Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK HUKUKU 8+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersi Verenler Prof.Dr. Fulya İlçin GÖNENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık mesleği mensuplarının hukuki ve cezai sorumluluklarını ayrıntılı olarak öğrenir; örnek olayları inceleler, uygulama konusunda fikir sahibi olur. Sağlık haklarının toplumsal kesimler (memur,işçi, esnaf, yaşlı vs) açısından durumunu inceler, hukuksal yapının aksayan ve eksik yönleri hakkında ayrıntılı bilgi edinir.
Dersin İçeriği Bu ders; –Sağlık hukukunun temel kavramları ,-Hasta-hekim ve sağlık kuruluşu arasındaki ilişkinin hukuki niteliği,-Hasta hakları ve sorumlulukları,-Hekim hakları ,-Hekimlerin hukuki sorumluluğu,-Hekimlerin ceza sorumluluğu ,-Hekimlerin disiplin sorumluluğu,-Kamu yönetimi ve sağlık örgütlenmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Türk hukuk sisteminin temel yapısını kavrayabilir. • Yaşam hakkı, sağlığa ulaşma hakkı, hasta hakkı kavramları temelinde devletin ve sağlık çalışanlarının sorumluluklarını tanımlayabilir. • Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının hukuki, cezai ve idari yükümlülüklerini ve sorumluluklarını tanımlayabilir 1, 12 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 –Sağlık hukukunun temel kavramları öğretim üyesinin notları
2 -Hasta-hekim ve sağlık kuruluşu arasındaki ilişkinin hukuki niteliği öğretim üyesinin notları
3 -Hasta hakları ve sorumlulukları öğretim üyesinin notları
4 -Hekim hakları öğretim üyesinin notları
5 -Hekimlerin hukuki sorumluluğu öğretim üyesinin notları
6 -Hekimlerin ceza sorumluluğu öğretim üyesinin notları
7 -Hekimlerin disiplin sorumluluğu öğretim üyesinin notları
8 -Kamu yönetimi ve sağlık örgütlenmesi öğretim üyesinin notları
Kaynaklar
Sağlık Hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat, öğretim üyesinin notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu