Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FARMAKOLOJİ 90+0 - 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genel farmakoloji konuları ile vücut sistemlerini etkileyen ilaçların farmakolojik özelliklerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Anemilerin Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ,Antiviral ilaçlar,İmmünomodülatör İlaçlar ,Kanser Tedavisinin Farmakolojik Esasları ,Antineoplastik İlaçlar ,İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları,Antihipertansif İlaçlar ,Otonom Sinir Sisteminin Farmakolojik Yönleri ,Antikoagulan İlaçlar,Antitrombositik Ve Fibrinolitik İlaçlar,Beta-Adrenerjik Reseptör Blokörleri,Anjina Pektoris Tedavisinde Kullanılan İlaçlar,Parasempatomimetik ve Antikolinesteraz İlaçlar,Parasempatolitik İlaçlar,Sempatomimetik İlaçlar ,Sempatolitik İlaçlar ,Nikotin, Gangliyon Stimülanları, Gangliyon Blokörleri ,Su Ve Elektrolit Dengesi Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar,Asid-Baz Dengesi Bozuklukları ,Periferik Vazodilatörler,Kalp Yetersizliğinde Kullanılan İlaçlar: Kalp Glikozidleri ,Kalp Yetersizliğinde Kullanılan Diğer İlaçlar ,Hemostatik İlaçlar Ve Hemostatik Kan Ürünleri, Plazma Hacmini Genişleten Solüsyonlar,Hipolipidemik İlaçlar,Kardiyak Disritmilerde Kullanılan İlaçlar ,Antihistaminik İlaçlar ,Öksürük Tedavisi ve Soğuk Algınlığında Kullanılan İlaçlar,Bronkodilator İlaçlar,Antitussif İlaçlar, Ekspektoranlar ve Mukolitikler,Vitaminler, Oksijen, Ozon ve Diğer Tedavi Gazları ,Klinik Farmakolojiye Giriş-Alt ve Yan Dalları,İlaçların Farmasötik Şekilleri,İlaç Uygulama Yolları,İlaçların Membranlardan Geçişi Ve Absorbsiyonu,İlaçların Dağılımı,İlaçların Biyotransformasyonu,İlaçların Atılımı,İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler,Farmakogenetik,İlaçlar Arasındaki Farmakokinetik Etkileşmeler ,Reseptörler Ve İlaç Reseptör Etkileşmesi,Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi,İlaçların Etki Mekanizmaları,Otakoidler (Eikozanoidler-Prostaglandinler Ve Diğer Otakoidler),Otakoidler (Histamin),Otakoidler (Serotonin Ve Serotonin Agonist Ve Antagonistleri),Peptid Yapılı Otakoidler Ve Nitrik Oksid,Antimikrobiyal Kemoterapötiklerin Genel Özellikleri,Penisilinler, Beta-Laktamaz İnhibitörler,Sefalosporinler,Diğer Beta-Laktam Antibiyotikler,Antimikobakteriyel İlaçlar,Dar Spektrumlu Antistafilokokal Ve Antianaerobik İlaçlar,Aminoglikozidler,Sulfonamidler, Ko-Trimoksazol, Trimetoprim,Amfenikoller, Tetrasiklinler,Fluorokinolonlar,Makrolidler,3. Kurul Tiroid Hormonlarıve Antitiroid İlaçlar ,Kemik Mineral Homeostazını Etkileyen İlaçlar,İnsülin, Oral Antidiyabetik İlaçlar ve Glukagon,Kortikosteroidler, Antagonistleri ve ACTH,Antifungal Antibiyotikler ve Diğer Antifungal İlaçlar ve Linkozamidler,Anti-Malaryal İlaçlar ,Antihelmintik İlaçlar,Ektoparaziter İlaçlar ,Antimikrobik İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler ve Kombinasyonlar, Antiprotozoal ilaçlar ,Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ,5. KURUL Sindirime Yardımcı İlaçlar ve Antidiyareikler ,Peptik Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ,Laksatif ve Purgatifler ,Farmakovijilans,Emetik, Antiemetik ve Prokinetik İlaçlar,6. Kurul Androjenler, Anabolik Steroidler ve Antiandrojenik İlaçlar,Kadın Cinsiyet Hormonları,Oksitosik İlaçlar,Kontraseptif ilaçlar,Diüretikler, Üriner İnfeksiyonların Tedavisine Özgü İlaçlar,İlaç İnovasyonu - Klinik Farmakolojiye Giriş,Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri ,7. Kurul Santral Sinir Sistemi Farmakolojisinin Temelleri,Demans Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ,Nöroleptik İlaçlar (Antipsikotik İlaçlar),Antidepresan ve Antimanik İlaçlar,Genel Anestezinin