Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİHM2266770Bahar Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıAr.Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıÖğrencilerin lojistiğin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmaları ve lojistik süreçlerini bütünsel olarak anlamaları ve anlamlandırmaları amaç edinilmiştir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Yönelik Tanıtım,Lojistigin Temel Kavramları,Lojistik Sisteminin Bileşenleri,Lojistik Faaliyetler,Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi,Lojistikte Diş Kaynak Kullanimi,Tedarikçi İlişkileri Yönetimi,Ulaştirma Yönetimi,Müşteri Hizmetleri Ve Sipariş Yönetimi,Satın Alma Yönetimi,Lojistikte Envanter Yönetimi,Lojistikte Depo Yönetimi,Proje Sunumlari 1,Proje Sunumlari 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Lojistik ile ilgili temel tanım ve kavramlara hakim olabiilir.13, 14, 16, 9A, E
2. Lojistiğin prensip ve unsurlarını bilebilir.13, 14, 16, 9A
3. Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda bilgi birikimine sahip olabilir.12, 16, 9A, E
4. Organizasyonlarin dış kaynak olarak kullandığı lojistik hizmetleri konusuna bilgi sahibi olabilir.16, 6, 9A, F
5. Envanter ve depo yönetimi konusunda giriş seviyesinde bilgi birikimine sahip olabilir.12, 14, 16, 9A
6. Siparis yönetimi icin temel seviyede talep tahmini yöntemlerini uygulayabilir.13, 14, 16, 9A, F
7. Türkiye'de ve dünyada gerceklesen lojistik faaliyetleri hakkinda bilgi sahibi olabilir.16, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse Yönelik Tanıtımİlgili bölümün kitaptan okunması
2Lojistigin Temel Kavramlarıİlgili bölümün kitaptan okunması
3Lojistik Sisteminin Bileşenleriİlgili bölümün kitaptan okunması
4Lojistik Faaliyetlerİlgili bölümün kitaptan okunması
5Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimiİlgili bölümün kitaptan okunması
6Lojistikte Diş Kaynak Kullanimiİlgili bölümün kitaptan okunması
7Tedarikçi İlişkileri Yönetimiİlgili bölümün kitaptan okunması
8Ulaştirma Yönetimiİlgili bölümün kitaptan okunması
9Müşteri Hizmetleri Ve Sipariş Yönetimiİlgili bölümün kitaptan okunması
10Satın Alma Yönetimiİlgili bölümün kitaptan okunması
11Lojistikte Envanter Yönetimiİlgili bölümün kitaptan okunması
12Lojistikte Depo Yönetimiİlgili bölümün kitaptan okunması
13Proje Sunumlari 1İlgili bölümün kitaptan okunması
14Proje Sunumlari 2İlgili bölümün kitaptan okunması
Kaynak
Kaynak Kitap ve Ders Notlari
Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, Global Edition, 6/E Sunil Chopra, Peter Meindl, ISBN: 9781292093567 - 2016 • Pearson

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11212
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11212
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11212
Genel Sınav ve Hazırlığı11212
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİHM2266770Bahar Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıAr.Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıÖğrencilerin lojistiğin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmaları ve lojistik süreçlerini bütünsel olarak anlamaları ve anlamlandırmaları amaç edinilmiştir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Yönelik Tanıtım,Lojistigin Temel Kavramları,Lojistik Sisteminin Bileşenleri,Lojistik Faaliyetler,Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi,Lojistikte Diş Kaynak Kullanimi,Tedarikçi İlişkileri Yönetimi,Ulaştirma Yönetimi,Müşteri Hizmetleri Ve Sipariş Yönetimi,Satın Alma Yönetimi,Lojistikte Envanter Yönetimi,Lojistikte Depo Yönetimi,Proje Sunumlari 1,Proje Sunumlari 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Lojistik ile ilgili temel tanım ve kavramlara hakim olabiilir.13, 14, 16, 9A, E
2. Lojistiğin prensip ve unsurlarını bilebilir.13, 14, 16, 9A
3. Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda bilgi birikimine sahip olabilir.12, 16, 9A, E
4. Organizasyonlarin dış kaynak olarak kullandığı lojistik hizmetleri konusuna bilgi sahibi olabilir.16, 6, 9A, F
5. Envanter ve depo yönetimi konusunda giriş seviyesinde bilgi birikimine sahip olabilir.12, 14, 16, 9A
6. Siparis yönetimi icin temel seviyede talep tahmini yöntemlerini uygulayabilir.13, 14, 16, 9A, F
7. Türkiye'de ve dünyada gerceklesen lojistik faaliyetleri hakkinda bilgi sahibi olabilir.16, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse Yönelik Tanıtımİlgili bölümün kitaptan okunması
2Lojistigin Temel Kavramlarıİlgili bölümün kitaptan okunması
3Lojistik Sisteminin Bileşenleriİlgili bölümün kitaptan okunması
4Lojistik Faaliyetlerİlgili bölümün kitaptan okunması
5Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimiİlgili bölümün kitaptan okunması
6Lojistikte Diş Kaynak Kullanimiİlgili bölümün kitaptan okunması
7Tedarikçi İlişkileri Yönetimiİlgili bölümün kitaptan okunması
8Ulaştirma Yönetimiİlgili bölümün kitaptan okunması
9Müşteri Hizmetleri Ve Sipariş Yönetimiİlgili bölümün kitaptan okunması
10Satın Alma Yönetimiİlgili bölümün kitaptan okunması
11Lojistikte Envanter Yönetimiİlgili bölümün kitaptan okunması
12Lojistikte Depo Yönetimiİlgili bölümün kitaptan okunması
13Proje Sunumlari 1İlgili bölümün kitaptan okunması
14Proje Sunumlari 2İlgili bölümün kitaptan okunması
Kaynak
Kaynak Kitap ve Ders Notlari
Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, Global Edition, 6/E Sunil Chopra, Peter Meindl, ISBN: 9781292093567 - 2016 • Pearson

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21