Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETİM MUHASEBESİHM3166880Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin Amacıİşletmelerde yönetsel karar alma sürecinde önemli rol oynayan maliyet analizi ve yönetimi, bütçeleme, kontrol gibi yönetim muhasebesi konularını değerlendirmek ve bu alanda beceriler kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim Muhasebesine Giriş,Maliyet Kavramları ve Maliyet Hesapları,Maliyetlerin Sınıflandırılması ve Maliyetlendirme Yöntemleri,Standart Maliyetleme,Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetleme,Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetleme,Maliyet-Hacim-Kâr Analizleri,Fiyatlama,Bütçe Planlaması,10. Yabancı Kaynakların Yönetimi ve Leasing,Stratejik Maliyet Yönetimi,Sermaye Bütçelemesi ve Maliyet Analizi,Sorumluluk Muhasebesi ve Transfer Fiyatlandırması,Faaliyet tabanlı Maliyetleme ve Sermaye Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:16, 9A
1. Yönetim muhasebesinin rolünü açıklar, temel rolünü tartışır ve yönetim muhasebesinin kullanım alanlarını açıklar. 16, 9A
2. Nakit ve benzeri varlıkların yönetimi, alacakların yönetimi, stok yönetimi, konularını açıklar, sermaye bütçelemesi ve yatırım kararlarını anlatır, sermaye maliyeti ve fiyatlandırma konularını anlatır.16, 9A
3. Maliyet-Hacim-Kar analizlerini yönetim kararlarında kullanır ve hastane işletmelerinin maliyet analizlerini yapar.16, 9A
4. İşletme yöneticilerinin ihtiyaç duyacağı muhasebe sistemlerini sıralar.16, 9A
5. Maliyetlendirme yöntemlerini tartışabilecektir.16, 9A
6. Hizmet veya ürün maliyetleme ve fiyatlamasını uygular.16, 9A
7. Maliyet-hacim-kâr analizlerini yapar.16, 9A
8. Yönetim kararlarında geçerli maliyet analizlerini oluşturur.16, 9A
9. İşletme bütçelerini ve bütçe hazırlama süreçlerinin işleyişini kavrayabilecektir.16, 9A
10. İşletme bütçelerinin hazırlanma süreçlerini organize eder ve sürecin doğru ilerlemesini izler. 16, 9A
11. Maliyet analizlerinde faaliyet hacmi ile ilişkileri açısından giderler ve gider fonksiyonlarını, maliyet fonksiyonlarının belirlenmesinde kullanılan yöntem ve teknikleri sayar.16, 9A
12. Faaliyetlerin bütçelere uygun yürütülmesini denetler.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim Muhasebesine Girişİlgili konunun kitaptan okunması
2Maliyet Kavramları ve Maliyet Hesaplarıİlgili konunun kitaptan okunması
3Maliyetlerin Sınıflandırılması ve Maliyetlendirme Yöntemleriİlgili konunun kitaptan okunması
4Standart Maliyetlemeİlgili konunun kitaptan okunması
5Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetlemeİlgili konunun kitaptan okunması
6Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetlemeİlgili konunun kitaptan okunması
7Maliyet-Hacim-Kâr Analizleriİlgili konunun kitaptan okunması
8Fiyatlamaİlgili konunun kitaptan okunması
9Bütçe Planlamasıİlgili konunun kitaptan okunması
1010. Yabancı Kaynakların Yönetimi ve Leasingİlgili konunun kitaptan okunması
11Stratejik Maliyet Yönetimiİlgili konunun kitaptan okunması
12Sermaye Bütçelemesi ve Maliyet Analiziİlgili konunun kitaptan okunması
13Sorumluluk Muhasebesi ve Transfer Fiyatlandırmasıİlgili konunun kitaptan okunması
14Faaliyet tabanlı Maliyetleme ve Sermaye Yönetimiİlgili konunun kitaptan okunması
Kaynak
1. Metin Saban & Necmettin Erdoğan, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Beta ayınları 2. Nihat Küçüksavaş, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Kare Yayınları 3. A.Sait Sevgener & Rüstem Hacırüstemoğlu, Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi 4. Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi 5. Cudi Tuncer Gürsoy, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Beta ayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi515
Okul Dışı Diğer Faaliyetler11010
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12626