Farmakolojisi ve Genel Anestezikler,Santral Sinir Sistemi Situmulantları ve Halusinojenler,Narkotik (Opioid) Analjezikler,Antiepileptik İlaçlar,İlaç Suistimali ve Bağımlılığı ,Hipnosedatifler,Alkoller,BaşağrısıTedavisinde Kullanılan İlaçlar ,Demans Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ,Antiparkinson İlaçlar ,8. Kurul Non-Steroidal Anti-inflamatuvar İlaçlar,Asetaminofen ,Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar, Santral Etkili Kas Gevşeticiler,Lokal Anestezik İlaçlar ,Reçete Bilgisi 1-2,Gut Tedavisinde Kullanılan İlaçlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Farmakolojinin temel konularını değerlendirir. 1.1.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini tanımlar. 1.2.İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik işlevlerini açıklar. 1.3.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini özetler. 1, 10, 12, 18, 2, 3 A
2. İlaç toksisitesi ve suistimalini değerlendirebilecektir. 2.1.İlaç toksisitesini ve ilaç suistimalini tanımlar. 2.2.İlaç toksisitesini ve bunların mekanizmalarını açıklar. 2.3.İlaç toksisitesine ve ilaç suistimaline örnekler verir. 1, 10, 12, 18, 2, 3 A
3. Santral sinir sistemi ilaçlarını değerlendirebilecektir. 3.1.Santral sinir sistemi ilaçlarının farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini tanımlar. 3.2.Santral sinir sistemi ilaçlarının etki mekanizmalarını açıklar. 3.3.Santral sinir sistemi ilaçlarına örnekler verir. 1, 10, 12, 18, 2, 3 A
4. Analjezik, antiinflamatuvar ve anestezik ilaçları değerlendirir. 4.1.Analjezik, antiinflamatuvar ve anestezik ilaçların farmakodinamik özelliklerini özetler. 4.2.Bu ilaçların etki mekanizmalarını yorumlar. 4.3.Bu ilaçlara örnekler verir. 1, 10, 12, 18, 2, 3 A
5. Otonom sinir sistemi ilaçlarının farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini açıklayabilecek, yan etki profillerini ve ilaç etkileşimlerini tartışabilecektir. 5.1.Otonom sinir sistemi ilaçlarının farmakodinamik özelliklerini, yan etkilerini, kontrendikasyonlarını ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini özetler. 5.2.Otonom sinir sistemi ilaçlarının etki mekanizmalarını yorumlar. 5.3.Otonom sinir sistemi ilaçlarına örnekler verir. 1, 10, 12, 18, 2, 3 A
6. Endokrin, Kardiyovasküler, solunum ve sindirim sistemi ilaçlarının farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini açıklayabilecek, yan etki profillerini, kontrendikasyonlarını ve ilaç etkileşimlerini tartışabilecektir. 6.1. Endokrin, Kardiyovasküler, solunum ve sindirim sistemi ilaçlarının farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini özetler. 6.2. Endokrin, Kardiyovasküler, solunum ve sindirim sistemi ilaçlarının etki mekanizmalarını yorumlar. 6.3. Endokrin, Kardiyovasküler, solunum ve sindirim sistemi ilaçlarına örnekler verir. 1, 10, 12, 18, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Anemilerin Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
2 Antiviral ilaçlar
3 İmmünomodülatör İlaçlar
4 Kanser Tedavisinin Farmakolojik Esasları
5 Antineoplastik İlaçlar
6 İlaçların Toksik Tesirleri ve Toksikolojinin Temel Kavramları
7 Antihipertansif İlaçlar
8 Otonom Sinir Sisteminin Farmakolojik Yönleri
9 Antikoagulan İlaçlar
10 Antitrombositik Ve Fibrinolitik İlaçlar
11 Beta-Adrenerjik Reseptör Blokörleri
12 Anjina Pektoris Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
13 Parasempatomimetik ve Antikolinesteraz İlaçlar
14 Parasempatolitik İlaçlar
15 Sempatomimetik İlaçlar
16 Sempatolitik İlaçlar
17 Nikotin, Gangliyon Stimülanları, Gangliyon Blokörleri
18 Su Ve Elektrolit Dengesi Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar
19 Asid-Baz Dengesi Bozuklukları
20 Periferik Vazodilatörler
