Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ İNGİLİZCE II 64+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Mehmet SAYLIK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mehmet SAYLIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tıbbi Meslek İngilizcesinin temel yapı ve kelimelerini öğretip, öğrencilerin mesleki ve akademik araştırmalarını yapmaya destek vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; VİRÜSLER - BİR BOŞUKTAN İLETİŞİM,TOKSOPLAZMOZ - SIRT AĞRISI - ÖGENİK,KIZAMIK - İNCE BAĞIRSAK,MENENJİT - ORAK HÜCRE ANEMİSİ,KARACİĞER NAKLİ - KOLON KANSERİ,GLİOBLASTOMA - DOĞAL BAĞIŞIKLIK,KANSER - TROMBOFLEBİT,AMNİYOTİK SIVI - EDİNİLMİŞ BAĞIŞIKLIK ,CERRAHİ - GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI,PRADER-WILLI SENDROMU - ABDOMİNAL(BAĞIRSAK) SESLERİ - LENF SİSTEMİNİN ÖNEMİ,PULMONER EMBOLİZM - ERKEKLERDE MEME BÜYÜMESİ - ANESTEZİ,KADINLARDA KALP HASTALIĞI - 4 DOKU TÜRÜ - DÖLLEMEDEN YAŞLILIĞA,ÇİÇEK HASTALIĞI - ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN SAĞLIĞI - 10 HORMONAL HASTALIK,GERİATRİ - ARTERLER ve DAMARLAR ARASINDAKİ FARK,GRİP VİRÜSÜNÜ ETKİSİZLEŞTİRMEK - SPESİFİK OLMAYAN SAVUNMALAR - TOKSİK ŞOK SENDROMU ,BAKTERİYOFAJ TERAPİSİ - NANO TEKNOLOJİ VE TIP - İNSAN LENF SİSTEMİ,ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMA - YAPAY KALP - DİYARAM - HİPOTALAMUS,SAĞLIKLI ŞOKLAR - ACILIĞIN BİYOLOİSİ - İDRAR TORBASININ İŞLEVİ - LENF DÜĞÜMLERİ,SARI NOKTA HASTALIĞI- ÖZ ANATOMİSİ ve FİZYOLOJİSİ - OMURİLİK,EPİDEMİYOLOJİ - ESNEME - TÜKÜRÜK - TİROİD BEZİ İŞLEVİ - YEMEK BORUSU,BROKOLİ KANSERİ YENER - SABAH RAHATSIZLIĞI - AĞRIYI ANLAMAK - TÜKÜRÜK SİNZDİRİME YARDIM EDER - YUTAK,KAN NAKLİ - İNME - YÜREĞİN İŞLEVLERİ - BEYİN,KUŞ GRİBİ - YENİ ORGAN YETİŞTİRMEK -İNSAN BURNU - KALIN BAĞIRSAK,DOĞUM KUSURLARI - MİDE HASSASŞYETİ - BAKTERİYEL HASTALIKLAR - İNCE BAĞIRSAK İŞLEVİ,OTOİMMÜN HASTALIĞI - SİROZ - 15 TÜR BEZ - TÜKÜRÜK BEZLERİ,MODERN BİR PANDEMİK - MİDE KANSERİ - KARCİĞER HASTALIKLARI - PANKREAS,HELİKOBAKTER PİLORİ - FITIK - MEME BEZLERİ,ARİKA UYKU HASTALIĞI - AKUT KARACİĞER YETERSİZLİĞİ - BURUN BĞLUĞU - YUMURTALIKLAR,ANOREKSİYA - EKTOPİK GEBELİK - GIRTLAK - DİL,SÜPER BEYİNLER YETİŞTİRME - NARKOLEPSİ - AĞIZ HASTALIKLARI -BÖBREKÜSTÜ ve EPİFİZ BEZLERİ,UYUŞTURUCULAR - NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU - HİPOFİZ BEZİ HASTALIĞI,KAWASAKİ HASTALIĞI - BÖBREK TAŞLARI - NÖROTRANSMİTERLER; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İngilizce’nin ileri yapılarını kavrayacak ve daha rahat kullanabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.1. Öğrenci sözlü ve yazılı olarak kendini rahatlıkla ifade eder. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.2. Hem günlük hem akademik İngilizceyi kullandığında, katıldığı diyaloglara ve yazdığı metinlere istediği rengi rahatlıkla verir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.3. Tıbbi akademik metinleri ve konuşmaları, uzunluğu ve zorluğu fark etmeksizin kullanır. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2. Dili kullanarak kendi akademik alanında araştırma yapabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.1. Alanıyla ilgili literatür taraması yapar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.2. Alanıyla ilgili yazılmış makaleleri takip eder. 1, 2, 3 A, B, C
