Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK YÖNETİMİNDE İSTATİSTİK TEKNİKLERHM2213456Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Erman GEDİKLİ
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıGenel olarak işletme özel olarak sağlık yönetimi ile ilgili problem çözümünde istatistik teknikleri kullanma becerisini ve araştırma sürecini tamamlayacak analiz yöntemi birikimini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetimde ve Sağlık Kuruluşları Yönetiminde İstatistik ve İstatistik Karar Teorisine Giriş,Tanımsal istatistik (merkezi eğilim ölçüleri) , seriler, frekans ve gruplandırılmış frekans tabloları,Tanımsal istatistikler (merkezi eğilim ölçüleri) ,Tanımsal istatistikler (değişkenlik ölçütleri)
,Normal Dağılım ve Uygulamaları,Evren, Örneklem ve Örneklem Sayısının Belirlenmesi ,SPSS ile veri analizi ,Merkezi Limit Teoremi ve Güven Aralığı ,Hipotez Testleri ,Tek Ortalama Testleri ,İki Örneklem Testleri ,İki Bağımlı Örneklem ve Ki-Kare testleri ,Parametrik Olmayan Yöntemler,İstatistik İlişki Analizine Giriş: İki Boyutlu İstatistik Analiz: İki Değişkenli Korelasyon ve Regresyon Analizi
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. İstatistik Karar Teorisinin temel evrelerini kavrar.16, 9A, E
2. İki Boyutlu İstatistik Analiz ile ilgili olarak temel teknikleri kullanır.12, 16, 9A
3. Sağlık alanına özgü istatistiksel yöntemleri (hipotez testleri ve çok değişkenli istatistiksel analizler) uygular.12, 16, 9A
4. Saha araştırması ve raporlamaları yapar.12, 16, 9A
5. İstatistiksel teknikleri sağlık yönetimi alanı ile ilgili araştırmalarda kullanır. 12, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetimde ve Sağlık Kuruluşları Yönetiminde İstatistik ve İstatistik Karar Teorisine GirişSumbuloglu, s.1-6
2Tanımsal istatistik (merkezi eğilim ölçüleri) , seriler, frekans ve gruplandırılmış frekans tablolarıSumbuloglu, s.7-23
3Tanımsal istatistikler (merkezi eğilim ölçüleri) Sümbüloglu, s.11-23
4Tanımsal istatistikler (değişkenlik ölçütleri)
Sümbüloğlu 23-27
5Normal Dağılım ve UygulamalarıSümbüloğlu s.44-47
6Evren, Örneklem ve Örneklem Sayısının Belirlenmesi Sümbüloğlu s. 264-267
7SPSS ile veri analizi Hayran ve Ozbek, s.57-82
8Merkezi Limit Teoremi ve Güven Aralığı Orhunbilge, 19-41
9Hipotez Testleri Sümbüloğlu s. 48,57
10Tek Ortalama Testleri Hayran ve Ozbek,123-129
11İki Örneklem Testleri Hayran ve Ozbek, s.147-170
12İki Bağımlı Örneklem ve Ki-Kare testleri Hayran ve Ozbek, s.147-185
13Parametrik Olmayan YöntemlerHayran ve Ozbek, s.147-185
14İstatistik İlişki Analizine Giriş: İki Boyutlu İstatistik Analiz: İki Değişkenli Korelasyon ve Regresyon Analizi
Hayran ve Ozbek, s.257-280
Kaynak
Field, Andy. Discovering statistics using SPSS. Sage publications, 2009. Rosner, B. (2015). Fundamentals of biostatistics. Nelson Education. Hayran, Osman ve Özbek Hanefi "Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler (SPSS Uygulama Örnekleri ile Genişletilmiş 2. Baskı)", 2017, Nobel Tıp Kitabevleri. Sümbüloğlu, Kadir, and Vildan Sümbüloğlu. Biyoistatistik. Hatiboğlu, 2002. Çelik, M. Y. "Biyoistatistik Bilimsel Araştırma SPSS." Dicle Üniversitesi, Diyarbakır (2011).
Ders notları, konu ile ilgili Web siteleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler12020
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı21428
Ara Sınav ve Hazırlığı12828
Genel Sınav ve Hazırlığı12828
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)146
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(146/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK YÖNETİMİNDE İSTATİSTİK TEKNİKLERHM2213456Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Erman GEDİKLİ
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıGenel olarak işletme özel olarak sağlık yönetimi ile ilgili problem çözümünde istatistik teknikleri kullanma becerisini ve araştırma sürecini tamamlayacak analiz yöntemi birikimini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetimde ve Sağlık Kuruluşları Yönetiminde İstatistik ve İstatistik Karar Teorisine Giriş,Tanımsal istatistik (merkezi eğilim ölçüleri) , seriler, frekans ve gruplandırılmış frekans tabloları,Tanımsal istatistikler (merkezi eğilim ölçüleri) ,Tanımsal istatistikler (değişkenlik ölçütleri)
,Normal Dağılım ve Uygulamaları,Evren, Örneklem ve Örneklem Sayısının Belirlenmesi ,SPSS ile veri analizi ,Merkezi Limit Teoremi ve Güven Aralığı ,Hipotez Testleri ,Tek Ortalama Testleri ,İki Örneklem Testleri ,İki Bağımlı Örneklem ve Ki-Kare testleri ,Parametrik Olmayan Yöntemler,İstatistik İlişki Analizine Giriş: İki Boyutlu İstatistik Analiz: İki Değişkenli Korelasyon ve Regresyon Analizi
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. İstatistik Karar Teorisinin temel evrelerini kavrar.16, 9A, E
2. İki Boyutlu İstatistik Analiz ile ilgili olarak temel teknikleri kullanır.12, 16, 9A
3. Sağlık alanına özgü istatistiksel yöntemleri (hipotez testleri ve çok değişkenli istatistiksel analizler) uygular.12, 16, 9A
4. Saha araştırması ve raporlamaları yapar.12, 16, 9A
5. İstatistiksel teknikleri sağlık yönetimi alanı ile ilgili araştırmalarda kullanır. 12, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetimde ve Sağlık Kuruluşları Yönetiminde İstatistik ve İstatistik Karar Teorisine GirişSumbuloglu, s.1-6
2Tanımsal istatistik (merkezi eğilim ölçüleri) , seriler, frekans ve gruplandırılmış frekans tablolarıSumbuloglu, s.7-23
3Tanımsal istatistikler (merkezi eğilim ölçüleri) Sümbüloglu, s.11-23
4Tanımsal istatistikler (değişkenlik ölçütleri)
Sümbüloğlu 23-27
5Normal Dağılım ve UygulamalarıSümbüloğlu s.44-47
6Evren, Örneklem ve Örneklem Sayısının Belirlenmesi Sümbüloğlu s. 264-267
7SPSS ile veri analizi Hayran ve Ozbek, s.57-82
8Merkezi Limit Teoremi ve Güven Aralığı Orhunbilge, 19-41
9Hipotez Testleri Sümbüloğlu s. 48,57
10Tek Ortalama Testleri Hayran ve Ozbek,123-129
11İki Örneklem Testleri Hayran ve Ozbek, s.147-170
12İki Bağımlı Örneklem ve Ki-Kare testleri Hayran ve Ozbek, s.147-185
13Parametrik Olmayan YöntemlerHayran ve Ozbek, s.147-185
14İstatistik İlişki Analizine Giriş: İki Boyutlu İstatistik Analiz: İki Değişkenli Korelasyon ve Regresyon Analizi
Hayran ve Ozbek, s.257-280
Kaynak
Field, Andy. Discovering statistics using SPSS. Sage publications, 2009. Rosner, B. (2015). Fundamentals of biostatistics. Nelson Education. Hayran, Osman ve Özbek Hanefi "Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler (SPSS Uygulama Örnekleri ile Genişletilmiş 2. Baskı)", 2017, Nobel Tıp Kitabevleri. Sümbüloğlu, Kadir, and Vildan Sümbüloğlu. Biyoistatistik. Hatiboğlu, 2002. Çelik, M. Y. "Biyoistatistik Bilimsel Araştırma SPSS." Dicle Üniversitesi, Diyarbakır (2011).
Ders notları, konu ile ilgili Web siteleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21