Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEKİMLİĞE GİRİŞ 70+4 - 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu kurulun amacı tıp eğitimine başlayanlar için temel tıp bilimleri hakkındaki giriş bilgilerini öğretmek, tıbbın tarihi gelişimiyle bugünkü tıbbı kavratmak, tıp etiğinin esaslarını öğretmek, beşeri bilimler konusunda bilgi vermek, tıp eğitimi, tıp felsefesi ve insani değerler konusunu kavratmak.
Dersin İçeriği Bu ders; DEONTOLOJİ-Tıp nedir? Tıbbın yöntem bilgisi/Tıp tarihi metadolojisi ve evrimi,ÖĞRENCİ ORYANTASYON PROGRAMI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ,HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Giriş-Histoteknoloji ,ORGANİK KİMYA-Aqueous Solutions, Concentration Calculations, Solution Preparation Techniques, Introduction to Chemistry Laboratory,ORGANİK KİMYA-Acid-Base and Buffer Systems, Chemical Equilibrium,ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I,TÜRK DİLİ-I,BİLİM FELSEFESİ VE TIP-Bilim ve tıp felsefesinin temel sorunları,BİLİM FELSEFESİ VE TIP-Antik Çağda Bilim ve Felsefe İlişkisi,TIBBİ BİYOLOJİ &GENETİK-Hayatın temelleri: Hücre,TIP VE İNSAN BİLİMLERİ-Sağlık ve hastalık kavramları - Sağlık, hastalığın kültürel yönü ,TIP VE İNSAN BİLİMLERİ-Sağlık ve hastalığın psikososyal belirleyicileri,DEONTOLOJİ-Tıp Eğitimi ve Evrimi/ Prehipokratik Tıp/Hipokratik Tıp,ORG.KİM.-Chemical Reactions and Stoichiometry,BAĞIMSIZ ÖĞRENME SÜRECİ ,DEONTOLOJİ-Hipokratik Tıp, İslam Tıbbı ve Ünlü Hekimler,TIP VE İNSAN BİLİMLERİ-Küreselleşme ve sağlık ilişkileri,BİL.FEL.&TIP-Modern Doğa Görüşü ve Tıp Felsefesi Arasındaki İlişki,TIP EĞİTİMİ &BİLİŞİM-Sağlık tanımı, felsefesi, sağlık mesleği ve birey ilişkisi,TIP EĞİTİMİ & BİLİŞİM-Sağlık eğitiminin tarihçesi, sağlık eğitiminde yöntem analizi,TIP EĞ.&BİL-Sağlık eğitiminde ve sağlık hizmetinde ölçme ve değerlendirme,TIP EĞ.&BİL.-Sağlık bilişimi sağlık eğitimine ve hizmet sektörüne yansımaları ve sağlıkta gelecek,ORG.KİM.-Introduction to Organic Molecules,ORG.KİM.-Carbon Chemistry, Hybridization, Alkenes, Cyclo-alkenes Hybridization,LAB-ORG.KİM. Çözelti Hazırlama Teknikleri,TB.B.&GEN.-Hücre biyolojisinde temel kimyasal kavramlar ve biyosentez,MESLEKİ BECERİ BİYOKİMYA,TIBBİ BİYOLOJİ &GENETİK-Hayatın temelleri: Hücre TELAFİ,TIP EĞ.&BİL.-Sağlık ekonomisi ve sağlık sistemleri ve sosyal politikalar,HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ-Mikroskoplar,BİL.FEL.&TIP-Ontoloji ve Tıp İlişkisi,ORG.KİM.-Alkanes, Alkenes, Alkynes Substutition and Elimination Reactions,ORG.KİM.-Stereochemistry,LAB-ORG.KİM. Volumetrik Analiz-Asit Baz Titrasyonu,DEONTOLOJİ-Osmanlı Tıbbı, Çağdaş Bilimsel Tıp,TIP EĞ.&BİL.-Sağlıkta iletişim, hasta hakları ve sağlık çalışanları hakları ve medya,BİL.FEL.&TIP-Epistemoloji ve Tıp İlişkisi,ORG.KİM.-Substitution Reactions,HİSTOLOJİ & EMBRİYOLOJİ İmmünohistokimya,LAB-HİST.-EMB. Mikroskoplar,DEONTOLOJİ-Hekim kimliği, hekim andları, deontoloji ve tıbbi eğitim tanımı ve önemi,LAB-pH Ölçümü ile Titrasyon Eğrisinin Oluşturulması,DEONTOLOJİ-Tıp nedir? Tıbbın yöntem bilgisi/Tıp tarihi metadolojisi ve evrimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
01- Tıp Felsefesi ve Tıp Tarihi Perspektifi ile hekimlik bilincini ve kimliğini öğrenir geliştirir. 1, 10, 14, 18 B, C, D
04- İnsani ve mesleki değerleri kavrar, Hekimin hukuki sorumluluklarını açıklar 1, 10, 2, 3 A, C
03- Tıp etiğinin temel kavramlarını anlar, Etik sorunları öğrenir ve tartışır. 1, 10, 11, 14, 2, 3 A, B, C, D
02-Sağlığa bütüncül yaklaşım için gereken tarihi, felsefi, kültürel, sosyal bakış açısı kazandırır ve iletişimi sağlar 1, 14, 18, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 DEONTOLOJİ-Tıp nedir? Tıbbın yöntem bilgisi/Tıp tarihi metadolojisi ve evrimi
2 ÖĞRENCİ ORYANTASYON PROGRAMI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
3 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Giriş-Histoteknoloji
4 ORGANİK KİMYA-Aqueous Solutions, Concentration Calculations, Solution Preparation Techniques, Introduction to Chemistry Laboratory
5 ORGANİK KİMYA-Acid-Base and Buffer Systems, Chemical Equilibrium
6 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
7 TÜRK DİLİ-I
8 BİLİM FELSEFESİ VE TIP-Bilim ve tıp felsefesinin temel sorunları
9 BİLİM FELSEFESİ VE TIP-Antik Çağda Bilim ve Felsefe İlişkisi
10 TIBBİ BİYOLOJİ &GENETİK-Hayatın temelleri: Hücre
11 TIP VE İNSAN BİLİMLERİ-Sağlık ve hastalık kavramları - Sağlık, hastalığın kültürel yönü
12 TIP VE İNSAN BİLİMLERİ-Sağlık ve hastalığın psikososyal belirleyicileri
13 DEONTOLOJİ-Tıp Eğitimi ve Evrimi/ Prehipokratik Tıp/Hipokratik Tıp
14 ORG.KİM.-Chemical Reactions and Stoichiometry
15 BAĞIMSIZ ÖĞRENME SÜRECİ
16 DEONTOLOJİ-Hipokratik Tıp, İslam Tıbbı ve Ünlü Hekimler
17 TIP VE İNSAN BİLİMLERİ-Küreselleşme ve sağlık ilişkileri
18 BİL.FEL.&TIP-Modern Doğa Görüşü ve Tıp Felsefesi Arasındaki İlişki
19 TIP EĞİTİMİ &BİLİŞİM-Sağlık tanımı, felsefesi, sağlık mesleği ve birey ilişkisi
20 TIP EĞİTİMİ & BİLİŞİM-Sağlık eğitiminin tarihçesi, sağlık eğitiminde yöntem analizi
21 TIP EĞ.&BİL-Sağlık eğitiminde ve sağlık hizmetinde ölçme ve değerlendirme
22 TIP EĞ.&BİL.-Sağlık bilişimi sağlık eğitimine ve hizmet sektörüne yansımaları ve sağlıkta gelecek
23 ORG.KİM.-Introduction to Organic Molecules
24 ORG.KİM.-Carbon Chemistry, Hybridization, Alkenes, Cyclo-alkenes Hybridization
25 LAB-ORG.KİM. Çözelti Hazırlama Teknikleri
26 TB.B.&GEN.-Hücre biyolojisinde temel kimyasal kavramlar ve biyosentez
27 MESLEKİ BECERİ BİYOKİMYA
28 TIBBİ BİYOLOJİ &GENETİK-Hayatın temelleri: Hücre TELAFİ
29 TIP EĞ.&BİL.-Sağlık ekonomisi ve sağlık sistemleri ve sosyal politikalar
30 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ-Mikroskoplar
31 BİL.FEL.&TIP-Ontoloji ve Tıp İlişkisi
32 ORG.KİM.-Alkanes, Alkenes, Alkynes Substutition and Elimination Reactions
33 ORG.KİM.-Stereochemistry
34 LAB-ORG.KİM. Volumetrik Analiz-Asit Baz Titrasyonu
35 DEONTOLOJİ-Osmanlı Tıbbı, Çağdaş Bilimsel Tıp
36 TIP EĞ.&BİL.-Sağlıkta iletişim, hasta hakları ve sağlık çalışanları hakları ve medya
37 BİL.FEL.&TIP-Epistemoloji ve Tıp İlişkisi
38 ORG.KİM.-Substitution Reactions
39 HİSTOLOJİ & EMBRİYOLOJİ İmmünohistokimya
40 LAB-HİST.-EMB. Mikroskoplar
41 DEONTOLOJİ-Hekim kimliği, hekim andları, deontoloji ve tıbbi eğitim tanımı ve önemi
42 LAB-pH Ölçümü ile Titrasyon Eğrisinin Oluşturulması
43 DEONTOLOJİ-Tıp nedir? Tıbbın yöntem bilgisi/Tıp tarihi metadolojisi ve evrimi
Kaynaklar
Derslerin kitapları, ders notları ve slayt çıktıları. 1. Molecular Biology of the Cell, Sixth Edition; Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter 2. Moleküler Hücre Biyolojisi, Prof. Dr. Hasan Veysi Güneş, İstanbul Tıp Kitabevi , Dalçık H. Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. 6. Ed. NOBEL TIP Sadler T.W: Langman's Medical Embryology, Eleventh Edition. Lippincott Williams & Wilkins, USA Schoenwolf G.C.: Larsen’s Human Embryology. 4. Ed. CHURCHILL LIVINGSTONE ELSEVIER 1. Singer and Erickson (eds.). A Companion to Medical Anthropology. Wiley-Blackwell, 2011 2. Winkelman. Culture and Health: Applying Medical Anthropology. Jossey-Bass, 2009. 3. Cant and Sharma. A new medical pluralism? Alternative medicine, doctors, patients and the state. Routledge, 1999. . Osman Hayran. Sağlık Yönetimi Yazıları, 2. Baskı, SAGEYA Yayınları, 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu