Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEKİ UYGULAMA IIHM3266970Bahar Dönemi0+824
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerArş.Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıÖğrencilerin teorik olarak gördükleri derslerin sahada uygulamalarını yapmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bahar dönemi oryantasyon eğitimi,Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı,Taburculuk bölümünde uygulama,Hasta İlişkileri bölümünde uygulama,Tüp bebek bölümünde uygulama,Organ Nakli bölümünde uygulama,Arşiv bölümünde uygulama,Morg Biriminde Uygulama,Marangozhane-teknik servis bölümlerinde uygulama,Haberleşme/Yemekhane bölümlerinde uygulma,Diş Hastanesi'nde uygulama,İl Halk Sağlığı bölümünde seminer-inceleme,Darülaceze Kurumunda seminer-inceleme,Belediye Sosyal/Sağlık Hizmetlerinde seminer-inceleme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;12, 2, 5E, F
1. Uygulama yaptığı hastanenin genel olarak formal yapısını açıklayabilecektir.12, 2, 5E, F
2. Bu kuruluştaki yönetsel departmanları ve bunların ana faaliyet alanlarını açıklar.12, 2, 5E, F
3. Bu departmanların birbirleriyle ve klinik departmanlarla olan ilişkilerini açıklar.12, 2, 5E, F
4. Uygulama yaptığı hastanenin spesifik departmanlarının faaliyetlerini değerlendirebilecektir.12, 2, 5E, F
5. Uygulama yapılan departmanların amaçlarını, hedeflerini ve faaliyetlerini detaylı olarak açıklar.12, 2, 5E, F
6. Uygulama yapılan iş akış şemasını çizer.12, 2, 5E, F
7. Sağlık kurumlarında hizmet üretim sürecini inceleyerek, girdi-süreç-çıktı etkileşimini anlar, birimler arası fonksiyonel ilişkileri kavrar ve böylece organizasyonlara kavramsal boyutta bakma yetisi kazanır.
8. Sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetim ve organizasyon yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bahar dönemi oryantasyon eğitimiİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
2Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarıİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
3Taburculuk bölümünde uygulamaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
4Hasta İlişkileri bölümünde uygulamaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
5Tüp bebek bölümünde uygulamaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
6Organ Nakli bölümünde uygulamaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
7Arşiv bölümünde uygulamaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
8Morg Biriminde Uygulamaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
9Marangozhane-teknik servis bölümlerinde uygulamaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
10Haberleşme/Yemekhane bölümlerinde uygulmaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
11Diş Hastanesi'nde uygulamaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
12İl Halk Sağlığı bölümünde seminer-incelemeİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
13Darülaceze Kurumunda seminer-incelemeİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
14Belediye Sosyal/Sağlık Hizmetlerinde seminer-incelemeİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
Kaynak
Öğretim üyeleri ve uygulama Yapılan hastane tarafından sağlanan materyaller
Uygulama yapılan kuruluşla ilgili ulusal ve uluslararası dokümanlar, web sayfaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati148112
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(112/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEKİ UYGULAMA IIHM3266970Bahar Dönemi0+824
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerArş.Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıÖğrencilerin teorik olarak gördükleri derslerin sahada uygulamalarını yapmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bahar dönemi oryantasyon eğitimi,Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı,Taburculuk bölümünde uygulama,Hasta İlişkileri bölümünde uygulama,Tüp bebek bölümünde uygulama,Organ Nakli bölümünde uygulama,Arşiv bölümünde uygulama,Morg Biriminde Uygulama,Marangozhane-teknik servis bölümlerinde uygulama,Haberleşme/Yemekhane bölümlerinde uygulma,Diş Hastanesi'nde uygulama,İl Halk Sağlığı bölümünde seminer-inceleme,Darülaceze Kurumunda seminer-inceleme,Belediye Sosyal/Sağlık Hizmetlerinde seminer-inceleme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;12, 2, 5E, F
1. Uygulama yaptığı hastanenin genel olarak formal yapısını açıklayabilecektir.12, 2, 5E, F
2. Bu kuruluştaki yönetsel departmanları ve bunların ana faaliyet alanlarını açıklar.12, 2, 5E, F
3. Bu departmanların birbirleriyle ve klinik departmanlarla olan ilişkilerini açıklar.12, 2, 5E, F
4. Uygulama yaptığı hastanenin spesifik departmanlarının faaliyetlerini değerlendirebilecektir.12, 2, 5E, F
5. Uygulama yapılan departmanların amaçlarını, hedeflerini ve faaliyetlerini detaylı olarak açıklar.12, 2, 5E, F
6. Uygulama yapılan iş akış şemasını çizer.12, 2, 5E, F
7. Sağlık kurumlarında hizmet üretim sürecini inceleyerek, girdi-süreç-çıktı etkileşimini anlar, birimler arası fonksiyonel ilişkileri kavrar ve böylece organizasyonlara kavramsal boyutta bakma yetisi kazanır.
8. Sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetim ve organizasyon yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bahar dönemi oryantasyon eğitimiİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
2Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarıİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
3Taburculuk bölümünde uygulamaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
4Hasta İlişkileri bölümünde uygulamaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
5Tüp bebek bölümünde uygulamaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
6Organ Nakli bölümünde uygulamaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
7Arşiv bölümünde uygulamaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
8Morg Biriminde Uygulamaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
9Marangozhane-teknik servis bölümlerinde uygulamaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
10Haberleşme/Yemekhane bölümlerinde uygulmaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
11Diş Hastanesi'nde uygulamaİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
12İl Halk Sağlığı bölümünde seminer-incelemeİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
13Darülaceze Kurumunda seminer-incelemeİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
14Belediye Sosyal/Sağlık Hizmetlerinde seminer-incelemeİlgili birimle alakalı ön araştırma yapmak
Kaynak
Öğretim üyeleri ve uygulama Yapılan hastane tarafından sağlanan materyaller
Uygulama yapılan kuruluşla ilgili ulusal ve uluslararası dokümanlar, web sayfaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21