Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SUNUM TEKNİKLERİHM1154210Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıBu ders ile öğrencilerin; belli bir konuda ulaşıp derledikleri bilgiyi anlatım amacına uygun olarak sözlü ve/veya yazılı sunmaları ve/veya rapor olarak hazırlamaları, topluluk önünde etkin şekilde sunma becerisi geliştirmeleri, yazışma yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Etkili Sunumun Önemi, Temel ilkeleri ve Sunum Becerileri Eğitimi,2.Sunumun Planlanması ve Sunuma Hazırlık,3.Etkili İletişim,4.Beden Dili,5.Görsel-İşitsel Araçlar,6.Powerpoint Sunum Hazırlanması ve Sunumu,7.Rapor / Ödev Hazırlanması ve Sunumu,8.CV yazma,9.Zaman Yönetimi,10.İnteraktif Sunum Teknikleri,11.Nöro-linguistik Programlama (NLP),12. Müzakere yöntemleri ,13.İş Görüşmeleri,14.Bireysel veya Grup Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Etkili bir sunumun önemini, temel ilkelerini ve aşamalarını tanır.10, 16, 9A, E
2. Sunum hazırlamada güncel teknik ve uygulamaları (powerpoint vd.) kullanır.10, 16, 9A, E
3. Farklı amaçlara uygun sunum, döküman (CV, anlaşma vd.) tasarlar.10, 16, 9A, E
4. İletişimi tanımlar, etkili iletişimin ilkelerini ve önemini açıklar.10, 16, 9A, E
5. Beden dili, ve uygun iletişim ile etkin sunum uygulamaları gerçekleştirecektir.10, 16, 9A, E
6. Görsel ve işitsel araçları tanır ve etkili olarak kullanır.10, 16, 9A, E
7. Paydaş ve kurumlarla görüşmeler ve müzakereler yapar.10, 16, 9A, E
8. Müzakere Tekniklerini öğrenir ve kullanır.16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Etkili Sunumun Önemi, Temel ilkeleri ve Sunum Becerileri EğitimiDers notlarının okunması
22.Sunumun Planlanması ve Sunuma HazırlıkDers notlarının okunması
33.Etkili İletişimDers notlarının okunması
44.Beden DiliDers notlarının okunması
55.Görsel-İşitsel AraçlarDers notlarının okunması
66.Powerpoint Sunum Hazırlanması ve SunumuDers notlarının okunması
77.Rapor / Ödev Hazırlanması ve SunumuDers notlarının okunması
88.CV yazmaDers notlarının okunması
99.Zaman YönetimiDers notlarının okunması
1010.İnteraktif Sunum TeknikleriDers notlarının okunması
1111.Nöro-linguistik Programlama (NLP)Ders notlarının okunması
1212. Müzakere yöntemleri Ders notlarının okunması
1313.İş GörüşmeleriDers notlarının okunması
1414.Bireysel veya Grup SunumlarıSunum hazırlanması ve prova
Kaynak
Ders Notları, Powerpoint Sunular.
1)Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery by Garr Reynolds. 2)The Visual Display of Quantitative Information, by Edward R. Tufte

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11414
Okul Dışı Diğer Faaliyetler11212
Proje Sunumu / Seminer11212
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11212
Genel Sınav ve Hazırlığı11212
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SUNUM TEKNİKLERİHM1154210Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıBu ders ile öğrencilerin; belli bir konuda ulaşıp derledikleri bilgiyi anlatım amacına uygun olarak sözlü ve/veya yazılı sunmaları ve/veya rapor olarak hazırlamaları, topluluk önünde etkin şekilde sunma becerisi geliştirmeleri, yazışma yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Etkili Sunumun Önemi, Temel ilkeleri ve Sunum Becerileri Eğitimi,2.Sunumun Planlanması ve Sunuma Hazırlık,3.Etkili İletişim,4.Beden Dili,5.Görsel-İşitsel Araçlar,6.Powerpoint Sunum Hazırlanması ve Sunumu,7.Rapor / Ödev Hazırlanması ve Sunumu,8.CV yazma,9.Zaman Yönetimi,10.İnteraktif Sunum Teknikleri,11.Nöro-linguistik Programlama (NLP),12. Müzakere yöntemleri ,13.İş Görüşmeleri,14.Bireysel veya Grup Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Etkili bir sunumun önemini, temel ilkelerini ve aşamalarını tanır.10, 16, 9A, E
2. Sunum hazırlamada güncel teknik ve uygulamaları (powerpoint vd.) kullanır.10, 16, 9A, E
3. Farklı amaçlara uygun sunum, döküman (CV, anlaşma vd.) tasarlar.10, 16, 9A, E
4. İletişimi tanımlar, etkili iletişimin ilkelerini ve önemini açıklar.10, 16, 9A, E
5. Beden dili, ve uygun iletişim ile etkin sunum uygulamaları gerçekleştirecektir.10, 16, 9A, E
6. Görsel ve işitsel araçları tanır ve etkili olarak kullanır.10, 16, 9A, E
7. Paydaş ve kurumlarla görüşmeler ve müzakereler yapar.10, 16, 9A, E
8. Müzakere Tekniklerini öğrenir ve kullanır.16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Etkili Sunumun Önemi, Temel ilkeleri ve Sunum Becerileri EğitimiDers notlarının okunması
22.Sunumun Planlanması ve Sunuma HazırlıkDers notlarının okunması
33.Etkili İletişimDers notlarının okunması
44.Beden DiliDers notlarının okunması
55.Görsel-İşitsel AraçlarDers notlarının okunması
66.Powerpoint Sunum Hazırlanması ve SunumuDers notlarının okunması
77.Rapor / Ödev Hazırlanması ve SunumuDers notlarının okunması
88.CV yazmaDers notlarının okunması
99.Zaman YönetimiDers notlarının okunması
1010.İnteraktif Sunum TeknikleriDers notlarının okunması
1111.Nöro-linguistik Programlama (NLP)Ders notlarının okunması
1212. Müzakere yöntemleri Ders notlarının okunması
1313.İş GörüşmeleriDers notlarının okunması
1414.Bireysel veya Grup SunumlarıSunum hazırlanması ve prova
Kaynak
Ders Notları, Powerpoint Sunular.
1)Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery by Garr Reynolds. 2)The Visual Display of Quantitative Information, by Edward R. Tufte

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21