme Akıntısı:Meme Hastalıkları yok
5 Karında Kasıkta Kitle :Karın Duvarı Yırtıkları ve Kasık Fıtıkları yok
6 Memede Kitle :Maling Meme Hastalıkları -2 saat yok
7 Boyunda Kitle: Tiroid Tümörleri (2 saat) yok
8 Biliyer Kolik :Kolesistit,Kolelitiazis-2 saat yok
9 Hepatomegali:Karaciğerin yer kaplayan lezyonları-2 saat yok
10 Karın kitlesi 2/Sarılık-(2 saat) yok
11 Karın Ağrısı 1 -(2 saat) yok
12 Akut apandisit yok
13 Şok yok
14 obezite yok
15 Karın Duvarı/Kasık Kitlesi yok
16 Abdominal Distansiyon: İntestinal Obstrüksiyonlar İleus) yok
17 Yanık yok
18 Alt GİS Kanamaları yok
20 Yara iyileşmesi ve Bakımı yok
21 Kilo Kaybı yok
22 Dehidratasyon -2 saat yok
23 Yutma Güçlüğü :Disfaji Özofagus ve Diafragma ve Hastalıkları yok
24 Üst GİS Kanamaları yok
25 Abdominal Kitle 1/Disfaji yok
26 Karın Travmaları yok
27 Anorektal Ağrı :Selim Anorektal Hastalıklar yok
28 Venöz Trombo-embolizm yok
29 SÜTUR MATERYALLERİ-2 saat yok
30 YARA İYİLEŞMESİ YARA BAKIMI-2 saat yok
31 YANIK-2 saat yok
32 BENİGN-MALİGN DERİ TÜMÖRLERİ-(2 saat) yok
33 FLEP-GREFT-2 saat yok
34 EL CERRAHİ-2 saat yok
35 YARIK DAMAK-DUDAK-(2 saat) yok
36 MAKSİLLOFASİYAL TRAVMALAR yok
Kaynaklar
Temel Cerrahi, İskender Sayek schwartz genel cerrahi 10. baskı -Cerrahi anatomi ve teknik. Nobel Tıp Kitabevleri, 2010.Skandalakis, John Elias, et al.
Nelson Textbook of Pediatrics Pediyatri 1-2, Prof. Dr. Olcay NEYZİ, Prof. Dr. Türkan ERTUĞRUL

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 128 1 128
Rehberli Problem Çözme 15 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 20 1 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 40 3 120
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 268
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 9,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu