Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİHM3166840Güz Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin Amacıİnsan kaynaklarının işleyişini ve temel fonksiyonlarını göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş,İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Çevresel Faktörler,İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları,İnsan Kaynakları Yönetiminde İş analizi ve iş tasarımı,İnsan Kaynakları Yönetiminde Planlama,İnsan kaynakları Yönetiminde Seçme ve Yerleştirme,İnsan kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme,İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme,İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Yönetimi,İnsan Kaynakları Yönetiminde Ücret Yönetimi,Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi,İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Sağlığı ve İş Güvenliği,İnsan Kaynakları Yönetiminde Hukuki Boyut,İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri İlişkileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. İnsan kaynakları yönetimini tanımlar, temel işlevlerini açıklar, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetiminin önemini ve gerekliliğini açıklar. 16, 4, 9A
2. İnsan kaynakları yönetimi ile personel yönetimi arasındaki farklar ve benzerlikleri sıralar.16, 4, 9A
3. İnsan kaynakları yönetiminin faaliyetleri ve ilkelerini tanır.16, 4, 9A
4. İş analizi ve iş etüdü yapar.16, 4, 9A
5. Personel başarı değerlendirmesi ve performans değerlemesi yapar.16, 4, 9A
6. İnsan kaynakları ile ilişkili kurallar ve mevzuatı tanır ve sıralar.16, 4, 9A
7. Personelin işe oryantasyonu ile ilgili çalışmaları tasarlar.16, 4, 9A
8. Personelin eğitimi ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyetleri planlar ve personel için kariyer planları önerir. 16, 4, 9A
9. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemeleri uygular.16, 4, 9A
10. İşe alma ve işten çıkarma, emeklilik işlemlerini yasal çerçeve içinde düzenler.16, 4, 9A
11. Kıdem ve ihbar tazminatlarını hesaplar.16, 4, 9A
12. Ücretleme ve ödeme süreçlerini gerçekleştirir. 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İnsan Kaynakları Yönetimine GirişKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Çevresel FaktörlerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3İnsan Kaynakları Yönetimi FonksiyonlarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4İnsan Kaynakları Yönetiminde İş analizi ve iş tasarımıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5İnsan Kaynakları Yönetiminde PlanlamaKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6İnsan kaynakları Yönetiminde Seçme ve YerleştirmeKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7İnsan kaynakları Yönetiminde Eğitim ve GeliştirmeKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans DeğerlendirmeKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer YönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10İnsan Kaynakları Yönetiminde Ücret YönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Stratejik İnsan Kaynakları YönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Sağlığı ve İş GüvenliğiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13İnsan Kaynakları Yönetiminde Hukuki BoyutKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri İlişkileriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Ders Notu, PowerPoint sunumları
İnsan Kaynakları Yönetimi, Canan Çetin İnsan Kaynakları Yönetimi, Cavide Uyargil ve diğerleri İnsan Kaynakları Yönetimi, Zeyyat Sabuncuoğlu İnsan Kaynakları Yönetimi, Dursun Bingöl

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11111
Genel Sınav ve Hazırlığı11616
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)125
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(125/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİHM3166840Güz Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin Amacıİnsan kaynaklarının işleyişini ve temel fonksiyonlarını göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş,İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Çevresel Faktörler,İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları,İnsan Kaynakları Yönetiminde İş analizi ve iş tasarımı,İnsan Kaynakları Yönetiminde Planlama,İnsan kaynakları Yönetiminde Seçme ve Yerleştirme,İnsan kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme,İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme,İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Yönetimi,İnsan Kaynakları Yönetiminde Ücret Yönetimi,Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi,İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Sağlığı ve İş Güvenliği,İnsan Kaynakları Yönetiminde Hukuki Boyut,İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri İlişkileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. İnsan kaynakları yönetimini tanımlar, temel işlevlerini açıklar, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetiminin önemini ve gerekliliğini açıklar. 16, 4, 9A
2. İnsan kaynakları yönetimi ile personel yönetimi arasındaki farklar ve benzerlikleri sıralar.16, 4, 9A
3. İnsan kaynakları yönetiminin faaliyetleri ve ilkelerini tanır.16, 4, 9A
4. İş analizi ve iş etüdü yapar.16, 4, 9A
5. Personel başarı değerlendirmesi ve performans değerlemesi yapar.16, 4, 9A
6. İnsan kaynakları ile ilişkili kurallar ve mevzuatı tanır ve sıralar.16, 4, 9A
7. Personelin işe oryantasyonu ile ilgili çalışmaları tasarlar.16, 4, 9A
8. Personelin eğitimi ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyetleri planlar ve personel için kariyer planları önerir. 16, 4, 9A
9. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemeleri uygular.16, 4, 9A
10. İşe alma ve işten çıkarma, emeklilik işlemlerini yasal çerçeve içinde düzenler.16, 4, 9A
11. Kıdem ve ihbar tazminatlarını hesaplar.16, 4, 9A
12. Ücretleme ve ödeme süreçlerini gerçekleştirir. 16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İnsan Kaynakları Yönetimine GirişKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Çevresel FaktörlerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3İnsan Kaynakları Yönetimi FonksiyonlarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4İnsan Kaynakları Yönetiminde İş analizi ve iş tasarımıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5İnsan Kaynakları Yönetiminde PlanlamaKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6İnsan kaynakları Yönetiminde Seçme ve YerleştirmeKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7İnsan kaynakları Yönetiminde Eğitim ve GeliştirmeKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans DeğerlendirmeKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer YönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10İnsan Kaynakları Yönetiminde Ücret YönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Stratejik İnsan Kaynakları YönetimiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Sağlığı ve İş GüvenliğiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13İnsan Kaynakları Yönetiminde Hukuki BoyutKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri İlişkileriKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Ders Notu, PowerPoint sunumları
İnsan Kaynakları Yönetimi, Canan Çetin İnsan Kaynakları Yönetimi, Cavide Uyargil ve diğerleri İnsan Kaynakları Yönetimi, Zeyyat Sabuncuoğlu İnsan Kaynakları Yönetimi, Dursun Bingöl

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21