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)101
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(101/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETİM MUHASEBESİHM3166880Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin Amacıİşletmelerde yönetsel karar alma sürecinde önemli rol oynayan maliyet analizi ve yönetimi, bütçeleme, kontrol gibi yönetim muhasebesi konularını değerlendirmek ve bu alanda beceriler kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim Muhasebesine Giriş,Maliyet Kavramları ve Maliyet Hesapları,Maliyetlerin Sınıflandırılması ve Maliyetlendirme Yöntemleri,Standart Maliyetleme,Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetleme,Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetleme,Maliyet-Hacim-Kâr Analizleri,Fiyatlama,Bütçe Planlaması,10. Yabancı Kaynakların Yönetimi ve Leasing,Stratejik Maliyet Yönetimi,Sermaye Bütçelemesi ve Maliyet Analizi,Sorumluluk Muhasebesi ve Transfer Fiyatlandırması,Faaliyet tabanlı Maliyetleme ve Sermaye Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci:16, 9A
1. Yönetim muhasebesinin rolünü açıklar, temel rolünü tartışır ve yönetim muhasebesinin kullanım alanlarını açıklar. 16, 9A
2. Nakit ve benzeri varlıkların yönetimi, alacakların yönetimi, stok yönetimi, konularını açıklar, sermaye bütçelemesi ve yatırım kararlarını anlatır, sermaye maliyeti ve fiyatlandırma konularını anlatır.16, 9A
3. Maliyet-Hacim-Kar analizlerini yönetim kararlarında kullanır ve hastane işletmelerinin maliyet analizlerini yapar.16, 9A
4. İşletme yöneticilerinin ihtiyaç duyacağı muhasebe sistemlerini sıralar.16, 9A
5. Maliyetlendirme yöntemlerini tartışabilecektir.16, 9A
6. Hizmet veya ürün maliyetleme ve fiyatlamasını uygular.16, 9A
7. Maliyet-hacim-kâr analizlerini yapar.16, 9A
8. Yönetim kararlarında geçerli maliyet analizlerini oluşturur.16, 9A
9. İşletme bütçelerini ve bütçe hazırlama süreçlerinin işleyişini kavrayabilecektir.16, 9A
10. İşletme bütçelerinin hazırlanma süreçlerini organize eder ve sürecin doğru ilerlemesini izler. 16, 9A
11. Maliyet analizlerinde faaliyet hacmi ile ilişkileri açısından giderler ve gider fonksiyonlarını, maliyet fonksiyonlarının belirlenmesinde kullanılan yöntem ve teknikleri sayar.16, 9A
12. Faaliyetlerin bütçelere uygun yürütülmesini denetler.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim Muhasebesine Girişİlgili konunun kitaptan okunması
2Maliyet Kavramları ve Maliyet Hesaplarıİlgili konunun kitaptan okunması
3Maliyetlerin Sınıflandırılması ve Maliyetlendirme Yöntemleriİlgili konunun kitaptan okunması
4Standart Maliyetlemeİlgili konunun kitaptan okunması
5Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetlemeİlgili konunun kitaptan okunması
6Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetlemeİlgili konunun kitaptan okunması
7Maliyet-Hacim-Kâr Analizleriİlgili konunun kitaptan okunması
8Fiyatlamaİlgili konunun kitaptan okunması
9Bütçe Planlamasıİlgili konunun kitaptan okunması
1010. Yabancı Kaynakların Yönetimi ve Leasingİlgili konunun kitaptan okunması
11Stratejik Maliyet Yönetimiİlgili konunun kitaptan okunması
12Sermaye Bütçelemesi ve Maliyet Analiziİlgili konunun kitaptan okunması
13Sorumluluk Muhasebesi ve Transfer Fiyatlandırmasıİlgili konunun kitaptan okunması
14Faaliyet tabanlı Maliyetleme ve Sermaye Yönetimiİlgili konunun kitaptan okunması
Kaynak
1. Metin Saban & Necmettin Erdoğan, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Beta ayınları 2. Nihat Küçüksavaş, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Kare Yayınları 3. A.Sait Sevgener & Rüstem Hacırüstemoğlu, Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi 4. Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi 5. Cudi Tuncer Gürsoy, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Beta ayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21