Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIKTA TESİS YÖNETİMİHM1115132Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Emre YILMAZ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Büşra SEVİM
Dersin AmacıBir sağlık tesisinin planlama, kurulum, yönetim, gelişim ve değerlendirme aşamaları ile ilgili temel kavramlar ve sürdürülebilir yöntemler hakkında öğrencinin bilgi edinmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriğiBu ders; Tesis Yönetimine Giriş, Kapsamı, Gelişimi ve Küresel Değişimle Gelen Paradigmalar,Sağlık Tesisleri İçin Kuruluş Yeri Çalışmaları ,Sağlık Tesislerinde Stratejik Planlama ve Yönetim,Sağlık Tesislerinde İnsan Kaynakları Yönetimi,Sağlık Tesislerinde Hasta İlişkileri Yönetimi ,Sağlık Tesislerinde Klinik Destek ve Teknik Hizmetler Yönetimi,Sağlık Tesislerinde Teknoloji Yönetimi,Sağlık Tesislerinde Performans Yönetimi,Sağlık Tesislerinde Risk Yönetimi,Sağlık Tesislerinde Finansal Yönetim,Sağlık Tesisleri Güvenliği ve Yönetimi ,Sağlık Tesisleri Yönetiminde Koordinasyon ve İletişim,Sağlık Tesislerinde Kalite Yönetimi,Sağlık Tesislerinde Tedarik Zinciri Yönetimi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yönetim sürecinde bir tesis yöneticisi olarak gereksinimler ve sorumluluklar dahil olmak üzere, sağlıkta tesis yönetimi hakkında bilgi sahibi olur10, 16, 4, 9A, D, E
Ulusal ve uluslararası tesis yönetimi işletmelerinin yapısının ve gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olurlar.10, 16, 4, 9A, D, E
Uluslararası tesis yönetimi birlikleri hakkında bilgi sahibi olur.10, 16, 4, 9A, D, E
Geleneksel yönetim ve yönetim yaklaşımları, modern tesis yönetimi yaklaşımları ve sürdürülebilirlik analizleri, başarılı tesis yönetimi örneklerinin değerlendirilmesi, tesis ve kaynak yöneticilerinin çevresel ve sosyal sorumlulukları ve yeni tesislerin değerlendirilmesi hakkında bilgi edinir.10, 16, 4, 9A, D, E
Tesislerin planlanmasında meydana gelen problemleri tanımlar ve bu problemlerin çözümüne yönelik öneriler geliştirir10, 16, 4, 9A, D, E
Ekonomik, çevresel ve sosyal amaçları içeren sürdürülebilir ihtiyaçları koruyarak sağlık tesislerinin planlanmasını sağlar10, 16, 4, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tesis Yönetimine Giriş, Kapsamı, Gelişimi ve Küresel Değişimle Gelen ParadigmalarKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
2Sağlık Tesisleri İçin Kuruluş Yeri Çalışmaları Konu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
3Sağlık Tesislerinde Stratejik Planlama ve YönetimKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
4Sağlık Tesislerinde İnsan Kaynakları YönetimiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
5Sağlık Tesislerinde Hasta İlişkileri Yönetimi Konu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
6Sağlık Tesislerinde Klinik Destek ve Teknik Hizmetler YönetimiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
7Sağlık Tesislerinde Teknoloji YönetimiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
8Sağlık Tesislerinde Performans YönetimiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
9Sağlık Tesislerinde Risk YönetimiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
10Sağlık Tesislerinde Finansal YönetimKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
11Sağlık Tesisleri Güvenliği ve Yönetimi Konu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
12Sağlık Tesisleri Yönetiminde Koordinasyon ve İletişimKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
13Sağlık Tesislerinde Kalite YönetimiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
14Sağlık Tesislerinde Tedarik Zinciri Yönetimi Konu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Dersin notları 1. Sağlıkta Tesis Yönetimi, Prof. Dr. Yeter DEMİR USLU, Nobel Yayınevi 2. Temel Kavram ve Uygulamaları ile Tesis Yönetimi, Koray Erentürk, BETA 3. Facility Management Handbook, Frank, B. USA

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler155
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı166
Genel Sınav ve Hazırlığı11111
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(78/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIKTA TESİS YÖNETİMİHM1115132Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Emre YILMAZ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Büşra SEVİM
Dersin AmacıBir sağlık tesisinin planlama, kurulum, yönetim, gelişim ve değerlendirme aşamaları ile ilgili temel kavramlar ve sürdürülebilir yöntemler hakkında öğrencinin bilgi edinmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriğiBu ders; Tesis Yönetimine Giriş, Kapsamı, Gelişimi ve Küresel Değişimle Gelen Paradigmalar,Sağlık Tesisleri İçin Kuruluş Yeri Çalışmaları ,Sağlık Tesislerinde Stratejik Planlama ve Yönetim,Sağlık Tesislerinde İnsan Kaynakları Yönetimi,Sağlık Tesislerinde Hasta İlişkileri Yönetimi ,Sağlık Tesislerinde Klinik Destek ve Teknik Hizmetler Yönetimi,Sağlık Tesislerinde Teknoloji Yönetimi,Sağlık Tesislerinde Performans Yönetimi,Sağlık Tesislerinde Risk Yönetimi,Sağlık Tesislerinde Finansal Yönetim,Sağlık Tesisleri Güvenliği ve Yönetimi ,Sağlık Tesisleri Yönetiminde Koordinasyon ve İletişim,Sağlık Tesislerinde Kalite Yönetimi,Sağlık Tesislerinde Tedarik Zinciri Yönetimi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yönetim sürecinde bir tesis yöneticisi olarak gereksinimler ve sorumluluklar dahil olmak üzere, sağlıkta tesis yönetimi hakkında bilgi sahibi olur10, 16, 4, 9A, D, E
Ulusal ve uluslararası tesis yönetimi işletmelerinin yapısının ve gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olurlar.10, 16, 4, 9A, D, E
Uluslararası tesis yönetimi birlikleri hakkında bilgi sahibi olur.10, 16, 4, 9A, D, E
Geleneksel yönetim ve yönetim yaklaşımları, modern tesis yönetimi yaklaşımları ve sürdürülebilirlik analizleri, başarılı tesis yönetimi örneklerinin değerlendirilmesi, tesis ve kaynak yöneticilerinin çevresel ve sosyal sorumlulukları ve yeni tesislerin değerlendirilmesi hakkında bilgi edinir.10, 16, 4, 9A, D, E
Tesislerin planlanmasında meydana gelen problemleri tanımlar ve bu problemlerin çözümüne yönelik öneriler geliştirir10, 16, 4, 9A, D, E
Ekonomik, çevresel ve sosyal amaçları içeren sürdürülebilir ihtiyaçları koruyarak sağlık tesislerinin planlanmasını sağlar10, 16, 4, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tesis Yönetimine Giriş, Kapsamı, Gelişimi ve Küresel Değişimle Gelen ParadigmalarKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
2Sağlık Tesisleri İçin Kuruluş Yeri Çalışmaları Konu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
3Sağlık Tesislerinde Stratejik Planlama ve YönetimKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
4Sağlık Tesislerinde İnsan Kaynakları YönetimiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
5Sağlık Tesislerinde Hasta İlişkileri Yönetimi Konu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
6Sağlık Tesislerinde Klinik Destek ve Teknik Hizmetler YönetimiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
7Sağlık Tesislerinde Teknoloji YönetimiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
8Sağlık Tesislerinde Performans YönetimiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
9Sağlık Tesislerinde Risk YönetimiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
10Sağlık Tesislerinde Finansal YönetimKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
11Sağlık Tesisleri Güvenliği ve Yönetimi Konu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
12Sağlık Tesisleri Yönetiminde Koordinasyon ve İletişimKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
13Sağlık Tesislerinde Kalite YönetimiKonu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
14Sağlık Tesislerinde Tedarik Zinciri Yönetimi Konu ile ilgili ders sunumlarının incelenmesi, kaynak kitap içerisinde ilgili konunun okunması ve örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Dersin notları 1. Sağlıkta Tesis Yönetimi, Prof. Dr. Yeter DEMİR USLU, Nobel Yayınevi 2. Temel Kavram ve Uygulamaları ile Tesis Yönetimi, Koray Erentürk, BETA 3. Facility Management Handbook, Frank, B. USA

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21