Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK YÖNETİMİHM3166890Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıOlağanüstü durumlarda sağlık yöneticisinin nasıl davranması gerektiğini göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Olağanüstü durumlarla ilgili temel kavramlar,Olağanüstü durumlarda sağlık yönetimi,hazırlıklı olma,planlama, hastane Afet Planları,Olağanüstü durumlarda acil yanıt, triyaj, 112 acil sağlık hizmetleri,Olağanüstü durumlarda sağlığın değerlendirilmesi, hızlı değerlendirme,Olağanüstü durumlarda risk grupları,Olağanüstü durumların epidemiyolojik değerlendirilmesi,Olağanüstü durumlarda kadın sağlığı, ana-çocuk sağlığı hizmetleri ,Olağanüstü durumlarda bulaşıcı hastalıkların kontrolü,Olağanüstü durumlarda ruh sağlığı, Olağanüstü durumlara bireysel olarak hazırlıklı olma,Olağanüstü durumlarda çevre sağlığı hizmetleri, Olağanüstü durumlarda barınma,Olağanüstü durumlarda yardımların organizasyonu ve lojistik yönetimi,Olağanüstü durumlarla ilgili yasal mevzuat, ulusal ve uluslararası kuruluşlar,Olağanüstü durumlarda beslenme hizmetleri,Olağanüstü durumlarda çevre sağlığı hizmetleri,Örnek olayların tartışılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Olağanüstü durumları değerleyebilecektir.16, 9A
1.1. Olağanüstü durumları rapor eder.16, 9A
1.2. Olağanüstü durumlarda bulaşıcı hastalıkları kontrolünü planlar.16, 9A
1.3. Olağanüstü durumlarda çevre sağlığının korunmasını yönetir.16, 9A
2. Olağanüstü durumlarda faaliyetleri organize edebilecektir.9A, E
2.1. Yardımları organize eder.16, 9A, E
2.2. Ulusal ve uluslararası kuruluşların faaliyetlerini düzenler.16, 9A
2.3. Beslenme ve barınma sorunlarını çözer.13, 16, 9A
3. Olağanüstü durumlar için planlama yapabilecektir.4, 9A
3.1. Sağlık planlaması yapar.9A
3.2. Sağlık işgücünü denetler.16, 9A
3.3. Risk gruplarının sorunlarını çözer.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Olağanüstü durumlarla ilgili temel kavramlarKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
2Olağanüstü durumlarda sağlık yönetimi,hazırlıklı olma,planlama, hastane Afet PlanlarıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
3Olağanüstü durumlarda acil yanıt, triyaj, 112 acil sağlık hizmetleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
4Olağanüstü durumlarda sağlığın değerlendirilmesi, hızlı değerlendirmeKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
5Olağanüstü durumlarda risk grupları,Olağanüstü durumların epidemiyolojik değerlendirilmesiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
6Olağanüstü durumlarda kadın sağlığı, ana-çocuk sağlığı hizmetleri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
7Olağanüstü durumlarda bulaşıcı hastalıkların kontrolüKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
8Olağanüstü durumlarda ruh sağlığı, Olağanüstü durumlara bireysel olarak hazırlıklı olmaKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
9Olağanüstü durumlarda çevre sağlığı hizmetleri, Olağanüstü durumlarda barınmaKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
10Olağanüstü durumlarda yardımların organizasyonu ve lojistik yönetimiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
11Olağanüstü durumlarla ilgili yasal mevzuat, ulusal ve uluslararası kuruluşlarKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
12Olağanüstü durumlarda beslenme hizmetleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
13Olağanüstü durumlarda çevre sağlığı hizmetleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
14Örnek olayların tartışılmasıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
Kaynak
Ders Notları ve örnek olaylar, SARP, N. (2014), "Doğal Afetler Toplum Sağlığını Koruma, Nobel Akademik Yayıncılık, 2. Basım, Ankara, ISBN:978-605133-801-9 WHO, (1999), Rapid Health Assessment Protocols for Emergencies , http://www.wpro.who.int/vietnam/publications/rapid_health_assessment_protocols.pdf
Olağandışı Durumlarda Sağlık Yönetimi El Kitabı, TTB Yayını, 2006. Nurhan Demirhan, Türkiye'de 112 İlk ve Acil Sağlık Hizmetleri ve Afetlerdeki Rolü, 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11010
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14114
