Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ II 64+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Mehmet SAYLIK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mehmet SAYLIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tıbbi Meslek İngilizcesinin temel yapı ve kelimelerini öğretip, öğrencilerin mesleki ve akademik araştırmalarını yapmaya destek vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; VİRÜSLER,TOKSOPLAZMOZ,KIZAMIK,MENENJİT,KARACİĞER NAKLİ,GLİOBLASTOMA,KANSER,AMNİYOTİK SIVI ,CERRAHİ,PRADER-WILLI SENDROMU,PULMONER EMBOLİZM,KADINLARDA KALP HASTALIĞI,ÇİÇEK HASTALIĞI,GERİATRİ,TEKRAR,GRİP VİRÜSÜNÜ ETKİSİZLEŞTİRME - TOKSİK ŞOK SENDROMU,BAKTERİFİYOFAJ TERAPİSİ- NANO TEKNOLOJİ ve TIP,SIRT AĞRISI- ÖJENİK,YAPAY KALP- ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI,BAŞA YAPILAN SAĞLIKLI ŞOKLAR- ACININ BİYOLOJİSİ,SARI NOKTA HASTALIĞI,EPİDEMİYOLOJİ,SABAH RAHATSIZLIĞI- BROKOLİ KANSERİ YENER- AĞRIYI ANLAMAK,KAN NAKLİ- İNME,KUŞ GRİBİ - YENİ ORGAN YETİŞTİRMEK,DOĞUM KUSURLARI,OTOİMMÜN RAHATSIZLIĞI – SİROZ,ÇAĞDAŞ BİR SALGIN – MİDE KANSERİ,HELİKOBAKTER PİLORİ – FITIK,TEKRAR; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İngilizce’nin ileri yapılarını kavrayacak ve daha rahat kullanabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.1. Öğrenci sözlü ve yazılı olarak kendini rahatlıkla ifade eder. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.2. Hem günlük hem akademik İngilizceyi kullandığında, katıldığı diyaloglara ve yazdığı metinlere istediği rengi rahatlıkla verir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.3. Tıbbi akademik metinleri ve konuşmaları, uzunluğu ve zorluğu fark etmeksizin kullanır. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2. Dili kullanarak kendi akademik alanında araştırma yapabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.1. Alanıyla ilgili literatür taraması yapar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.2. Alanıyla ilgili yazılmış makaleleri takip eder. 1, 2, 3 A, B, C
2.3. Alanıyla ilgili makalelerin kritiğini yapar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3. Dili, akademik hayatında yazma becerileri çerçevesinde kullanabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.1. Alanıyla ilgili kendi araştırmalarının ürünü olan makalelerini İngilizce olarak yazar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.2. İngilizce’yi uluslararası konferans ve seminerlerde sunum yapmak, soru sormak ve cevaplamak, herhangi bir savunmak veya karşı çıkmak için kullanır. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.3. İngilizceyi alanıyla ilgili çevirilerde kullanır. 1, 2, 3, 4 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 VİRÜSLER
2 TOKSOPLAZMOZ
3 KIZAMIK
4 MENENJİT
5 KARACİĞER NAKLİ
6 GLİOBLASTOMA
7 KANSER
8 AMNİYOTİK SIVI
9 CERRAHİ
10 PRADER-WILLI SENDROMU
11 PULMONER EMBOLİZM
12 KADINLARDA KALP HASTALIĞI
13 ÇİÇEK HASTALIĞI
14 GERİATRİ
15 TEKRAR
16 GRİP VİRÜSÜNÜ ETKİSİZLEŞTİRME - TOKSİK ŞOK SENDROMU
17 BAKTERİFİYOFAJ TERAPİSİ- NANO TEKNOLOJİ ve TIP
18 SIRT AĞRISI- ÖJENİK
19 YAPAY KALP- ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI
20 BAŞA YAPILAN SAĞLIKLI ŞOKLAR- ACININ BİYOLOJİSİ
21 SARI NOKTA HASTALIĞI
22 EPİDEMİYOLOJİ
23 SABAH RAHATSIZLIĞI- BROKOLİ KANSERİ YENER- AĞRIYI ANLAMAK
24 KAN NAKLİ- İNME
25 KUŞ GRİBİ - YENİ ORGAN YETİŞTİRMEK
26 DOĞUM KUSURLARI
27 OTOİMMÜN RAHATSIZLIĞI – SİROZ
28 ÇAĞDAŞ BİR SALGIN – MİDE KANSERİ
29 HELİKOBAKTER PİLORİ – FITIK
30 TEKRAR
Kaynaklar
Öğretim elemanının derlediği materyaller, Internet kaynakları
Webmd, Healthline, Mayo Clinic, ve diğer bazı Internet kaynakları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 2 8
Rehberli Problem Çözme 4 2 8
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 8 2 16
Proje Sunumu / Seminer 4 2 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 2 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 8 3 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 8 4 32
Performans Görevi, Bakım Planı 4 2 8
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu