Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE II 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFİ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsanın gelişim dönemlerini (yetişkinlik ve yaşlılık) ekolojik kuramla anlamak ve yorumlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemi gelişim süreçlerinin özetlenmesi ,Ruh sağlığı kavramının açıklanması ve ruhsal hastalıkların sınıflandırılması ,Genç yetişkinlik dönemi, gelişim görevleri ve genç yetişkinlik döneminin biyolojik ve psikolojik yönleri,Genç yetişkinlik döneminin sosyal ve çevresel yönleri (aile kurma, eş seçimi, aile yaşam döngüsü) ,Genç yetişkinlik döneminin sosyal ve çevresel yönleri (ebeveyn ve çocuklar arasında etkili iletişim, ana baba tutumları, kimi duygusal ve davranışsal sorunlar) ,Orta yaş döneminin biyolojik yönleri (fiziksel fonksiyonlar, duyu organları, menopoz-andropoz, orta yaş krizi),Orta yaş döneminin psiko-sosyal yönleri (orta yaşın gelişimsel görevleri, iletişim ve önemi) ,Orta yaş döneminin sosyal ve çevresel yönleri (orta yaş dönemine ilişkin makro-mikro teoriler, yoksulluk ve işsizlik, aile sorunları),Yaşlılık dönemi ve gelişim görevleri ,Yaşlılık döneminin biyolojik ve psikolojik yönleri (yaşlılık hastalıkları, başarılı yaşlanmaya ilişkin teoriler) ,Yaşlılık döneminin sosyal ve psikolojik yönleri (yaşlılıkta yaşam olaylarının etkisi, yaşlılığa ılımlı psikolojik hazırlık için yol göstericiler, ölüm ve ötenazi) ,Ölüm ve yas süreci ,Yaşlılık döneminde karşılaşılan sorunlar ve sosyal hizmet uygulamaları ,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.İnsan gelişimine dair genel bilgilere sahip olabilecektir. 1, 2, 21, 3 A
1.1.İnsanın biyopsikososyal bir varlık olduğunu kavrar. 1, 2, 21, 3 A
1.2.Toplumsal, ekonomik ve kültürel yapı, sınıf, yoksulluk, ezilme, ayrımcılık, cinsiyetçilik gibi çevre temelli kavramların davranış ve gelişim üzerindeki etkilerini görür ve ilişkilendirir. 1, 2, 21, 3 A
2.Gelişim dönemlerini öğrenebilecektir. 1, 2, 21, 3 A
2.1.Yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini ve bu dönemlerdeki gelişim görevlerini tanımlar. 1, 2, 21, 3 A
2.2.Gelişimsel gereksinmeler, risk ve koruyucu faktörler hakkında gerekli bilgileri edinir. 1, 2, 21, 3 A
2.3.Gelişim dönemlerini, sosyal hizmet uygulaması için kuramsal bir temel oluşturmak için kavrar. 1, 2, 21, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemi gelişim süreçlerinin özetlenmesi Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
2 Ruh sağlığı kavramının açıklanması ve ruhsal hastalıkların sınıflandırılması Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
3 Genç yetişkinlik dönemi, gelişim görevleri ve genç yetişkinlik döneminin biyolojik ve psikolojik yönleri Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
4 Genç yetişkinlik döneminin sosyal ve çevresel yönleri (aile kurma, eş seçimi, aile yaşam döngüsü) Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
5 Genç yetişkinlik döneminin sosyal ve çevresel yönleri (ebeveyn ve çocuklar arasında etkili iletişim, ana baba tutumları, kimi duygusal ve davranışsal sorunlar) Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
6 Orta yaş döneminin biyolojik yönleri (fiziksel fonksiyonlar, duyu organları, menopoz-andropoz, orta yaş krizi) Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
7 Orta yaş döneminin psiko-sosyal yönleri (orta yaşın gelişimsel görevleri, iletişim ve önemi) Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
8 Orta yaş döneminin sosyal ve çevresel yönleri (orta yaş dönemine ilişkin makro-mikro teoriler, yoksulluk ve işsizlik, aile sorunları) Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
9 Yaşlılık dönemi ve gelişim görevleri Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
10 Yaşlılık döneminin biyolojik ve psikolojik yönleri (yaşlılık hastalıkları, başarılı yaşlanmaya ilişkin teoriler) Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
11 Yaşlılık döneminin sosyal ve psikolojik yönleri (yaşlılıkta yaşam olaylarının etkisi, yaşlılığa ılımlı psikolojik hazırlık için yol göstericiler, ölüm ve ötenazi) Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
12 Ölüm ve yas süreci Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
13 Yaşlılık döneminde karşılaşılan sorunlar ve sosyal hizmet uygulamaları Konu ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
14 Değerlendirme
Kaynaklar
Ders sorumlusu tarafından verilecektir.
1.Charles Zastrow-Karen K. Krist Ashman (2015). İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-2-Yetişkinlik- Yaşlılık. Ankara: Nika Yayınları. 2.Yavuzer, Haluk. (2011). Evlilik Okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi. 3.Emiroğlu, Vedia. Yaşlılık ve Yaşlının Sosyal Uyumu. Şafak Matbaacılık, Genişletilmiş İkinci Baskı, Ankara: 1995. 4.Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi. Yaşlılık Gerçeği. Ankara:2004. 5.İl, Sunay. “Evlilik ve Eş Seçimi,” H.Ü. Sosyal Hizmetler Dergisi. (Deprem Özel Sayısı). 1,10:16-20, 1999. 6.Koşar, Nesrin G. Sosyal Hizmetlerde Yaşlı Refahı Alanı. Şafak Matbaacılık, Ankara: 1996. 7.Lambley, Peter. Orta Yaşın İsyanı. Çev: Semra Eren. HYB Yayıncılık. Birinci Baskı. Ankara:1999. 8.Onur, Bekir. Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. İmge Kitabevi Yayınları. 5. Baskı. Ankara:2000.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Sosyal hizmet kuram ve uygulama alanları bilgisine sahip olur.
0
2. İletişim becerileri bilgisi kazanır.
0
3. Yönetim ve yönetim süreçleri bilgisi edinir.
0
4. Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi kazanır.
0
5. Alanda geçerli olan bir yabancı dili ve gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
0
6. Toplumsal sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve sosyal politikalar planlama ve geliştirme becerisi edinir.
0
7. Karmaşık sosyal sorunların çözümünde farklı disiplinlerden edindiği bilgileri kullanma, yorumlama ve sentezleme becerisi geliştirir.
0
8. Meslekler-disiplinler arası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışabilme ve sorumluluk alarak hizmetler geliştirmekte yetkindir.
0
9. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü takip ve yorumlama becerisine ulaşır.
0
10. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirebilir, analiz ve sentez yapabilir.
0
11. Alanıyla ilgili öz-gelişimine yönelik hedeflerini belirleyebilme, hedeflerine uygun stratejileri seçip uygulayabilme, güncel bilgi ve gelişmeleri takip edebilme, hedeflerine ulaşma durumunu değerlendirebilme ve izleyebilme yetkinliği geliştirir.
0
12. Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde çeşitli müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması ve eğitimi yapabilir.
0
13. Sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini bilir ve sosyal hizmet uygulamalarında kullanma yetkinliği geliştirir.
0
14. Planlı değişim sürecini (bağlantı kurma, tanı ve değerlendirme, planlama, uygulama, uygulamayı değerlendirme, sonlandırma, geri bildirim ve izleme) gerçekleştirmede yetkindir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 128
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu