Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK TURİZMİHM2266810Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıBu dersin amacı, sağlık turizmi ile ilgili kavramların bilinmesi, sağlık turizminin gelişiminin incelenmesi, sağlık turizmi sektörünün incelenmesi ve Türkiye ve dünyadaki sağlık turizminin analiz edilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık Turizmi, medikal turizm ve ileri yaş turizmi kavramları,Sağlık Turizmi Pazarı ve tersine akış kavramı,Sağlık Turizmi Endüstrisi,Tedavi Sürecinin Yönetimi,Sağlık Turizminde Müşteri Beklentileri, Medikal turistlerin en çok tedavi oldukları alanlar ,Sağlık Turizminde Hasta Sağlığı, Kalite, Güvenlik ve Risk,Sağlık Turizminde Yasal ve Etik Konular,Ekonomik, Sosyal ve Kurumsal Açıdan Sağlık Turizmi,Sistem Üzerindeki Etkiler: Kaynak Ülke,Sistem Üzerindeki Etkiler: Hedef Ülke,Türkiye'de Sağlık Turizmi: Genel Bir Çerçeve ve Tıp Turizmi,Türkiye’de Sağlık Turizmi: Termal Turizm, Engelli ve Yaşlı Turizmi,Avrupa'da ve Ortadoğu'da Sağlık Turizmi Sektörü ve Potansiyeli, Uzak Doğu ve Amerika'da Sağlık Turizmi Sektörü ve Potansiyeli; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sağlık turizmi ile ilgili kavramları, özelliklerini ve türlerini açıklar. 10, 16, 9A, E
2.Sağlık turizminin gelişimini ve gelişim nedenlerini ifade eder. 10, 16, 9A
3.Sağlık turizmi sektörüyle ilgili uygulamada olan yasal düzenlemeleri tartışır.16, 9A
4.Türkiye’de ve dünyadaki sağlık turizmini analiz edip değerlendirir. 10, 14, 9E
5.Sağlık turizmi pazarı, endüstrisi ve tedavi süreçlerini inceler, konuya ilişkin Türkiye’nin avantaj ve dezavantajlarını açıklar. 10, 16, 9A
6.Sağlık turizminin kaynak ve hedef ülkeler açısından sistem düzeyindeki etkilerini anlatır.10, 13, 16, 9A, E
7.Sağlık turizmi uygulamaları ile ilgili önemli politik ve etik konuları analiz eder.10, 13, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık Turizmi, medikal turizm ve ileri yaş turizmi kavramlarıDers notlarının okunması
2Sağlık Turizmi Pazarı ve tersine akış kavramıDers notlarının okunması
3Sağlık Turizmi EndüstrisiDers notlarının okunması
4Tedavi Sürecinin YönetimiDers notlarının okunması
5Sağlık Turizminde Müşteri Beklentileri, Medikal turistlerin en çok tedavi oldukları alanlar Ders notlarının okunması
6Sağlık Turizminde Hasta Sağlığı, Kalite, Güvenlik ve RiskDers notlarının okunması
7Sağlık Turizminde Yasal ve Etik KonularDers notlarının okunması
8Ekonomik, Sosyal ve Kurumsal Açıdan Sağlık TurizmiDers notlarının okunması
9Sistem Üzerindeki Etkiler: Kaynak ÜlkeDers notlarının okunması
10Sistem Üzerindeki Etkiler: Hedef ÜlkeDers notlarının okunması
11Türkiye'de Sağlık Turizmi: Genel Bir Çerçeve ve Tıp TurizmiDers notlarının okunması
12Türkiye’de Sağlık Turizmi: Termal Turizm, Engelli ve Yaşlı TurizmiDers notlarının okunması
13Avrupa'da ve Ortadoğu'da Sağlık Turizmi Sektörü ve PotansiyeliDers notlarının okunması
14 Uzak Doğu ve Amerika'da Sağlık Turizmi Sektörü ve PotansiyeliDers notlarının okunması
Kaynak
Ders notları, SATURK Sağlık turizmi yayınları: http://www.saturk.gov.tr/yayinlar.html
Power point sunumları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi188
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer166
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11818
