Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK BİLİŞİMİHM4167020Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve ÖZSOY DURMAZ
Dersi VerenlerArş.Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilişimle ilgili temel kavramları tanımak, sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki veri ve haberleşme standartlarını açıklamak, ulusal sağlık bilgi sistemlerini tanımak ve sağlık bilişiminde güvenlik, mahremiyet ve kullanılabilirlik konularını ifade etmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilgi Sistemlerine Giriş,Sağlıkta Bilişim,Sağlıkta Bilişim Standartları,Türkiye’de Sağlık Bilişimi Standartları,Türkiye’de Sağlık Bilgi Sistemleri,Sağlık Bilgi Sistemleri ve Mahremiyet,Yazılım Programlamada Temel Kavramlar,Yazılım Geliştirme Süreci,Bilgi Sistemlerinde Kullanılabilirlik,Sağlık Kodlama Sistemlerinin Yapıları, Kodlama Kalitesi ve Dökümantasyon İlişkisi,Ulusal ve Uluslararası Sağlık Veri Sözlüğü,Grup Çalışması ve Sunumu, Grup Çalışması ve Sunumu,Grup Çalışması ve Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bilişim ve sağlık bilişimi ile ilgili temel kavramları ve kodlama ve sınıflama sistemlerini tanır.16, 9A
2. Uluslararası tanı, işlem/hizmet, ilaç, ilaç etken madde, vb kodlama sistemlerini tanır.16, 9A
3. Sağlık Bakanlığı sağlık bilgi standartlarını (Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS), Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS), Doktor Bilgi Bankası, vb) tanır.16, 9A
4. Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık bilgi standartlarını (Türkiye İlaç ve Tıbbi Malzeme Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB), Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), vb) tanır.16, 9A
5. Türkiye’de yaygın kullanımı olan sağlık bilgi sistemlerini, bunların birbirleriyle etkileşimini ve bilgi güvenliği konularında yorum yapar.16, 9A
6. Sağlık-NET, MEDULA, Aile Hekimliği Bilgi Sistemi, İlaç Takip Sistemi, vb uygulamaları tanır.16, 9A
7. Bu sistemlerin, hangi tür verileri, kimlerden hangi amaçlar için topladıklarını açıklar.16, 9A
8. Sağlık verilerinin güvenlik ve mahremiyetine dair genel prensipleri ve Türkiye’deki bilgi sistemlerinin bu prensiplere göre durumunu açıklar.16, 9A
9. Bilgi sistemlerinin geliştirme yöntemleri ve bilgi sistemlerinde kullanılabilirlik konusunda yorum yapar.16, 9A
10. Bilgi sistemleri geliştirme metodolojilerini genel anlamda tanır.16, 9A
11. Bilgi sistemleri geliştirme metodolojilerini genel anlamda tanır.16, 9A
12. Sağlık bilişimi standartlarını sayar.16, 9A
13. Sağlık kayıtlarının gizliliği, güvenliği ve mahremiyetini sağlar, çalışanların ve yönetimin sorumluluğunu açıklar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilgi Sistemlerine GirişKitaptan ilgili konunun okunması
2Sağlıkta BilişimKitaptan ilgili konunun okunması
3Sağlıkta Bilişim StandartlarıKitaptan ilgili konunun okunması
4Türkiye’de Sağlık Bilişimi StandartlarıKitaptan ilgili konunun okunması
5Türkiye’de Sağlık Bilgi SistemleriKitaptan ilgili konunun okunması
6Sağlık Bilgi Sistemleri ve MahremiyetKitaptan ilgili konunun okunması
7Yazılım Programlamada Temel KavramlarKitaptan ilgili konunun okunması
8Yazılım Geliştirme SüreciKitaptan ilgili konunun okunması
9Bilgi Sistemlerinde KullanılabilirlikKitaptan ilgili konunun okunması