2.3. Alanıyla ilgili makalelerin kritiğini yapar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3. Dili, akademik hayatında yazma becerileri çerçevesinde kullanabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.1. Alanıyla ilgili kendi araştırmalarının ürünü olan makalelerini İngilizce olarak yazar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.2. İngilizce’yi uluslararası konferans ve seminerlerde sunum yapmak, soru sormak ve cevaplamak, herhangi bir savunmak veya karşı çıkmak için kullanır. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.3. İngilizceyi alanıyla ilgili çevirilerde kullanır. 1, 2, 3, 4 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 VİRÜSLER - BİR BOŞUKTAN İLETİŞİM
2 TOKSOPLAZMOZ - SIRT AĞRISI - ÖGENİK
3 KIZAMIK - İNCE BAĞIRSAK
4 MENENJİT - ORAK HÜCRE ANEMİSİ
5 KARACİĞER NAKLİ - KOLON KANSERİ
6 GLİOBLASTOMA - DOĞAL BAĞIŞIKLIK
7 KANSER - TROMBOFLEBİT
8 AMNİYOTİK SIVI - EDİNİLMİŞ BAĞIŞIKLIK
9 CERRAHİ - GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI
10 PRADER-WILLI SENDROMU - ABDOMİNAL(BAĞIRSAK) SESLERİ - LENF SİSTEMİNİN ÖNEMİ
11 PULMONER EMBOLİZM - ERKEKLERDE MEME BÜYÜMESİ - ANESTEZİ
12 KADINLARDA KALP HASTALIĞI - 4 DOKU TÜRÜ - DÖLLEMEDEN YAŞLILIĞA
13 ÇİÇEK HASTALIĞI - ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN SAĞLIĞI - 10 HORMONAL HASTALIK
14 GERİATRİ - ARTERLER ve DAMARLAR ARASINDAKİ FARK
15 GRİP VİRÜSÜNÜ ETKİSİZLEŞTİRMEK - SPESİFİK OLMAYAN SAVUNMALAR - TOKSİK ŞOK SENDROMU
16 BAKTERİYOFAJ TERAPİSİ - NANO TEKNOLOJİ VE TIP - İNSAN LENF SİSTEMİ
17 ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMA - YAPAY KALP - DİYARAM - HİPOTALAMUS
18 SAĞLIKLI ŞOKLAR - ACILIĞIN BİYOLOİSİ - İDRAR TORBASININ İŞLEVİ - LENF DÜĞÜMLERİ
19 SARI NOKTA HASTALIĞI- ÖZ ANATOMİSİ ve FİZYOLOJİSİ - OMURİLİK
20 EPİDEMİYOLOJİ - ESNEME - TÜKÜRÜK - TİROİD BEZİ İŞLEVİ - YEMEK BORUSU
21 BROKOLİ KANSERİ YENER - SABAH RAHATSIZLIĞI - AĞRIYI ANLAMAK - TÜKÜRÜK SİNZDİRİME YARDIM EDER - YUTAK
22 KAN NAKLİ - İNME - YÜREĞİN İŞLEVLERİ - BEYİN
23 KUŞ GRİBİ - YENİ ORGAN YETİŞTİRMEK -İNSAN BURNU - KALIN BAĞIRSAK
24 DOĞUM KUSURLARI - MİDE HASSASŞYETİ - BAKTERİYEL HASTALIKLAR - İNCE BAĞIRSAK İŞLEVİ
25 OTOİMMÜN HASTALIĞI - SİROZ - 15 TÜR BEZ - TÜKÜRÜK BEZLERİ
26 MODERN BİR PANDEMİK - MİDE KANSERİ - KARCİĞER HASTALIKLARI - PANKREAS
27 HELİKOBAKTER PİLORİ - FITIK - MEME BEZLERİ
28 ARİKA UYKU HASTALIĞI - AKUT KARACİĞER YETERSİZLİĞİ - BURUN BĞLUĞU - YUMURTALIKLAR
29 ANOREKSİYA - EKTOPİK GEBELİK - GIRTLAK - DİL
30 SÜPER BEYİNLER YETİŞTİRME - NARKOLEPSİ - AĞIZ HASTALIKLARI -BÖBREKÜSTÜ ve EPİFİZ BEZLERİ
31 UYUŞTURUCULAR - NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU - HİPOFİZ BEZİ HASTALIĞI
32 KAWASAKİ HASTALIĞI - BÖBREK TAŞLARI - NÖROTRANSMİTERLER
Kaynaklar
Öğretim elemanının derlediği materyaller, Internet kaynakları
Webmd, Healthline, Mayo Clinic, ve diğer bazı Internet kaynakları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 28 2 56
Rehberli Problem Çözme 28 1 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 5 7 35
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 131
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu