Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENFEKSİYON HASTALIKLARI 30+0 - 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Recep ÖZTÜRK
Dersi Verenler Prof.Dr. Mesut YILMAZ, Prof.Dr. Bahadır CEYLAN, Prof.Dr. Recep ÖZTÜRK, Dr.Öğr.Üye. Selda AYDIN, Dr.Öğr.Üye. Meyha ŞAHİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı tüm organ sistemlerinde gelişen enfeksiyon hastalıklarının etyoloji, patogenez, epidemiyoloji, klinik ve tanısını öğrenmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş: Tanımlar, Terminoloji,Enfeksiyon Hastalıklarının Bulaşma Yolları ,Enfeksiyon Hastalıkları Patogenezi ,Toplum kökenli Enfeksiyon Hastalıklarını Önleme Ve Kontrolü ,Sağlık Hizmeti ilişkili Enfeksiyon Hastalıkları Önleme Ve Kontrolü,Enfeksiyon Hastalıklarında Anamnez Ve Fizik Muayene ,Enfeksiyon Hastalıklarına Semptomatik Yaklaşım ,Ateşli Döküntülü Hastaya Yaklaşım,Erişkinlerde Aşılama ilkeleri, Antimikrobik Madde Kullanımı Genel Esasları ,Ateş Patogenezi ve Ateş Tipleri,Transfüzyon ile Bulaşan Hastalıklar,Erişkinde İmmündüşkün Konak Enfeksiyonlarına Yaklaşım,Sepsise Yaklaşım,Erişkinde Üst Solunum Sistemi Enfeksiyonlarına Yaklaşım,İnfektif Endokardit: Etyopatogenez,Sistemik Enfeksiyonlar (Bruselloz, Salmonelloz,Leptospiros,Sıtma),Erişkinde Akut Enfeksiyöz İshale Yaklaşım,Erişkinde Akut Hepatitli Hastaya Yaklaşım,Erişkinde Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım,Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar: Klinik, Tanı, Korunma,MSS Enfeksiyonlarına Yaklaşım (Akut,Kronik Menenjitler),MSS Enfeksiyonlarına Yaklaşım (Ensefalitler Ve Beyin Apsesi),Erişkinde Kemik ve Eklem Enfeksiyonlarına Yaklaşım,Erişkinde Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarına Yaklaşım; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1. Enfeksiyon hastalıklarının temel kavramlarını ifade eder. 1, 2 A
1.2. Ateş patogenezi ve klinik ateş tiplerini sıralar. 1, 2 A
2.1. Enfeksiyon hastalıklarında ayırıcı tanı kriterlerini tanımlar. 1, 2 A
2.2. Antimikrobiyallerin klinik kullanım prensiplerini sıralar. 1, 2 A
2.3. Nozokomiyal enfeksiyonların önemi ve önleme stratejilerini tanımlar. 1, 2 A
2.4. Erişkinde ve özel gruplarda aşılama şemalarını açıklar. 1, 2 A
3. Kardiyovasküler ve solunum sistem enfeksiyonlarını sıralayabilecektir. 1, 18, 2, 21 A
3.1. İnfektif endokardit patogenez ve kliniğini tanımlar. 1, 2, 21, 3 A
3.2. Yetişkinlerde solunum sistemi enfeksiyonlarını tanır ve ayırt eder. 1, 18 A
3.3. Sepsis ve septik şok kriterlerini karşılaştırır. 1, 2, 3 A
4. Gastrointestinal sistem enfeksiyonlarını listeleyebilecektir. 1, 2, 3 A
4.1. Besin zehirlenmelerinin klinik formlarını açıklar. 1, 2, 3 A
4.2. Bruselloz ve enterik ateşin klinik bulgularını sıralar, korunma yöntemlerini bilir. 1, 2, 3 A
4.3. Erişkinde enfeksiyöz ishale yaklaşımı bilir, hangi gruba antibiyotik verilmesi gerektiğini ayırt eder. 1, 2, 3 A
4.4. Akut ve kronik viral hepatitleri ayırt eder ve çeşitli serolojik tabloları yorumlar. 1, 2 A
5. Genitoüriner sistem enfeksiyonlarını sıralayabilecektir. 1, 2 A
5.1. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları ve etiyolojilerini tanımlar. 1, 2 A
5.2. Üriner sistem enfeksiyonlarını ve tedavi yöntemlerini bilir. 1, 2 A
6. Santral sinir sistem enfeksiyonlarını listeleyebilecektir. 1, 2 A
6.1. Kuduzun klinik bulgularını anlatır ve kuduz profilaksisini bilir. 1, 2, 21 A
6.2. Akut bakteriyel menenjitlere temel yaklaşımı açıklar, sağlık ocağı koşullarında nasıl davranacağını bilir. 1, 2 A
6.3. Tetanozun klinik bulgularını açıklar ve kime nasıl profilaksi uygulanacağını yorumlar. 1, 2 A
6.4. Sık rastlanan viral menenjitleri etkenlerini bilir. 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş: Tanımlar, Terminoloji
2 Enfeksiyon Hastalıklarının Bulaşma Yolları
3 Enfeksiyon Hastalıkları Patogenezi
4 Toplum kökenli Enfeksiyon Hastalıklarını Önleme Ve Kontrolü
5 Sağlık Hizmeti ilişkili Enfeksiyon Hastalıkları Önleme Ve Kontrolü
6 Enfeksiyon Hastalıklarında Anamnez Ve Fizik Muayene
7 Enfeksiyon Hastalıklarına Semptomatik Yaklaşım
8 Ateşli Döküntülü Hastaya Yaklaşım
9 Erişkinlerde Aşılama ilkeleri
10 Antimikrobik Madde Kullanımı Genel Esasları
11 Ateş Patogenezi ve Ateş Tipleri
12 Transfüzyon ile Bulaşan Hastalıklar
13 Erişkinde İmmündüşkün Konak Enfeksiyonlarına Yaklaşım
14 Sepsise Yaklaşım
15 Erişkinde Üst Solunum Sistemi Enfeksiyonlarına Yaklaşım
16 İnfektif Endokardit: Etyopatogenez
17 Sistemik Enfeksiyonlar (Bruselloz, Salmonelloz,Leptospiros,Sıtma)
18 Erişkinde Akut Enfeksiyöz İshale Yaklaşım
19 Erişkinde Akut Hepatitli Hastaya Yaklaşım
20 Erişkinde Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım
21 Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar: Klinik, Tanı, Korunma
22 MSS Enfeksiyonlarına Yaklaşım (Akut,Kronik Menenjitler)
23 MSS Enfeksiyonlarına Yaklaşım (Ensefalitler Ve Beyin Apsesi)
24 Erişkinde Kemik ve Eklem Enfeksiyonlarına Yaklaşım
25 Erişkinde Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarına Yaklaşım
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders slaytları
1. Enfeksiyon Hastalıkları. Halil Kurt, Sibel Gündeş, Mehmet Faruk Geyik (Editörler); Nobel Tıp Kitabevleri. 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Ayşe Willke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay (Editörler); Nobel Tıp Kitabevleri. 3. Medikal Tedavi. İsfendiyar Candan (Editör); ANTIP AŞ Yayınları. 4. Klinik Bilimlere Giriş 4 - İnfeksiyon Hastalıkları. İsfendiyar Candan, Doğanay Alper, Şinasi Yavuzer (Editörler); ANTIP AŞ Yayınları 5. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. John E. Bennett, Raphael Dolin, Martin J. Blaser (Editors); Elsevier Saunders. 6. UpToDate (http://www.uptodate.com)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu