Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİKHM2266780Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıDeğişimin doğasını anlatmak, kuruluşların değişime karşı yaklaşımlarını ortaya koymak, yöneticilerin ve çalışanların değişime bakışlarını incelemek ve bu konuda farklı örnekler vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Değişim Tanımı,Küresel Değişim,Niçin ve Ne Zaman Değişim,Niçin ve Ne Zaman Değişim,Değişim Stratejileri,Başarılı ve Başarısız Stratejiler,Örnek Olaylar,Çalışanlar Değişime Niçin Direnç Gösterir,Değişime Direnç,Değişime Direnci Azaltmak,Yöneticilerin Değişime Direnci,Değişim Stratejileri İçin Başarılı Örnekler,Değişim Stratejileri için Başarısız Örnekler,Örnek Olaylar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Değişimi destekler ve yönetir.16, 4, 9A
2.Süreklilik temelinde kurumun büyümesi ve gelişmesi için fırsatları araştırır.16, 4, 9A
3.Sürekli örgütsel öğrenme ve gelişmeyi destekler.16, 4, 9A
4.Engeller için stratejileri önceden belirler ve planlar. 16, 4, 9A
5.Değişim faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak ihtiyacını önceden tahmin eder.16, 4, 9A
6.Kurumun misyon, vizyon ve stratejik planını desteklemek için çalışanlar arasında ilişkileri geliştirir.16, 4, 9A
7.Sağlık kurumlarında örgüt geliştirmenin temel öğelerini açıklar. 16, 4, 9A
8.Tutum araştırması ve geri besleme konusunda kavramları açıklar. 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Değişim TanımıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Küresel DeğişimKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Niçin ve Ne Zaman DeğişimKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Niçin ve Ne Zaman DeğişimKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5Değişim StratejileriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Başarılı ve Başarısız StratejilerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Örnek OlaylarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Çalışanlar Değişime Niçin Direnç GösterirKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Değişime DirençKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Değişime Direnci AzaltmakKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Yöneticilerin Değişime DirenciKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Değişim Stratejileri İçin Başarılı ÖrneklerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Değişim Stratejileri için Başarısız ÖrneklerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Örnek OlaylarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Ders Notları, Konu İle İlgili Web Siteleri, power point ve video gösterileri
Organizational development and Change, Thomas G. Cummings, Christopher G. Worley West Pub. 2008. Değişim, Harvard Business Mess Yayınları. Organizational Change, Barbara Senior and Jocelyn Fleming, Perason Education, Third Edition, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı12626
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(84/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİKHM2266780Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıDeğişimin doğasını anlatmak, kuruluşların değişime karşı yaklaşımlarını ortaya koymak, yöneticilerin ve çalışanların değişime bakışlarını incelemek ve bu konuda farklı örnekler vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Değişim Tanımı,Küresel Değişim,Niçin ve Ne Zaman Değişim,Niçin ve Ne Zaman Değişim,Değişim Stratejileri,Başarılı ve Başarısız Stratejiler,Örnek Olaylar,Çalışanlar Değişime Niçin Direnç Gösterir,Değişime Direnç,Değişime Direnci Azaltmak,Yöneticilerin Değişime Direnci,Değişim Stratejileri İçin Başarılı Örnekler,Değişim Stratejileri için Başarısız Örnekler,Örnek Olaylar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Değişimi destekler ve yönetir.16, 4, 9A
2.Süreklilik temelinde kurumun büyümesi ve gelişmesi için fırsatları araştırır.16, 4, 9A
3.Sürekli örgütsel öğrenme ve gelişmeyi destekler.16, 4, 9A
4.Engeller için stratejileri önceden belirler ve planlar. 16, 4, 9A
5.Değişim faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak ihtiyacını önceden tahmin eder.16, 4, 9A
6.Kurumun misyon, vizyon ve stratejik planını desteklemek için çalışanlar arasında ilişkileri geliştirir.16, 4, 9A
7.Sağlık kurumlarında örgüt geliştirmenin temel öğelerini açıklar. 16, 4, 9A
8.Tutum araştırması ve geri besleme konusunda kavramları açıklar. 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Değişim TanımıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Küresel DeğişimKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Niçin ve Ne Zaman DeğişimKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Niçin ve Ne Zaman DeğişimKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5Değişim StratejileriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Başarılı ve Başarısız StratejilerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Örnek OlaylarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Çalışanlar Değişime Niçin Direnç GösterirKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Değişime DirençKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Değişime Direnci AzaltmakKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Yöneticilerin Değişime DirenciKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Değişim Stratejileri İçin Başarılı ÖrneklerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Değişim Stratejileri için Başarısız ÖrneklerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Örnek OlaylarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Ders Notları, Konu İle İlgili Web Siteleri, power point ve video gösterileri
Organizational development and Change, Thomas G. Cummings, Christopher G. Worley West Pub. 2008. Değişim, Harvard Business Mess Yayınları. Organizational Change, Barbara Senior and Jocelyn Fleming, Perason Education, Third Edition, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21