Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HALK SAĞLIĞI 7+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ömer ATAÇ
Dersi Verenler Prof.Dr. Osman Erol HAYRAN, Dr.Öğr.Üye. Ömer ATAÇ, Öğr.Gör. Ayşe Seval PALTEKİ, Prof.Dr. Abdulbari BENER, Doç.Dr. Perihan TORUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık ve hastalığın sosyal, çevresel, ekonomik, kültürel değişkenlerle ilişkisini açıklamak; toplum sağlığını değerlendirmek amacıyla kullanılan epidemiyolojik ve demografik yöntemler konusunda bilgi vermek; koruyucu hekimlik ve geliştirici sağlık hizmet ilkelerini öğretmek; sağlık yönetiminin anlamını ve yöntemlerini açıklamak; ana-çocuk sağlığı, toplum beslenmesi, risk altındaki grupların sağlığı, iş sağlığı, çevre sağlığı konularında bilgi aktarmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık-Hastalık Kavramları ve Sağlığın Belirleyicileri,Halk Sağlığı Kavramı ve Yaklaşımları,Temel Sağlık Hizmetleri,Türkiye ve Dünyada Sağlık Politikaları 1,2,Sağlık Ekonomisi,Epidemiyolojiye Giriş ve Kullanım Alanları,Sağlık Göstergeleri,Epidemiyolojik Araştırmalar 1, 2, 3, 4; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hücre ve dokunun hasarlayıcı etkene verdiği cevabı, tiplerini, nedenleri, mekanizmaları , morfolojik ve temel klinik sonuçları ile örnekler eşliğinde anlatır 1, 2, 3 A
İltihabı tanımlayarak, tiplerini, patogenezini ve sonuçlarını açıklar 1, 2, 3 A
Hücre içi birikimleri patogenezi, örnekleri ile anlatır 1, 2, 3 A
Enfeksiyon hastalıkları etkenlerinin giriş yollarını, patogenezini, enfeksiyon hastalıklarını önleme ve kontrol temel prensiplerini açıklar 1, 2, 3 A
Sıvı, elektrolit ve hemodinamik dengeyi hatırlar ve bozukluklarının patogenezi ve klinik sonuçlarını açıklar 1, 13, 14, 2 A
Enfeksiyon etkeni olabilen bakterileri tanımlayabilir, yaptıkları hastalıkları mikrobiyolojik ve patolojik özellikleri ile açıklar 1, 13, 14, 2 A
İlaçların genel farmakokinetik, farmakodinamik, farmakogenetik özeliklerini açıklar 1, 2 A
Antimikrobiyal ilaçları gruplayarak, etki mekanizması, farmakokinetik, farmakodinamik, farmakogenetik özellikleri, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklar 1, 13, 14, 2 A
Otakoidlerin etki mekanizmasını, farmakokinetiğini,toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklar 1, 13, 14, 2 A
Çocuk hastada öykü alma, fizik muayene yapmanın prensiplerini bilir ve vital bulguları sıralar 13 A
Çocukta sağlıklı büyüme gelişme ilkeleri konusunda bilgi sahibidir, toplum ölçütlerini bilir 1, 2 A
Mikrobiyoloji ve patoloji laboratuvarlarının işleyişi konusunda temel bilgi sahibidir 1, 13, 14, 2 A
Mikrobiyolojik örneğin mikroskobisi ve kültürünü uygular ve temel yorumları yapar 1, 13, 14, 2 A
Erişkin ve çocuklarda aşılama esaslarını bilir 1, 13, 14, 2 A
Antimikrobik madde kullanımı genel esaslarını bilir ve bu esaslara uygun davranır 1, 13, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık-Hastalık Kavramları ve Sağlığın Belirleyicileri
2 Halk Sağlığı Kavramı ve Yaklaşımları
3 Temel Sağlık Hizmetleri
4 Türkiye ve Dünyada Sağlık Politikaları 1,2
5 Sağlık Ekonomisi
6 Epidemiyolojiye Giriş ve Kullanım Alanları
7 Sağlık Göstergeleri
8 Epidemiyolojik Araştırmalar 1, 2, 3, 4
Kaynaklar
1- ''Oxford Textbook of Global Public Health 6th Edition'' Detels,Gulliford, Abdool Karim, Tan, Oxford University Press, 2015. 2-“Applied Demography and Public Health” Nazrul Hoque, Mary A. McGehee, Benjamin S. Bradshaw (Eds.), Springer, 2013. 3-“Epidemiology: Principles and Practical Guidelines” Jan Van den Broeck, Jonathan R. Brestoff, Eds., 2013, Springer. 4-“Epidemiology and Demography in Public Health” Japhet Killewo (Ed. In Chief), H. Kristian Heggenhougen, Stella R. Quah (Eds.), 2010, Elsevier. 5-“Modern Methods for Epidemiology” Yu-Kang Tu, Darren C. Greenwood (Eds.), Springer, 2012.
Ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu