Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNETİMİHM3166870Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere; Türkiye’de ve Dünyada evde bakım hizmetlerinin tarihi gelişim sürecini özetlemek, bakım hizmet türleri ile bakım güvence sistemlerinin özelliklerini açıklamak ve Türkiye evde bakım hizmetlerini dünya uygulamaları ile karşılaştırıp yorumlama fırsatı sunmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bakım hizmetleri ile ilgili temel kavramlar (Bakıma Muhtaçlık; Bakıma Muhtaçlık Derecesi; Bakımın Sürekliliği; Bakıma Muhtaçlık Riski; Bakım Sigortası; Evde Bakım),Evde Bakım Hizmetinin Tanımı, Kapsamı, Hedef Kitlesi,Evde Sağlık Hizmetlerinde Hukuk ve Etik,Evde Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Ekip Üyeleri ve Görevleri,Evde Sağlık Hizmetlerinin Aile Üzerindeki Etkileri ve Ailenin Güçlendirilmesi,Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri--Tarihçe,Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri--Yasa ve Yönetmelikler; Güncel Uygulamalar,Evde Bakım Hizmetleri--ülke örnekleri (Sosyal sigorta sistemi benimseyen ülkeler: Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda, vb),Evde Bakım Hizmetleri--ülke örnekleri (Vergiye dayalı sistem benimseyen ülkeler: Danimarka ,Avusturya,İngiltere vb),Evde Bakım Hizmetleri--ülke örnekleri (Diğer gelişmiş ülkeler: ABD, Kanada, İskandinav ülkeleri, vb),Evde Bakım Hizmetleri--ülke örnekleri (proje bazında evde bakım hizmeti uygulanan gelişmekte olan ülkeler: Çin, Endonezya, Kostarika, Kore, Meksika, Tayland, Srilanka, Ukrayna, Litvanya, Lübnan),Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri Yönetiminde Güçlü ve Eksik Yönler,Dünya Ölçeğinde Türkiye'de Evde Bakım Hizmetlerinin Yeri,Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri İçin Eleştiriler ve Yeni Öneriler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Türkiye’de ve Dünyada evde bakım hizmetlerini tarihi gelişim süreciyle birlikte teorisini açıklayabilecektir.16, 9A
2.Bakım hizmet türleri ve bakım güvence sistemlerinin özelliklerini tanımlayabilecektir.9A
3.Evde bakım hizmetlerinin yürütülme prosedürlerini listeleyebilecektir.16, 9A
4.Türkiye'deki evde bakım hizmetlerini dünya örnekleriyle karşılaştırıp yorumlayabilecektir.16, 5, 9A
1.1. Türkiye'deki evde bakım hizmetlerinin tarihi gelişimini açıklar.16, 5, 9A
1.2. Dünya'daki evde bakım hizmetlerinin tarihi gelişimini açıklar.9A
1.3. Evde bakım hizmetlerinin kavramsal açıklamasını yapar.16, 9A, E
2.1. Evde bakım hizmet türlerini özetler.16, 9A
2.2. Sosyal bakım güvence sistemlerini açıklar.16, 18, 9A
3.1. Evde bakım hizmeti alan grupları tanımlar.16, 9A
3.2. Evde bakım hizmetlerinde süreç yönetimini anlatır.10, 16, 5, 9A
4.1. Dünyadaki evde bakım uygulamalarını tanır ve Türkiye ile karşılaştırır.16, 5, 9A
4.2. Türkiye evde bakım uygulamalarındaki güncel sorun ve eksiklikleri ayırt eder.16, 9A
4.3. Türkiye evde bakım uygulamaları için yapıcı önerilerde bulunur.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bakım hizmetleri ile ilgili temel kavramlar (Bakıma Muhtaçlık; Bakıma Muhtaçlık Derecesi; Bakımın Sürekliliği; Bakıma Muhtaçlık Riski; Bakım Sigortası; Evde Bakım)Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
2Evde Bakım Hizmetinin Tanımı, Kapsamı, Hedef KitlesiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
3Evde Sağlık Hizmetlerinde Hukuk ve EtikKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
4Evde Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Ekip Üyeleri ve GörevleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
5Evde Sağlık Hizmetlerinin Aile Üzerindeki Etkileri ve Ailenin GüçlendirilmesiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
6Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri--TarihçeKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
7Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri--Yasa ve Yönetmelikler; Güncel UygulamalarKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
8Evde Bakım Hizmetleri--ülke örnekleri (Sosyal sigorta sistemi benimseyen ülkeler: Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda, vb)Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
9Evde Bakım Hizmetleri--ülke örnekleri (Vergiye dayalı sistem benimseyen ülkeler: Danimarka ,Avusturya,İngiltere vb)Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
10Evde Bakım Hizmetleri--ülke örnekleri (Diğer gelişmiş ülkeler: ABD, Kanada, İskandinav ülkeleri, vb)Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
11Evde Bakım Hizmetleri--ülke örnekleri (proje bazında evde bakım hizmeti uygulanan gelişmekte olan ülkeler: Çin, Endonezya, Kostarika, Kore, Meksika, Tayland, Srilanka, Ukrayna, Litvanya, Lübnan)Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
12Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri Yönetiminde Güçlü ve Eksik YönlerKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
13Dünya Ölçeğinde Türkiye'de Evde Bakım Hizmetlerinin YeriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
14Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri İçin Eleştiriler ve Yeni ÖnerilerKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
Kaynak
Öğretim elemanları tarafından hazırlanan materyaller
Gemlik N., Arslanoğlu A. (2018), Kıdemli Yaştakiler İçin Politikalar 11 Ülke İncelemesi, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-938-6, Ankara ATEŞ, M., (2012), Sağlık Hizmetleri Yönetimi, İstanbul, Beta Yayınları AYDIN, D., (2005), Evde Bakım Hizmetleri, Sağlıklı Nesiller Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları : 1. Tengiz Verulava, Ia Adeishvili, Tamar Maglakelidze,(2016), Home Care Services for Elderly People in Georgia, Home Health Care Management & Practice Vol. 28(3) 170–177 Christina Wu,a Lin Gao,a Shulin Chenb & Hengjin Donga (2016), Care services for elderly people with dementia in rural China: a case study, Bull World Health Organ; 94:167–173 | doi: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.15.160929

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme11414
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11212
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11414
Genel Sınav ve Hazırlığı12222
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNETİMİHM3166870Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere; Türkiye’de ve Dünyada evde bakım hizmetlerinin tarihi gelişim sürecini özetlemek, bakım hizmet türleri ile bakım güvence sistemlerinin özelliklerini açıklamak ve Türkiye evde bakım hizmetlerini dünya uygulamaları ile karşılaştırıp yorumlama fırsatı sunmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bakım hizmetleri ile ilgili temel kavramlar (Bakıma Muhtaçlık; Bakıma Muhtaçlık Derecesi; Bakımın Sürekliliği; Bakıma Muhtaçlık Riski; Bakım Sigortası; Evde Bakım),Evde Bakım Hizmetinin Tanımı, Kapsamı, Hedef Kitlesi,Evde Sağlık Hizmetlerinde Hukuk ve Etik,Evde Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Ekip Üyeleri ve Görevleri,Evde Sağlık Hizmetlerinin Aile Üzerindeki Etkileri ve Ailenin Güçlendirilmesi,Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri--Tarihçe,Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri--Yasa ve Yönetmelikler; Güncel Uygulamalar,Evde Bakım Hizmetleri--ülke örnekleri (Sosyal sigorta sistemi benimseyen ülkeler: Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda, vb),Evde Bakım Hizmetleri--ülke örnekleri (Vergiye dayalı sistem benimseyen ülkeler: Danimarka ,Avusturya,İngiltere vb),Evde Bakım Hizmetleri--ülke örnekleri (Diğer gelişmiş ülkeler: ABD, Kanada, İskandinav ülkeleri, vb),Evde Bakım Hizmetleri--ülke örnekleri (proje bazında evde bakım hizmeti uygulanan gelişmekte olan ülkeler: Çin, Endonezya, Kostarika, Kore, Meksika, Tayland, Srilanka, Ukrayna, Litvanya, Lübnan),Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri Yönetiminde Güçlü ve Eksik Yönler,Dünya Ölçeğinde Türkiye'de Evde Bakım Hizmetlerinin Yeri,Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri İçin Eleştiriler ve Yeni Öneriler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Türkiye’de ve Dünyada evde bakım hizmetlerini tarihi gelişim süreciyle birlikte teorisini açıklayabilecektir.16, 9A
2.Bakım hizmet türleri ve bakım güvence sistemlerinin özelliklerini tanımlayabilecektir.9A
3.Evde bakım hizmetlerinin yürütülme prosedürlerini listeleyebilecektir.16, 9A
4.Türkiye'deki evde bakım hizmetlerini dünya örnekleriyle karşılaştırıp yorumlayabilecektir.16, 5, 9A
1.1. Türkiye'deki evde bakım hizmetlerinin tarihi gelişimini açıklar.16, 5, 9A
1.2. Dünya'daki evde bakım hizmetlerinin tarihi gelişimini açıklar.9A
1.3. Evde bakım hizmetlerinin kavramsal açıklamasını yapar.16, 9A, E
2.1. Evde bakım hizmet türlerini özetler.16, 9A
2.2. Sosyal bakım güvence sistemlerini açıklar.16, 18, 9A
3.1. Evde bakım hizmeti alan grupları tanımlar.16, 9A
3.2. Evde bakım hizmetlerinde süreç yönetimini anlatır.10, 16, 5, 9A
4.1. Dünyadaki evde bakım uygulamalarını tanır ve Türkiye ile karşılaştırır.16, 5, 9A
4.2. Türkiye evde bakım uygulamalarındaki güncel sorun ve eksiklikleri ayırt eder.16, 9A
4.3. Türkiye evde bakım uygulamaları için yapıcı önerilerde bulunur.16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bakım hizmetleri ile ilgili temel kavramlar (Bakıma Muhtaçlık; Bakıma Muhtaçlık Derecesi; Bakımın Sürekliliği; Bakıma Muhtaçlık Riski; Bakım Sigortası; Evde Bakım)Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
2Evde Bakım Hizmetinin Tanımı, Kapsamı, Hedef KitlesiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
3Evde Sağlık Hizmetlerinde Hukuk ve EtikKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
4Evde Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Ekip Üyeleri ve GörevleriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
5Evde Sağlık Hizmetlerinin Aile Üzerindeki Etkileri ve Ailenin GüçlendirilmesiKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
6Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri--TarihçeKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
7Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri--Yasa ve Yönetmelikler; Güncel UygulamalarKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
8Evde Bakım Hizmetleri--ülke örnekleri (Sosyal sigorta sistemi benimseyen ülkeler: Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda, vb)Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
9Evde Bakım Hizmetleri--ülke örnekleri (Vergiye dayalı sistem benimseyen ülkeler: Danimarka ,Avusturya,İngiltere vb)Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
10Evde Bakım Hizmetleri--ülke örnekleri (Diğer gelişmiş ülkeler: ABD, Kanada, İskandinav ülkeleri, vb)Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
11Evde Bakım Hizmetleri--ülke örnekleri (proje bazında evde bakım hizmeti uygulanan gelişmekte olan ülkeler: Çin, Endonezya, Kostarika, Kore, Meksika, Tayland, Srilanka, Ukrayna, Litvanya, Lübnan)Konuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
12Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri Yönetiminde Güçlü ve Eksik YönlerKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
13Dünya Ölçeğinde Türkiye'de Evde Bakım Hizmetlerinin YeriKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
14Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri İçin Eleştiriler ve Yeni ÖnerilerKonuyla ilgili Kaynakların İncelenmesi
Kaynak
Öğretim elemanları tarafından hazırlanan materyaller
Gemlik N., Arslanoğlu A. (2018), Kıdemli Yaştakiler İçin Politikalar 11 Ülke İncelemesi, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-938-6, Ankara ATEŞ, M., (2012), Sağlık Hizmetleri Yönetimi, İstanbul, Beta Yayınları AYDIN, D., (2005), Evde Bakım Hizmetleri, Sağlıklı Nesiller Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları : 1. Tengiz Verulava, Ia Adeishvili, Tamar Maglakelidze,(2016), Home Care Services for Elderly People in Georgia, Home Health Care Management & Practice Vol. 28(3) 170–177 Christina Wu,a Lin Gao,a Shulin Chenb & Hengjin Donga (2016), Care services for elderly people with dementia in rural China: a case study, Bull World Health Organ; 94:167–173 | doi: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.15.160929

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21