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)92
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(92/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK TURİZMİHM2266810Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıBu dersin amacı, sağlık turizmi ile ilgili kavramların bilinmesi, sağlık turizminin gelişiminin incelenmesi, sağlık turizmi sektörünün incelenmesi ve Türkiye ve dünyadaki sağlık turizminin analiz edilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık Turizmi, medikal turizm ve ileri yaş turizmi kavramları,Sağlık Turizmi Pazarı ve tersine akış kavramı,Sağlık Turizmi Endüstrisi,Tedavi Sürecinin Yönetimi,Sağlık Turizminde Müşteri Beklentileri, Medikal turistlerin en çok tedavi oldukları alanlar ,Sağlık Turizminde Hasta Sağlığı, Kalite, Güvenlik ve Risk,Sağlık Turizminde Yasal ve Etik Konular,Ekonomik, Sosyal ve Kurumsal Açıdan Sağlık Turizmi,Sistem Üzerindeki Etkiler: Kaynak Ülke,Sistem Üzerindeki Etkiler: Hedef Ülke,Türkiye'de Sağlık Turizmi: Genel Bir Çerçeve ve Tıp Turizmi,Türkiye’de Sağlık Turizmi: Termal Turizm, Engelli ve Yaşlı Turizmi,Avrupa'da ve Ortadoğu'da Sağlık Turizmi Sektörü ve Potansiyeli, Uzak Doğu ve Amerika'da Sağlık Turizmi Sektörü ve Potansiyeli; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Sağlık turizmi ile ilgili kavramları, özelliklerini ve türlerini açıklar. 10, 16, 9A, E
2.Sağlık turizminin gelişimini ve gelişim nedenlerini ifade eder. 10, 16, 9A
3.Sağlık turizmi sektörüyle ilgili uygulamada olan yasal düzenlemeleri tartışır.16, 9A
4.Türkiye’de ve dünyadaki sağlık turizmini analiz edip değerlendirir. 10, 14, 9E
5.Sağlık turizmi pazarı, endüstrisi ve tedavi süreçlerini inceler, konuya ilişkin Türkiye’nin avantaj ve dezavantajlarını açıklar. 10, 16, 9A
6.Sağlık turizminin kaynak ve hedef ülkeler açısından sistem düzeyindeki etkilerini anlatır.10, 13, 16, 9A, E
7.Sağlık turizmi uygulamaları ile ilgili önemli politik ve etik konuları analiz eder.10, 13, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık Turizmi, medikal turizm ve ileri yaş turizmi kavramlarıDers notlarının okunması
2Sağlık Turizmi Pazarı ve tersine akış kavramıDers notlarının okunması
3Sağlık Turizmi EndüstrisiDers notlarının okunması
4Tedavi Sürecinin YönetimiDers notlarının okunması
5Sağlık Turizminde Müşteri Beklentileri, Medikal turistlerin en çok tedavi oldukları alanlar Ders notlarının okunması
6Sağlık Turizminde Hasta Sağlığı, Kalite, Güvenlik ve RiskDers notlarının okunması
7Sağlık Turizminde Yasal ve Etik KonularDers notlarının okunması
8Ekonomik, Sosyal ve Kurumsal Açıdan Sağlık TurizmiDers notlarının okunması
9Sistem Üzerindeki Etkiler: Kaynak ÜlkeDers notlarının okunması
10Sistem Üzerindeki Etkiler: Hedef ÜlkeDers notlarının okunması
11Türkiye'de Sağlık Turizmi: Genel Bir Çerçeve ve Tıp TurizmiDers notlarının okunması
12Türkiye’de Sağlık Turizmi: Termal Turizm, Engelli ve Yaşlı TurizmiDers notlarının okunması
13Avrupa'da ve Ortadoğu'da Sağlık Turizmi Sektörü ve PotansiyeliDers notlarının okunması
14 Uzak Doğu ve Amerika'da Sağlık Turizmi Sektörü ve PotansiyeliDers notlarının okunması
Kaynak
Ders notları, SATURK Sağlık turizmi yayınları: http://www.saturk.gov.tr/yayinlar.html
Power point sunumları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21