10Sağlık Kodlama Sistemlerinin Yapıları, Kodlama Kalitesi ve Dökümantasyon İlişkisiKitaptan ilgili konunun okunması
11Ulusal ve Uluslararası Sağlık Veri SözlüğüKitaptan ilgili konunun okunması
12Grup Çalışması ve SunumuKitaptan ilgili konunun okunması
13 Grup Çalışması ve SunumuKitaptan ilgili konunun okunması
14Grup Çalışması ve SunumuKitaptan ilgili konunun okunması
Kaynak
Ders sunum notları (düzenli olarak ders sayfasında paylaşılacaktır). Bazı yayınlar: 1. İlker KÖSE, Nihat AKPINAR, Murat GÜREL, Yakup ARSLAN, Hakan ÖZER, Nihat YURT, Yıldıray KABAK, Prof. Dr. Asuman DOĞAÇ, “Turkey’s National Health Information System (NHIS)” e-Challenges, 22-24 October 2008, Stokholm, Sweden, p. 170-177 2. Yildiray KABAK, Prof. Dr. Asuman DOĞAÇ, İlker KÖSE, Nihat AKPINAR, Murat GÜREL, Yakup ARSLAN, Hakan ÖZER, Dr. Nihat YURT, Ahmet ÖZÇAM, “The Use of HL7 CDA in the National Health Information System (NHIS) of Turkey”, 9th International HL7 Interoperability Conference IHIC 8-11 October 2008, Grete, Greece, p. 49-55. 3. Namli T., Aluc G., Sinaci A., Kose I., Akpinar N., Gurel M., Arslan Y., Ozer H., Yurt N., Kirici S., Sabur E., Ozcam A., Dogac A. “Testing the Conformance and Interoperability of NHIS to Turkey’s HL7 Profile” 9th International HL7 Interoperability Conference (IHIC), 8-11 October 2008, Greece, pp. 63-68.
Edward H. Shortliffe, Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine (Health Informatics), Springer (Ders konusuyla doğrudan ilgili Türkçe kaynak kitap mevcut değildir)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme4416
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı51155
Genel Sınav ve Hazırlığı51680
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)193
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(193/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK BİLİŞİMİHM4167020Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Merve ÖZSOY DURMAZ
Dersi VerenlerArş.Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilişimle ilgili temel kavramları tanımak, sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki veri ve haberleşme standartlarını açıklamak, ulusal sağlık bilgi sistemlerini tanımak ve sağlık bilişiminde güvenlik, mahremiyet ve kullanılabilirlik konularını ifade etmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilgi Sistemlerine Giriş,Sağlıkta Bilişim,Sağlıkta Bilişim Standartları,Türkiye’de Sağlık Bilişimi Standartları,Türkiye’de Sağlık Bilgi Sistemleri,Sağlık Bilgi Sistemleri ve Mahremiyet,Yazılım Programlamada Temel Kavramlar,Yazılım Geliştirme Süreci,Bilgi Sistemlerinde Kullanılabilirlik,Sağlık Kodlama Sistemlerinin Yapıları, Kodlama Kalitesi ve Dökümantasyon İlişkisi,Ulusal ve Uluslararası Sağlık Veri Sözlüğü,Grup Çalışması ve Sunumu, Grup Çalışması ve Sunumu,Grup Çalışması ve Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bilişim ve sağlık bilişimi ile ilgili temel kavramları ve kodlama ve sınıflama sistemlerini tanır.16, 9A
2. Uluslararası tanı, işlem/hizmet, ilaç, ilaç etken madde, vb kodlama sistemlerini tanır.16, 9A
3. Sağlık Bakanlığı sağlık bilgi standartlarını (Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS), Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS), Doktor Bilgi Bankası, vb) tanır.16, 9A
4. Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık bilgi standartlarını (Türkiye İlaç ve Tıbbi Malzeme Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB), Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), vb) tanır.16, 9A
5. Türkiye’de yaygın kullanımı olan sağlık bilgi sistemlerini, bunların birbirleriyle etkileşimini ve bilgi güvenliği konularında yorum yapar.16, 9A
6. Sağlık-NET, MEDULA, Aile Hekimliği Bilgi Sistemi, İlaç Takip Sistemi, vb uygulamaları tanır.16, 9A
7. Bu sistemlerin, hangi tür verileri, kimlerden hangi amaçlar için topladıklarını açıklar.16, 9A
8. Sağlık verilerinin güvenlik ve mahremiyetine dair genel prensipleri ve Türkiye’deki bilgi sistemlerinin bu prensiplere göre durumunu açıklar.16, 9A
9. Bilgi sistemlerinin geliştirme yöntemleri ve bilgi sistemlerinde kullanılabilirlik konusunda yorum yapar.16, 9A
10. Bilgi sistemleri geliştirme metodolojilerini genel anlamda tanır.16, 9A
11. Bilgi sistemleri geliştirme metodolojilerini genel anlamda tanır.16, 9A
12. Sağlık bilişimi standartlarını sayar.16, 9A
13. Sağlık kayıtlarının gizliliği, güvenliği ve mahremiyetini sağlar, çalışanların ve yönetimin sorumluluğunu açıklar.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilgi Sistemlerine GirişKitaptan ilgili konunun okunması
2Sağlıkta BilişimKitaptan ilgili konunun okunması
3Sağlıkta Bilişim StandartlarıKitaptan ilgili konunun okunması
4Türkiye’de Sağlık Bilişimi StandartlarıKitaptan ilgili konunun okunması
5Türkiye’de Sağlık Bilgi SistemleriKitaptan ilgili konunun okunması
6Sağlık Bilgi Sistemleri ve MahremiyetKitaptan ilgili konunun okunması
7Yazılım Programlamada Temel KavramlarKitaptan ilgili konunun okunması
8Yazılım Geliştirme SüreciKitaptan ilgili konunun okunması
9Bilgi Sistemlerinde KullanılabilirlikKitaptan ilgili konunun okunması
10Sağlık Kodlama Sistemlerinin Yapıları, Kodlama Kalitesi ve Dökümantasyon İlişkisiKitaptan ilgili konunun okunması
11Ulusal ve Uluslararası Sağlık Veri SözlüğüKitaptan ilgili konunun okunması
12Grup Çalışması ve SunumuKitaptan ilgili konunun okunması
13 Grup Çalışması ve SunumuKitaptan ilgili konunun okunması
14Grup Çalışması ve SunumuKitaptan ilgili konunun okunması
Kaynak
Ders sunum notları (düzenli olarak ders sayfasında paylaşılacaktır). Bazı yayınlar: 1. İlker KÖSE, Nihat AKPINAR, Murat GÜREL, Yakup ARSLAN, Hakan ÖZER, Nihat YURT, Yıldıray KABAK, Prof. Dr. Asuman DOĞAÇ, “Turkey’s National Health Information System (NHIS)” e-Challenges, 22-24 October 2008, Stokholm, Sweden, p. 170-177 2. Yildiray KABAK, Prof. Dr. Asuman DOĞAÇ, İlker KÖSE, Nihat AKPINAR, Murat GÜREL, Yakup ARSLAN, Hakan ÖZER, Dr. Nihat YURT, Ahmet ÖZÇAM, “The Use of HL7 CDA in the National Health Information System (NHIS) of Turkey”, 9th International HL7 Interoperability Conference IHIC 8-11 October 2008, Grete, Greece, p. 49-55. 3. Namli T., Aluc G., Sinaci A., Kose I., Akpinar N., Gurel M., Arslan Y., Ozer H., Yurt N., Kirici S., Sabur E., Ozcam A., Dogac A. “Testing the Conformance and Interoperability of NHIS to Turkey’s HL7 Profile” 9th International HL7 Interoperability Conference (IHIC), 8-11 October 2008, Greece, pp. 63-68.
Edward H. Shortliffe, Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine (Health Informatics), Springer (Ders konusuyla doğrudan ilgili Türkçe kaynak kitap mevcut değildir)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21