Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İDARE HUKUKUHM2266750Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin Amacıİdare Hukukunun temel kavramlarının, kaynaklarının, kurum ve uygulamalarının öğrenilmesi, teorik temelli bilgiler ışığında örnek olayların çözümü yeteneğinin kazandırılması.
Dersin İçeriğiBu ders; İdare Hukukunun ortaya çıkışı ve gelişimi ile temel özellikleri; İdare Hukukunun uygulama alanı ve kaynakları,İdare Hukukuna egemen olan temel ilkeler; idare kavramı ,Kanuni İdare İlkesi, Kamu Tüzelkişiliği ve İdarenin Bütünlüğü İlkesi,İdari işlemin tanımı ve Devletin diğer işlemlerinden ayrılması, İdari işlemlerin özellikleri ve türleri,İdari işlemlerin yetki, şekil, konu, sebep, maksat unsurları,İdari sözleşmelerin tanımı, ölçütleri ve türleri,Kamu hizmeti kavramının tanımı ve kamu hizmetlerinin hukuki rejimi,Kamu hizmetlerine egemen olan temel ilkeler,Kamu hizmetlerinin yürütülme usulleri,Kamu hizmetlerinin yürütülme usulleri,Kolluk kavramının tanımı ve bu bağlamda kamu düzeninin unsurları, idari kolluk ile adli kolluk ayrımı,Kolluk işlemleri, usulleri ve yaptırımları,Kolluk yetkisinin sınırları ,Genel olarak idarenin sorumluluğunun özellikleri ve şartları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.İdare hukukunun kaynaklarını belirler.16, 9A
2.İdare hukukunun ilkelerini tanır.16, 9A
3.İdare hukukunun gelişimini özetler16, 9A
4.İdarenin yönetim teşkilatını belirler.16, 9A
6.İdarenin faaliyetlerini tanımlar. 16, 9A
5. İdarenin personel yapısını açıklar.16, 9A
7. İdare hukukuna ilişkin mevzuatı belirler.16, 9A
8. İdare hukukuna ilişkin mevzuatı eleştirir.16, 9A
9. İdari uyuşmazlıklar hakkında tartışır. 16, 9A
10. İdare hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar hakkında hüküm verir. 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İdare Hukukunun ortaya çıkışı ve gelişimi ile temel özellikleri; İdare Hukukunun uygulama alanı ve kaynaklarıİlgili bölümün kitaptan okunması
2İdare Hukukuna egemen olan temel ilkeler; idare kavramı İlgili bölümün kitaptan okunması
3Kanuni İdare İlkesi, Kamu Tüzelkişiliği ve İdarenin Bütünlüğü İlkesiİlgili bölümün kitaptan okunması
4İdari işlemin tanımı ve Devletin diğer işlemlerinden ayrılması, İdari işlemlerin özellikleri ve türleriİlgili bölümün kitaptan okunması
5İdari işlemlerin yetki, şekil, konu, sebep, maksat unsurlarıİlgili bölümün kitaptan okunması
6İdari sözleşmelerin tanımı, ölçütleri ve türleriİlgili bölümün kitaptan okunması
7Kamu hizmeti kavramının tanımı ve kamu hizmetlerinin hukuki rejimiİlgili bölümün kitaptan okunması
8Kamu hizmetlerine egemen olan temel ilkelerİlgili bölümün kitaptan okunması
9Kamu hizmetlerinin yürütülme usulleriİlgili bölümün kitaptan okunması
10Kamu hizmetlerinin yürütülme usulleriİlgili bölümün kitaptan okunması
11Kolluk kavramının tanımı ve bu bağlamda kamu düzeninin unsurları, idari kolluk ile adli kolluk ayrımıİlgili bölümün kitaptan okunması
12Kolluk işlemleri, usulleri ve yaptırımlarıİlgili bölümün kitaptan okunması
13Kolluk yetkisinin sınırları İlgili bölümün kitaptan okunması
14Genel olarak idarenin sorumluluğunun özellikleri ve şartlarıİlgili bölümün kitaptan okunması
Kaynak
B.Akyılmaz, C.kaya, M.Sezginer, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayınevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme6212
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı13131
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)92
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(92/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İDARE HUKUKUHM2266750Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin Amacıİdare Hukukunun temel kavramlarının, kaynaklarının, kurum ve uygulamalarının öğrenilmesi, teorik temelli bilgiler ışığında örnek olayların çözümü yeteneğinin kazandırılması.