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı188
Genel Sınav ve Hazırlığı11616
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK YÖNETİMİHM3166890Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıOlağanüstü durumlarda sağlık yöneticisinin nasıl davranması gerektiğini göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Olağanüstü durumlarla ilgili temel kavramlar,Olağanüstü durumlarda sağlık yönetimi,hazırlıklı olma,planlama, hastane Afet Planları,Olağanüstü durumlarda acil yanıt, triyaj, 112 acil sağlık hizmetleri,Olağanüstü durumlarda sağlığın değerlendirilmesi, hızlı değerlendirme,Olağanüstü durumlarda risk grupları,Olağanüstü durumların epidemiyolojik değerlendirilmesi,Olağanüstü durumlarda kadın sağlığı, ana-çocuk sağlığı hizmetleri ,Olağanüstü durumlarda bulaşıcı hastalıkların kontrolü,Olağanüstü durumlarda ruh sağlığı, Olağanüstü durumlara bireysel olarak hazırlıklı olma,Olağanüstü durumlarda çevre sağlığı hizmetleri, Olağanüstü durumlarda barınma,Olağanüstü durumlarda yardımların organizasyonu ve lojistik yönetimi,Olağanüstü durumlarla ilgili yasal mevzuat, ulusal ve uluslararası kuruluşlar,Olağanüstü durumlarda beslenme hizmetleri,Olağanüstü durumlarda çevre sağlığı hizmetleri,Örnek olayların tartışılması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Olağanüstü durumları değerleyebilecektir.16, 9A
1.1. Olağanüstü durumları rapor eder.16, 9A
1.2. Olağanüstü durumlarda bulaşıcı hastalıkları kontrolünü planlar.16, 9A
1.3. Olağanüstü durumlarda çevre sağlığının korunmasını yönetir.16, 9A
2. Olağanüstü durumlarda faaliyetleri organize edebilecektir.9A, E
2.1. Yardımları organize eder.16, 9A, E
2.2. Ulusal ve uluslararası kuruluşların faaliyetlerini düzenler.16, 9A
2.3. Beslenme ve barınma sorunlarını çözer.13, 16, 9A
3. Olağanüstü durumlar için planlama yapabilecektir.4, 9A
3.1. Sağlık planlaması yapar.9A
3.2. Sağlık işgücünü denetler.16, 9A
3.3. Risk gruplarının sorunlarını çözer.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Olağanüstü durumlarla ilgili temel kavramlarKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
2Olağanüstü durumlarda sağlık yönetimi,hazırlıklı olma,planlama, hastane Afet PlanlarıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
3Olağanüstü durumlarda acil yanıt, triyaj, 112 acil sağlık hizmetleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
4Olağanüstü durumlarda sağlığın değerlendirilmesi, hızlı değerlendirmeKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
5Olağanüstü durumlarda risk grupları,Olağanüstü durumların epidemiyolojik değerlendirilmesiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
6Olağanüstü durumlarda kadın sağlığı, ana-çocuk sağlığı hizmetleri Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
7Olağanüstü durumlarda bulaşıcı hastalıkların kontrolüKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
8Olağanüstü durumlarda ruh sağlığı, Olağanüstü durumlara bireysel olarak hazırlıklı olmaKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
9Olağanüstü durumlarda çevre sağlığı hizmetleri, Olağanüstü durumlarda barınmaKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
10Olağanüstü durumlarda yardımların organizasyonu ve lojistik yönetimiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
11Olağanüstü durumlarla ilgili yasal mevzuat, ulusal ve uluslararası kuruluşlarKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
12Olağanüstü durumlarda beslenme hizmetleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
13Olağanüstü durumlarda çevre sağlığı hizmetleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
14Örnek olayların tartışılmasıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
Kaynak
Ders Notları ve örnek olaylar, SARP, N. (2014), "Doğal Afetler Toplum Sağlığını Koruma, Nobel Akademik Yayıncılık, 2. Basım, Ankara, ISBN:978-605133-801-9 WHO, (1999), Rapid Health Assessment Protocols for Emergencies , http://www.wpro.who.int/vietnam/publications/rapid_health_assessment_protocols.pdf
Olağandışı Durumlarda Sağlık Yönetimi El Kitabı, TTB Yayını, 2006. Nurhan Demirhan, Türkiye'de 112 İlk ve Acil Sağlık Hizmetleri ve Afetlerdeki Rolü, 2003.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21