Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUHM4267130Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş.Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıÖğrencileri bireysel iş hukuku konusunda yeterli bilgi düzeyine ulaştırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyal güvenlik hukuku tanımı, görevleri ve araçları,Sosyal güvenlik hukukunda "Sigortalı" kavramı,Sosyal riskler ve çeşitleri,Kurumun, işverenin ve sigortalının yükümlülükleri,İş kazaları ve meslek hastalıklar sigortası ,Genel sağlık sigortası ve hastalık sigortası,Analık sigortası,Yaşlılık sigortası,Ölüm sigortası,İşsizlik sigortası,Bireysel emeklilik,Maluliyet sigortası,Ödemelerin ortak esasları, kurumların rücu hakkı I,Ödemelerin ortak esasları, kurumların rücu hakkı II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sağlık yönetimi mesleğinin hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olur.16, 9A
Sosyal güvenliğin asıl amacının kişilere insanlık onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sunmak olduğunu açıklar.16, 9A
Sosyal güvenlik sorunlarına eleştirel bir yaklaşımla bakar16, 9A
Sosyal güvenlik sorunlarının çözümlerin çeşitli ve her topluma göre bazı farklılıklar taşıyabileceğini tartışır.16, 9A
Sosyal güvenliğin finansman sorunlarını açıklar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyal güvenlik hukuku tanımı, görevleri ve araçlarıİlgili konunun kitaptan okunması
2Sosyal güvenlik hukukunda "Sigortalı" kavramıİlgili konunun kitaptan okunması
3Sosyal riskler ve çeşitleriİlgili konunun kitaptan okunması
4Kurumun, işverenin ve sigortalının yükümlülükleriİlgili konunun kitaptan okunması
5İş kazaları ve meslek hastalıklar sigortası İlgili konunun kitaptan okunması
6Genel sağlık sigortası ve hastalık sigortasıİlgili konunun kitaptan okunması
7Analık sigortasıİlgili konunun kitaptan okunması
8Yaşlılık sigortasıİlgili konunun kitaptan okunması
9Ölüm sigortasıİlgili konunun kitaptan okunması
10İşsizlik sigortasıİlgili konunun kitaptan okunması
11Bireysel emeklilikİlgili konunun kitaptan okunması
12Maluliyet sigortasıİlgili konunun kitaptan okunması
13Ödemelerin ortak esasları, kurumların rücu hakkı Iİlgili konunun kitaptan okunması
14Ödemelerin ortak esasları, kurumların rücu hakkı IIİlgili konunun kitaptan okunması
Kaynak
Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku, Seçkin Yayınevi
Nuri Çelik: İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2010; Hamdi Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, Ankara 2008; Haluk Hadi Sümer: İş Hukuku , Konya 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer21020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı122
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı12626
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(120/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUHM4267130Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş.Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıÖğrencileri bireysel iş hukuku konusunda yeterli bilgi düzeyine ulaştırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyal güvenlik hukuku tanımı, görevleri ve araçları,Sosyal güvenlik hukukunda "Sigortalı" kavramı,Sosyal riskler ve çeşitleri,Kurumun, işverenin ve sigortalının yükümlülükleri,İş kazaları ve meslek hastalıklar sigortası ,Genel sağlık sigortası ve hastalık sigortası,Analık sigortası,Yaşlılık sigortası,Ölüm sigortası,İşsizlik sigortası,Bireysel emeklilik,Maluliyet sigortası,Ödemelerin ortak esasları, kurumların rücu hakkı I,Ödemelerin ortak esasları, kurumların rücu hakkı II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sağlık yönetimi mesleğinin hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde olur.16, 9A
Sosyal güvenliğin asıl amacının kişilere insanlık onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sunmak olduğunu açıklar.16, 9A
Sosyal güvenlik sorunlarına eleştirel bir yaklaşımla bakar16, 9A
Sosyal güvenlik sorunlarının çözümlerin çeşitli ve her topluma göre bazı farklılıklar taşıyabileceğini tartışır.16, 9A
Sosyal güvenliğin finansman sorunlarını açıklar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyal güvenlik hukuku tanımı, görevleri ve araçlarıİlgili konunun kitaptan okunması
2Sosyal güvenlik hukukunda "Sigortalı" kavramıİlgili konunun kitaptan okunması
3Sosyal riskler ve çeşitleriİlgili konunun kitaptan okunması
4Kurumun, işverenin ve sigortalının yükümlülükleriİlgili konunun kitaptan okunması
5İş kazaları ve meslek hastalıklar sigortası İlgili konunun kitaptan okunması
6Genel sağlık sigortası ve hastalık sigortasıİlgili konunun kitaptan okunması
7Analık sigortasıİlgili konunun kitaptan okunması
8Yaşlılık sigortasıİlgili konunun kitaptan okunması
9Ölüm sigortasıİlgili konunun kitaptan okunması
10İşsizlik sigortasıİlgili konunun kitaptan okunması
11Bireysel emeklilikİlgili konunun kitaptan okunması
12Maluliyet sigortasıİlgili konunun kitaptan okunması
13Ödemelerin ortak esasları, kurumların rücu hakkı Iİlgili konunun kitaptan okunması
14Ödemelerin ortak esasları, kurumların rücu hakkı IIİlgili konunun kitaptan okunması
Kaynak
Haluk Hadi Sümer, İş Hukuku, Seçkin Yayınevi
Nuri Çelik: İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2010; Hamdi Mollamahmutoğlu, İş Hukuku, Ankara 2008; Haluk Hadi Sümer: İş Hukuku , Konya 2010.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21