21 Kalp Yetersizliğinde Kullanılan İlaçlar: Kalp Glikozidleri
22 Kalp Yetersizliğinde Kullanılan Diğer İlaçlar
23 Hemostatik İlaçlar Ve Hemostatik Kan Ürünleri, Plazma Hacmini Genişleten Solüsyonlar
24 Hipolipidemik İlaçlar
25 Kardiyak Disritmilerde Kullanılan İlaçlar
26 Antihistaminik İlaçlar
27 Öksürük Tedavisi ve Soğuk Algınlığında Kullanılan İlaçlar
28 Bronkodilator İlaçlar
29 Antitussif İlaçlar, Ekspektoranlar ve Mukolitikler
30 Vitaminler
31 Oksijen, Ozon ve Diğer Tedavi Gazları
32 Klinik Farmakolojiye Giriş-Alt ve Yan Dalları
33 İlaçların Farmasötik Şekilleri
34 İlaç Uygulama Yolları
35 İlaçların Membranlardan Geçişi Ve Absorbsiyonu
36 İlaçların Dağılımı
37 İlaçların Biyotransformasyonu
38 İlaçların Atılımı
39 İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler
40 Farmakogenetik
41 İlaçlar Arasındaki Farmakokinetik Etkileşmeler
42 Reseptörler Ve İlaç Reseptör Etkileşmesi
43 Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi
44 İlaçların Etki Mekanizmaları
45 Otakoidler (Eikozanoidler-Prostaglandinler Ve Diğer Otakoidler)
46 Otakoidler (Histamin)
47 Otakoidler (Serotonin Ve Serotonin Agonist Ve Antagonistleri)
48 Peptid Yapılı Otakoidler Ve Nitrik Oksid
49 Antimikrobiyal Kemoterapötiklerin Genel Özellikleri
50 Penisilinler, Beta-Laktamaz İnhibitörler
51 Sefalosporinler
52 Diğer Beta-Laktam Antibiyotikler
53 Antimikobakteriyel İlaçlar
54 Dar Spektrumlu Antistafilokokal Ve Antianaerobik İlaçlar
55 Aminoglikozidler
56 Sulfonamidler, Ko-Trimoksazol, Trimetoprim
57 Amfenikoller, Tetrasiklinler
58 Fluorokinolonlar
59 Makrolidler
60 3. Kurul Tiroid Hormonlarıve Antitiroid İlaçlar
61 Kemik Mineral Homeostazını Etkileyen İlaçlar
62 İnsülin, Oral Antidiyabetik İlaçlar ve Glukagon
63 Kortikosteroidler, Antagonistleri ve ACTH
64 Antifungal Antibiyotikler ve Diğer Antifungal İlaçlar ve Linkozamidler
65 Anti-Malaryal İlaçlar
66 Antihelmintik İlaçlar
67 Ektoparaziter İlaçlar
68 Antimikrobik İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler ve Kombinasyonlar, Antiprotozoal ilaçlar
69 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
70 5. KURUL Sindirime Yardımcı İlaçlar ve Antidiyareikler
71 Peptik Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
72 Laksatif ve Purgatifler
73 Farmakovijilans
74 Emetik, Antiemetik ve Prokinetik İlaçlar
75 6. Kurul Androjenler, Anabolik Steroidler ve Antiandrojenik İlaçlar
76 Kadın Cinsiyet Hormonları
77 Oksitosik İlaçlar
78 Kontraseptif ilaçlar
79 Diüretikler
80 Üriner İnfeksiyonların Tedavisine Özgü İlaçlar
81 İlaç İnovasyonu - Klinik Farmakolojiye Giriş
82 Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri
83 7. Kurul Santral Sinir Sistemi Farmakolojisinin Temelleri
84 Demans Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
85 Nöroleptik İlaçlar (Antipsikotik İlaçlar)
86 Antidepresan ve Antimanik İlaçlar
87 Genel Anestezinin Farmakolojisi ve Genel Anestezikler
88 Santral Sinir Sistemi Situmulantları ve Halusinojenler
89 Narkotik (Opioid) Analjezikler
90 Antiepileptik İlaçlar
91 İlaç Suistimali ve Bağımlılığı
92 Hipnosedatifler
93 Alkoller
94 BaşağrısıTedavisinde Kullanılan İlaçlar
95 Demans Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
96 Antiparkinson İlaçlar
97 8. Kurul Non-Steroidal Anti-inflamatuvar İlaçlar
98 Asetaminofen
99 Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar, Santral Etkili Kas Gevşeticiler
100 Lokal Anestezik İlaçlar
101 Reçete Bilgisi 1-2
102 Gut Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.
1.Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara. 2.Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York. 3.Katzung & Trevor: Farmakoloji, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu