Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIBBİ İLKYARDIMHM1239590Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Vildan ÇAKAR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve ÖZSOY DURMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKaza ve yaralanma vakalarına müdahale edecek olanları, ilk yardım eğitimiyle ve hayatın korunması, yaralanmanın önlenmesi ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici bir rol oynayanlara sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanıtımı, İlkyardımla ilgili temel kavramlar,İnsan vücudu ve yaşamsal bulgular,Kanamalarda ilkyardım,Şokta ilkyardım,Bilinç bozukluklarında ilkyardım,Yaralanmalarda ve travmalarda ilkyardım,Kırık, çıkık, burkulma ve kramplarda ilkyardım,Ara Sınav,Donmalarda ilkyardım ve Yanıklarda ilkyardım,Elektrik çarpması ve sıcak çarpmasında ilkyardım,Zehirlenmelerde ilkyardım,Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, Boğulmalarda ilkyardım,Hasta/yaralı taşıma teknikleri,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu ders sonunda öğrenci;
Genel ilkyardım kavramlarını açıklar. 16, 9A
İlkyardımı tanımlar.16, 9A
Vücudu oluşturan sistemleri tanır.16, 9A
Yaralının ilk değerlendirme aşamalarını açıklar. 16, 8, 9A
Temel yaşam desteğini tanımlar. 16, 8, 9A
Travmalarda uygulanacak ilkyardımı açıklar.16, 8, 9A
Kanamalarda ilkyardım uygulamalarını açıklar. 16, 8, 9A
Baskı uygulanacak noktaları gösterir. 16, 8, 9A
Şok çeşitlerini açıklar. 16, 9A
Şok pozisyonunu gösterir. 16, 8, 9A
Yaralanma çeşitlerini açıklar. 16, 9A
Donma ve yanıklarda ilkyardım prensiplerini açıklar. 16, 9A
Kırık ve çıkık arasındaki farkları açıklar. 16, 9A
Hasta ve yaralı taşıma tekniklerini uygular. 16, 8, 9A
Hasta/yaralı taşınmasında genel kuralları açıklar. 16, 8, 9A
Acil taşıma teknikleri uygular. 16, 8, 9A
Sedye üzerine yerleştirme tekniklerini uygular. 16, 8, 9A
Araç içindeki yaralıyı taşımayı açıklar. 16, 8, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı, İlkyardımla ilgili temel kavramlar1. Kaynak, Sayfa: 7-13
2İnsan vücudu ve yaşamsal bulgular2. Kaynak, Sayfa: 17-30
3Kanamalarda ilkyardım3. Kaynak, Sayfa 85-96 ve web sayfası: https://www.youtube.com/watch?v=yzXCZmG4AFo
4Şokta ilkyardım1. Kaynak, Sayfa: 103-108
5Bilinç bozukluklarında ilkyardım3. Kaynak, Sayfa: 163-166
6Yaralanmalarda ve travmalarda ilkyardım2. Kaynak, Sayfa: 91-104
7Kırık, çıkık, burkulma ve kramplarda ilkyardım1. Kaynak, Sayfa: 112-136
8Ara Sınav
9Donmalarda ilkyardım ve Yanıklarda ilkyardım2. Kaynak, Sayfa: 141-152
10Elektrik çarpması ve sıcak çarpmasında ilkyardım2. Kaynak, Sayfa: 153-160
11Zehirlenmelerde ilkyardım3. Kaynak, Sayfa: 175-197
12Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım2. Kaynak, Sayfa: 177-184
13 Boğulmalarda ilkyardım1. Kaynak, Sayfa: 185-194
14Hasta/yaralı taşıma teknikleri1. Kaynak, Sayfa: 186-207
15Genel Sınav
Kaynak
1. Sağlık Bakanlığı Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı, İNAN, H.F; KURT,Z; KUBİLAY,İ; ANKARA, 2011. 2. Türkiye Kızılay Derneği. Adım Adım İlkyardım ve Kurtarma. Ankara: Palme Yayınları. 3. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitim Müdürlüğü. (2008). Eğitimciler İçin Eğitim Kitabı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayın No:722, İlkay Ofset Matbaacılık. 4. Prof. Dr. Süzen, B. ve İnan, H. (2004). İlk yardım. Ankara: Birol Basın Yayın Dağıtım ve Ticaret LTD.ŞTİ.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı166
Genel Sınav ve Hazırlığı11616
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)64
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(64/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIBBİ İLKYARDIMHM1239590Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Vildan ÇAKAR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve ÖZSOY DURMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKaza ve yaralanma vakalarına müdahale edecek olanları, ilk yardım eğitimiyle ve hayatın korunması, yaralanmanın önlenmesi ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici bir rol oynayanlara sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanıtımı, İlkyardımla ilgili temel kavramlar,İnsan vücudu ve yaşamsal bulgular,Kanamalarda ilkyardım,Şokta ilkyardım,Bilinç bozukluklarında ilkyardım,Yaralanmalarda ve travmalarda ilkyardım,Kırık, çıkık, burkulma ve kramplarda ilkyardım,Ara Sınav,Donmalarda ilkyardım ve Yanıklarda ilkyardım,Elektrik çarpması ve sıcak çarpmasında ilkyardım,Zehirlenmelerde ilkyardım,Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, Boğulmalarda ilkyardım,Hasta/yaralı taşıma teknikleri,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu ders sonunda öğrenci;
Genel ilkyardım kavramlarını açıklar. 16, 9A
İlkyardımı tanımlar.16, 9A
Vücudu oluşturan sistemleri tanır.16, 9A
Yaralının ilk değerlendirme aşamalarını açıklar. 16, 8, 9A
Temel yaşam desteğini tanımlar. 16, 8, 9A
Travmalarda uygulanacak ilkyardımı açıklar.16, 8, 9A
Kanamalarda ilkyardım uygulamalarını açıklar. 16, 8, 9A
Baskı uygulanacak noktaları gösterir. 16, 8, 9A
Şok çeşitlerini açıklar. 16, 9A
Şok pozisyonunu gösterir. 16, 8, 9A
Yaralanma çeşitlerini açıklar. 16, 9A
Donma ve yanıklarda ilkyardım prensiplerini açıklar. 16, 9A
Kırık ve çıkık arasındaki farkları açıklar. 16, 9A
Hasta ve yaralı taşıma tekniklerini uygular. 16, 8, 9A
Hasta/yaralı taşınmasında genel kuralları açıklar. 16, 8, 9A
Acil taşıma teknikleri uygular. 16, 8, 9A
Sedye üzerine yerleştirme tekniklerini uygular. 16, 8, 9A
Araç içindeki yaralıyı taşımayı açıklar. 16, 8, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı, İlkyardımla ilgili temel kavramlar1. Kaynak, Sayfa: 7-13
2İnsan vücudu ve yaşamsal bulgular2. Kaynak, Sayfa: 17-30
3Kanamalarda ilkyardım3. Kaynak, Sayfa 85-96 ve web sayfası: https://www.youtube.com/watch?v=yzXCZmG4AFo
4Şokta ilkyardım1. Kaynak, Sayfa: 103-108
5Bilinç bozukluklarında ilkyardım3. Kaynak, Sayfa: 163-166
6Yaralanmalarda ve travmalarda ilkyardım2. Kaynak, Sayfa: 91-104
7Kırık, çıkık, burkulma ve kramplarda ilkyardım1. Kaynak, Sayfa: 112-136
8Ara Sınav
9Donmalarda ilkyardım ve Yanıklarda ilkyardım2. Kaynak, Sayfa: 141-152
10Elektrik çarpması ve sıcak çarpmasında ilkyardım2. Kaynak, Sayfa: 153-160
11Zehirlenmelerde ilkyardım3. Kaynak, Sayfa: 175-197
12Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım2. Kaynak, Sayfa: 177-184
13 Boğulmalarda ilkyardım1. Kaynak, Sayfa: 185-194
14Hasta/yaralı taşıma teknikleri1. Kaynak, Sayfa: 186-207
15Genel Sınav
Kaynak
1. Sağlık Bakanlığı Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı, İNAN, H.F; KURT,Z; KUBİLAY,İ; ANKARA, 2011. 2. Türkiye Kızılay Derneği. Adım Adım İlkyardım ve Kurtarma. Ankara: Palme Yayınları. 3. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitim Müdürlüğü. (2008). Eğitimciler İçin Eğitim Kitabı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayın No:722, İlkay Ofset Matbaacılık. 4. Prof. Dr. Süzen, B. ve İnan, H. (2004). İlk yardım. Ankara: Birol Basın Yayın Dağıtım ve Ticaret LTD.ŞTİ.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21