Dersin İçeriğiBu ders; İdare Hukukunun ortaya çıkışı ve gelişimi ile temel özellikleri; İdare Hukukunun uygulama alanı ve kaynakları,İdare Hukukuna egemen olan temel ilkeler; idare kavramı ,Kanuni İdare İlkesi, Kamu Tüzelkişiliği ve İdarenin Bütünlüğü İlkesi,İdari işlemin tanımı ve Devletin diğer işlemlerinden ayrılması, İdari işlemlerin özellikleri ve türleri,İdari işlemlerin yetki, şekil, konu, sebep, maksat unsurları,İdari sözleşmelerin tanımı, ölçütleri ve türleri,Kamu hizmeti kavramının tanımı ve kamu hizmetlerinin hukuki rejimi,Kamu hizmetlerine egemen olan temel ilkeler,Kamu hizmetlerinin yürütülme usulleri,Kamu hizmetlerinin yürütülme usulleri,Kolluk kavramının tanımı ve bu bağlamda kamu düzeninin unsurları, idari kolluk ile adli kolluk ayrımı,Kolluk işlemleri, usulleri ve yaptırımları,Kolluk yetkisinin sınırları ,Genel olarak idarenin sorumluluğunun özellikleri ve şartları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.İdare hukukunun kaynaklarını belirler.16, 9A
2.İdare hukukunun ilkelerini tanır.16, 9A
3.İdare hukukunun gelişimini özetler16, 9A
4.İdarenin yönetim teşkilatını belirler.16, 9A
6.İdarenin faaliyetlerini tanımlar. 16, 9A
5. İdarenin personel yapısını açıklar.16, 9A
7. İdare hukukuna ilişkin mevzuatı belirler.16, 9A
8. İdare hukukuna ilişkin mevzuatı eleştirir.16, 9A
9. İdari uyuşmazlıklar hakkında tartışır. 16, 9A
10. İdare hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar hakkında hüküm verir. 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İdare Hukukunun ortaya çıkışı ve gelişimi ile temel özellikleri; İdare Hukukunun uygulama alanı ve kaynaklarıİlgili bölümün kitaptan okunması
2İdare Hukukuna egemen olan temel ilkeler; idare kavramı İlgili bölümün kitaptan okunması
3Kanuni İdare İlkesi, Kamu Tüzelkişiliği ve İdarenin Bütünlüğü İlkesiİlgili bölümün kitaptan okunması
4İdari işlemin tanımı ve Devletin diğer işlemlerinden ayrılması, İdari işlemlerin özellikleri ve türleriİlgili bölümün kitaptan okunması
5İdari işlemlerin yetki, şekil, konu, sebep, maksat unsurlarıİlgili bölümün kitaptan okunması
6İdari sözleşmelerin tanımı, ölçütleri ve türleriİlgili bölümün kitaptan okunması
7Kamu hizmeti kavramının tanımı ve kamu hizmetlerinin hukuki rejimiİlgili bölümün kitaptan okunması
8Kamu hizmetlerine egemen olan temel ilkelerİlgili bölümün kitaptan okunması
9Kamu hizmetlerinin yürütülme usulleriİlgili bölümün kitaptan okunması
10Kamu hizmetlerinin yürütülme usulleriİlgili bölümün kitaptan okunması
11Kolluk kavramının tanımı ve bu bağlamda kamu düzeninin unsurları, idari kolluk ile adli kolluk ayrımıİlgili bölümün kitaptan okunması
12Kolluk işlemleri, usulleri ve yaptırımlarıİlgili bölümün kitaptan okunması
13Kolluk yetkisinin sınırları İlgili bölümün kitaptan okunması
14Genel olarak idarenin sorumluluğunun özellikleri ve şartlarıİlgili bölümün kitaptan okunması
Kaynak
B.Akyılmaz, C.kaya, M.Sezginer, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayınevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21