Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANATOMİ 103+44 - 14,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Alper ATASEVER
Dersi Verenler Doç.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU, Prof.Dr. Alper ATASEVER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kas, sinir sistemi ve duyu organları, dolaşım, solunum, sindirim, ürogenital sistemlerin anatomisi hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yapmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Endokrin sistem, Böbrek ve üreter anatomisi, Mesane ve üretra anatomisi, Pelvis damarları,Kadın genital sistem anatomisi,Sinir sistemi hakında genel bilgi, Fossa axillaris, Plexus brachialis,Sinir sistemine giriş, Medulla spinalis, Çıkan-İnen yollar, Medulla spinalis sendromları,Brakiyal pleksusun klinik anatomisi, Lumbal ve sakral pleksus,Plexus lumbalis ve plexus sacralis’in klinik anatomisi, Plexus cervicalis ,Beyin sapı, Kranial sinirler 1-6,Kranial sinirler 7-12,, Diencephalon, Cerebellum, Limbik sistem, Telencephalon,Beyin ventrikülleri, BOS, MSS zarları ,Beyin venöz sinüsleri, Serebrovasküler hastalıklar, Beyin sapı sendromları,MSS damarları,Kardiyovasküler sistem giriş, Perikardium ve kalp, Lenfatik sistem, Thorax duvarı,Baş-boyun arterleri,Otonom sinir sistemi,Baş-boyun venleri, Boyun üçgenleri, Fossa infratemporalis, Fossa pterygopalatina ve içerikleri, Baş-boyun-gövde ve ekstremite lenfatikleri,Mediastinum, Diaphragma, Aorta thoracica, Azygos sistemi,Burun boşluğu paranasal sinuslar, Larynx, Trachea, Pleura, Akciğerler,Ağız boşluğu ve Tükürük bezleri, Karın ön duvarı ve canalis inguinalis, Pharynx, Oesophagus, Mide, İnce bağırsak, Kalın bağırsak, Periton, Karaciğer, safra kesesi ve safra yolları,Abdomen arterleri ve sinirleri, Pankreas ve dalak, Portal sistem,Erkek genital sistem anatomisi,Pelvis-perineum anatomisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.1.İskelet kasları anatomisini tanır 1, 5, 8 A, B
1. Kas, sinir sistemi ve duyu organları, dolaşım, solunum, sindirim, ürogenital sistemler ile ilgili temel terim ve oluşumları açıklayabilecektir. 1, 5, 8 A, B
1.1. İskelet kaslarını ve sinirlerini tanır ve gösterir 1, 5, 8 A, B
1.2. Sinir sistemi ve duyu organları ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir 1, 5, 8 A, B
1.3. Dolaşım sistemi ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir 1, 5, 8 A, B
1.4. Solunum sistemi ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir 1, 5, 8 A, B
1.5. Sindirim sistemi ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir 1, 5, 8 A, B
1.6. Ürogenital sistem ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir 1, 5, 8 A, B
2. İnsan vücudunu oluşturan sistemleri açıklayabilecek ve ilişkilendirebilecektir 1, 5, 8 A, B
2.2. Sinir sistemi ve duyu organlarının anatomisini açıklar ve yorumlar 1, 5, 8 A, B
2.3. Dolaşım sistemi anatomisini tanır 1, 5, 8 A, B
2.4. Solunum sistemi anatomisini tanır 1, 5, 8 A, B
2.5. Sindirim sistemi anatomisini tanır 1, 5, 8 A, B
2.6. Ürogenital sistem anatomisini ayırt eder 1, 5, 8 A, B
3. İnsan vücudunu oluşturan sistemler hakkında pratik uygulamalar yapabilecektir. 1, 5, 8 A, B
3.1. Bütün iskelet kaslarını tanır, fonksiyonlarını açıklar 1, 5, 8 A, B
3.2. Merkezi ve periferik sinir sistemleri ile otonom sinir sistemine ve duyu organlarına ait oluşumları tanır 1, 5, 8 A, B
3.3. Kalbin yerini, kalple ilgili oluşumları, arter ve venleri gösterir 1, 5, 8 A, B
3.4. Üst ve alt solunum yolu organlarını gösterir 1, 5, 8 A, B
3.5. Ağız boşluğundaki yapıları ve sindirim kanalını oluşturan organları gösterir 1, 5, 8 A, B
3.6. Böbrek, mesane, üreter ve üretrayı ayırt eder, erkek ve kadın genital organlarını karşılaştırır 1, 5, 8 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Endokrin sistem, Böbrek ve üreter anatomisi, Mesane ve üretra anatomisi, Pelvis damarları
0 Kadın genital sistem anatomisi
1 Sinir sistemi hakında genel bilgi, Fossa axillaris, Plexus brachialis
2 Sinir sistemine giriş, Medulla spinalis, Çıkan-İnen yollar, Medulla spinalis sendromları
4 Brakiyal pleksusun klinik anatomisi, Lumbal ve sakral pleksus
5 Plexus lumbalis ve plexus sacralis’in klinik anatomisi, Plexus cervicalis
6 Beyin sapı, Kranial sinirler 1-6
7 Kranial sinirler 7-12,
8 Diencephalon, Cerebellum, Limbik sistem, Telencephalon
9 Beyin ventrikülleri, BOS, MSS zarları
10 Beyin venöz sinüsleri, Serebrovasküler hastalıklar, Beyin sapı sendromları
11 MSS damarları
11 Kardiyovasküler sistem giriş, Perikardium ve kalp, Lenfatik sistem, Thorax duvarı
12 Baş-boyun arterleri
12 Otonom sinir sistemi
13 Baş-boyun venleri, Boyun üçgenleri, Fossa infratemporalis, Fossa pterygopalatina ve içerikleri, Baş-boyun-gövde ve ekstremite lenfatikleri
14 Mediastinum, Diaphragma, Aorta thoracica, Azygos sistemi
15 Burun boşluğu paranasal sinuslar, Larynx, Trachea, Pleura, Akciğerler
16 Ağız boşluğu ve Tükürük bezleri, Karın ön duvarı ve canalis inguinalis, Pharynx, Oesophagus, Mide, İnce bağırsak, Kalın bağırsak, Periton, Karaciğer, safra kesesi ve safra yolları
17 Abdomen arterleri ve sinirleri, Pankreas ve dalak, Portal sistem
19 Erkek genital sistem anatomisi
21 Pelvis-perineum anatomisi
Kaynaklar
Öğrenciye verilir
-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Seventh ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 2013 - Drake, Richard, A. Wayne Vogl, and Adam WM Mitchell. Gray's anatomy for students. Elsevier Health Sciences, 2014. -Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997: 268. -Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994: 165.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu