Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİHM1254230Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıÖğrencilerin insan davranışının psikolojik ve sosyolojik yönlerini kavraması, küçük gruplarda bireylerarası etkileşimlerin özelliklerini ve bunun iş yaşamına etkileri konusunda farkındalık kazanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Davranış Bilimlerine Giriş-Temel Kavramlar
,Kültür ve Kültürel Değişme,Sosyal Etki ve Uyma,Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkiler ,Duyum ve Algılama ,Öğrenme,Güdülenme ve Heyecan ,Kişilik ve Benlik
,Kişilik Kuramları,Kişilik Kuramları,Davranış Bozuklukları
,Düşünme ve Problem Çözme,Stres ve Stresle Başa Çıkma
,Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İnsan Davranışı ile ilgili temel kaynakları yorumlar.10, 16, 9A
İnsanların algı, tutum ve atıf süreçlerini açıklar.10, 16, 9A
Öğrenme sürecini anlatır.10, 16, 9A
Davranış değişikliği sürecini anlatır. 10, 16, 9A
Motivasyon kaynaklarını saptar. 10, 16, 9A
Toplumun insan davranışına etkisini açıklar.10, 16, 9A
Kişilerarası ilişkileri etkileyen durumları saptar. 10, 16, 9A
Davranış ile ilgili kavramları açıklar. 10, 16, 9A
Algı, tutum ve atıf süreçleri ile ilgili süreçleri açıklar. 10, 16, 9A
Öğrenme kuramlarını açıklar. 10, 16, 9A
Davranış kavramı ilkelerini açıklar. 10, 16, 9A
Motivasyon kavramı ve ilkelerini açıklar.10, 16, 9A
Kültürel farklılıkları ayırt eder. 10, 16, 9A
Kültür ve davranış ilişkisini gösterir.10, 16, 9A
Bireysel ve sosyal etkileri karşılaştırır.10, 16, 9A
Etkili iletişimi etkisiz iletişimden ayırt eder.10, 16, 9A
Çatışma çözümü için kullanabileceği stratejileri ayırt eder.10, 16, 9A
Kişilerarası farklılıkları açıklar. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Davranış Bilimlerine Giriş-Temel Kavramlar
Güney S.(2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.13-21
2Kültür ve Kültürel DeğişmeGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.23-50
3Sosyal Etki ve UymaKağıtçıbaşı Ç. (2010) Yeni İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Koç Üniversitesi s.67-100
4Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkiler Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.65-81
5Duyum ve Algılama Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.121-134
6ÖğrenmeGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.105-119
7Güdülenme ve Heyecan Cüceloğlu D. (2006) İnsan ve Davranışı, İstanbul:Remzi Kitabevi s. 229-286
8Kişilik ve Benlik
Cüceloğlu D. (2006) İnsan ve Davranışı, İstanbul:Remzi Kitabevi s. 403-430
9Kişilik KuramlarıGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
10Kişilik KuramlarıGüney S. Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
11Davranış Bozuklukları
Güney S. (2011)Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
12Düşünme ve Problem ÇözmeGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.299-313
13Stres ve Stresle Başa Çıkma
Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları p.315-350
14Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar
Mebis notu
Kaynak
Güney S. (2011). Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları ISBN: 9786051335087, Cüceloğlu D. (2016). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi ISBN: 9789751418692, Mebis Notları
Morgan C.,T. (2013) Psikoloji’ye Giriş, Eğitim Yayınevi, Editör: Karakaş Sirel, Rükzan Eski. ISBN:9789758890705. ss.171-220, 285-304. Kağıtçıbaşı Ç. (2010) Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Koç Üniversitesi ISBN:9789755030029 ss.67-100

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati21428
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı12626
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(70/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİHM1254230Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Gökhan MALKOÇ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıÖğrencilerin insan davranışının psikolojik ve sosyolojik yönlerini kavraması, küçük gruplarda bireylerarası etkileşimlerin özelliklerini ve bunun iş yaşamına etkileri konusunda farkındalık kazanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Davranış Bilimlerine Giriş-Temel Kavramlar
,Kültür ve Kültürel Değişme,Sosyal Etki ve Uyma,Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkiler ,Duyum ve Algılama ,Öğrenme,Güdülenme ve Heyecan ,Kişilik ve Benlik
,Kişilik Kuramları,Kişilik Kuramları,Davranış Bozuklukları
,Düşünme ve Problem Çözme,Stres ve Stresle Başa Çıkma
,Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İnsan Davranışı ile ilgili temel kaynakları yorumlar.10, 16, 9A
İnsanların algı, tutum ve atıf süreçlerini açıklar.10, 16, 9A
Öğrenme sürecini anlatır.10, 16, 9A
Davranış değişikliği sürecini anlatır. 10, 16, 9A
Motivasyon kaynaklarını saptar. 10, 16, 9A
Toplumun insan davranışına etkisini açıklar.10, 16, 9A
Kişilerarası ilişkileri etkileyen durumları saptar. 10, 16, 9A
Davranış ile ilgili kavramları açıklar. 10, 16, 9A
Algı, tutum ve atıf süreçleri ile ilgili süreçleri açıklar. 10, 16, 9A
Öğrenme kuramlarını açıklar. 10, 16, 9A
Davranış kavramı ilkelerini açıklar. 10, 16, 9A
Motivasyon kavramı ve ilkelerini açıklar.10, 16, 9A
Kültürel farklılıkları ayırt eder. 10, 16, 9A
Kültür ve davranış ilişkisini gösterir.10, 16, 9A
Bireysel ve sosyal etkileri karşılaştırır.10, 16, 9A
Etkili iletişimi etkisiz iletişimden ayırt eder.10, 16, 9A
Çatışma çözümü için kullanabileceği stratejileri ayırt eder.10, 16, 9A
Kişilerarası farklılıkları açıklar. 10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Davranış Bilimlerine Giriş-Temel Kavramlar
Güney S.(2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.13-21
2Kültür ve Kültürel DeğişmeGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.23-50
3Sosyal Etki ve UymaKağıtçıbaşı Ç. (2010) Yeni İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Koç Üniversitesi s.67-100
4Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkiler Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.65-81
5Duyum ve Algılama Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.121-134
6ÖğrenmeGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.105-119
7Güdülenme ve Heyecan Cüceloğlu D. (2006) İnsan ve Davranışı, İstanbul:Remzi Kitabevi s. 229-286
8Kişilik ve Benlik
Cüceloğlu D. (2006) İnsan ve Davranışı, İstanbul:Remzi Kitabevi s. 403-430
9Kişilik KuramlarıGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
10Kişilik KuramlarıGüney S. Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
11Davranış Bozuklukları
Güney S. (2011)Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.183-200
12Düşünme ve Problem ÇözmeGüney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları s.299-313
13Stres ve Stresle Başa Çıkma
Güney S. (2011) Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları p.315-350
14Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar
Mebis notu
Kaynak
Güney S. (2011). Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayınları ISBN: 9786051335087, Cüceloğlu D. (2016). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi ISBN: 9789751418692, Mebis Notları
Morgan C.,T. (2013) Psikoloji’ye Giriş, Eğitim Yayınevi, Editör: Karakaş Sirel, Rükzan Eski. ISBN:9789758890705. ss.171-220, 285-304. Kağıtçıbaşı Ç. (2010) Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Koç Üniversitesi ISBN:9789755030029 ss.67-100

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21