Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK POLİTİKALARI VE PLANLAMASIHM4267090Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Mohamed Ali BEKİR
Dersin YardımcılarıArş.Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin Amacı Sağlık politikası kavramını, sürecini ve bu sürece dahil olan tarafların rol ve yetkilerini analitik bir çerçevede incelemektir. Küresel çapta sağlık politikalarını analiz edebilme ve planlama yapabilme için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Politika ve Planlama Kavramları,Sağlık Politikası ve Planlaması,Planlamayla ilgili Kavramlar Türleri ve Nitelikleri,Politika Belirleme ve ve Planlama Teorileri,Politika belirleme Güç Teorileri,Politika Gündemini Belirleyenler,Sağlık Politikası ve Planlamasında Temel Kavramlar: Sağlık Ekonomisi Bakış Açısıyla Sağlığın Temel Özellikleri
,Sağlık Politikası ve Planlamasında Temel Kavramlar : İhtiyaç ve Talep
,Sağlık Politikası ve PlanlamasındaTemel Kavramlar : Sağlık Hizmetlerinde Önceliklendirme
,Global Sağlık Politikaları,Sağlık Sektörü Reformu Kontrol Düğmesi: Finansman ve Ödeme,Sağlık Sektörü Reformu Kontrol Düğmesi:Organizasyon, Düzenleme, Davranış,Desantralizasyon ve Türleri,Türkiye'de Sağlık Politikaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sağlık politikaları ve planlaması ile ilgili temel kavramları açıklar.16, 9A, E
1.2.Sağlık hizmetlerini yönlendiren mevzuatları tartışır.16, 9A, E
1.3.Değişen sağlık sistemini yorumlar ve planları oluşturur.10, 16, 9A, E
2.Dönemlere göre Türkiye'deki sağlık politikalarını yorumlar.10, 16, 9A, E
2.1.Sağlık politikalarının oluşturulma süreçlerini açıklar.10, 16, 9A, E
2.3.Sağlık politikalarının oluşturulmasında multidisipliner yaklaşımı yorumlar.10, 16, 9A, E
3.Sağlıkta dönüşüm programını değerlendirir.10, 16, 9A, E
3.1.Sağlıkta dönüşüm programının oluşturulma sürecini açıklar.10, 16, 9A, E
3.2.Sağlıkta dönüşüm programının getirilerini tartışır.10, 16, 9A, E
3.3.Sağlıkta desantralizasyonu değerlendirir.10, 16, 9A, E
1.1. Sağlık hizmetlerini yönlendiren kanun, tüzük ve yönetmelikleri irdeler.9A, E
2.2 Sağlık Politikası üçgenini ve bileşenlerini açıklar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Politika ve Planlama KavramlarıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
2Sağlık Politikası ve PlanlamasıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
3Planlamayla ilgili Kavramlar Türleri ve NitelikleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
4Politika Belirleme ve ve Planlama TeorileriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
5Politika belirleme Güç TeorileriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
6Politika Gündemini BelirleyenlerKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
7Sağlık Politikası ve Planlamasında Temel Kavramlar: Sağlık Ekonomisi Bakış Açısıyla Sağlığın Temel Özellikleri
Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
8Sağlık Politikası ve Planlamasında Temel Kavramlar : İhtiyaç ve Talep
Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
9Sağlık Politikası ve PlanlamasındaTemel Kavramlar : Sağlık Hizmetlerinde Önceliklendirme
Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
10Global Sağlık PolitikalarıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
11Sağlık Sektörü Reformu Kontrol Düğmesi: Finansman ve ÖdemeKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
12Sağlık Sektörü Reformu Kontrol Düğmesi:Organizasyon, Düzenleme, DavranışKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
13Desantralizasyon ve TürleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
14Türkiye'de Sağlık PolitikalarıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
Kaynak
Ders notları
-Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2012). Making health policy. McGraw-hill education (UK) -WHO, Policies, https://www.who.int/about/policies -Health Care Quality Outcomes Management, Health &Administration Development Group, Gulledege J.,Apsen Publishers,1999,USA -Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Hayran O., Sur H, Çevik Matbaası, 1998, İstanbul -Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri, Ankara, 2003-2008 -Reinke, W. A. (Ed.). (1988). Health planning for effective management. Oxford University Press on Demand. Raadschelders J.C.N., Gadot E. V., Kisner M., (2015), Global Dimensions of Public Administration and Governance,p:99.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14114
Okul Dışı Diğer Faaliyetler31648
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı14114
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK POLİTİKALARI VE PLANLAMASIHM4267090Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Mohamed Ali BEKİR
Dersin YardımcılarıArş.Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin Amacı Sağlık politikası kavramını, sürecini ve bu sürece dahil olan tarafların rol ve yetkilerini analitik bir çerçevede incelemektir. Küresel çapta sağlık politikalarını analiz edebilme ve planlama yapabilme için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Politika ve Planlama Kavramları,Sağlık Politikası ve Planlaması,Planlamayla ilgili Kavramlar Türleri ve Nitelikleri,Politika Belirleme ve ve Planlama Teorileri,Politika belirleme Güç Teorileri,Politika Gündemini Belirleyenler,Sağlık Politikası ve Planlamasında Temel Kavramlar: Sağlık Ekonomisi Bakış Açısıyla Sağlığın Temel Özellikleri
,Sağlık Politikası ve Planlamasında Temel Kavramlar : İhtiyaç ve Talep
,Sağlık Politikası ve PlanlamasındaTemel Kavramlar : Sağlık Hizmetlerinde Önceliklendirme
,Global Sağlık Politikaları,Sağlık Sektörü Reformu Kontrol Düğmesi: Finansman ve Ödeme,Sağlık Sektörü Reformu Kontrol Düğmesi:Organizasyon, Düzenleme, Davranış,Desantralizasyon ve Türleri,Türkiye'de Sağlık Politikaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sağlık politikaları ve planlaması ile ilgili temel kavramları açıklar.16, 9A, E
1.2.Sağlık hizmetlerini yönlendiren mevzuatları tartışır.16, 9A, E
1.3.Değişen sağlık sistemini yorumlar ve planları oluşturur.10, 16, 9A, E
2.Dönemlere göre Türkiye'deki sağlık politikalarını yorumlar.10, 16, 9A, E
2.1.Sağlık politikalarının oluşturulma süreçlerini açıklar.10, 16, 9A, E
2.3.Sağlık politikalarının oluşturulmasında multidisipliner yaklaşımı yorumlar.10, 16, 9A, E
3.Sağlıkta dönüşüm programını değerlendirir.10, 16, 9A, E
3.1.Sağlıkta dönüşüm programının oluşturulma sürecini açıklar.10, 16, 9A, E
3.2.Sağlıkta dönüşüm programının getirilerini tartışır.10, 16, 9A, E
3.3.Sağlıkta desantralizasyonu değerlendirir.10, 16, 9A, E
1.1. Sağlık hizmetlerini yönlendiren kanun, tüzük ve yönetmelikleri irdeler.9A, E
2.2 Sağlık Politikası üçgenini ve bileşenlerini açıklar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Politika ve Planlama KavramlarıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
2Sağlık Politikası ve PlanlamasıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
3Planlamayla ilgili Kavramlar Türleri ve NitelikleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
4Politika Belirleme ve ve Planlama TeorileriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
5Politika belirleme Güç TeorileriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
6Politika Gündemini BelirleyenlerKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
7Sağlık Politikası ve Planlamasında Temel Kavramlar: Sağlık Ekonomisi Bakış Açısıyla Sağlığın Temel Özellikleri
Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
8Sağlık Politikası ve Planlamasında Temel Kavramlar : İhtiyaç ve Talep
Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
9Sağlık Politikası ve PlanlamasındaTemel Kavramlar : Sağlık Hizmetlerinde Önceliklendirme
Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
10Global Sağlık PolitikalarıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
11Sağlık Sektörü Reformu Kontrol Düğmesi: Finansman ve ÖdemeKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
12Sağlık Sektörü Reformu Kontrol Düğmesi:Organizasyon, Düzenleme, DavranışKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
13Desantralizasyon ve TürleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
14Türkiye'de Sağlık PolitikalarıKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
Kaynak
Ders notları
-Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2012). Making health policy. McGraw-hill education (UK) -WHO, Policies, https://www.who.int/about/policies -Health Care Quality Outcomes Management, Health &Administration Development Group, Gulledege J.,Apsen Publishers,1999,USA -Sağlık Hizmetleri El Kitabı, Hayran O., Sur H, Çevik Matbaası, 1998, İstanbul -Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri, Ankara, 2003-2008 -Reinke, W. A. (Ed.). (1988). Health planning for effective management. Oxford University Press on Demand. Raadschelders J.C.N., Gadot E. V., Kisner M., (2015), Global Dimensions of Public Administration and Governance,p:99.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21