Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTANE YÖNETİMİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİHM4167060Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Salih Onaran
Dersin AmacıBilgi sistemlerinin hastanelerde kullanımı ve hastane otomasyon sistemleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilgi sistemlerinin gelişimi ve araçları,Sağlık bilgi sistemlerinin gelişimi ve araçları,Sağlık bilgi sistemlerinin özellikleri ve önemi,Türkiye’de sağlık bilgi sistemleri,Dünya’da sağlık bilgi sistemleri,TİG, ICD 10 gibi ulusal ve uluslararası veri kaynakları,Hastane bilgi sisteminin gelişim aşamaları ile amacı ve özellikleri,Hastane bilgi sisteminin araçları ve bileşenleri,Tele tıp ve tele sağlık,Hastane otomasyonları,Hastane otomasyon siteminin araçlarının ve bileşenlerinin incelenmesi,Yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemleri,Sağlık yöneticiliğinde yönetim bilgi sistemleri ,Sağlık yöneticiliğinde karar destek sistemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
5.Yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemlerini tanımlar. 16, 4, 9A, E
1. Hastane yönetiminde bilgi sisteminin işleyişini tanımlar. 16, 4, 9A, E
1.1. Hastane bilgi sistemlerinin gelişimini tanımlar.16, 4, 9A, E
1.2. Hastane bilgi sistemlerinin özelliklerini tanımlar.16, 4, 9A, E
1.3. Hastane bilgi sisteminin önemini tanımlar.16, 4, 9A, E
2. Türkiye ve Dünyadaki Hastane bilgi sistemlerini tanımlar.16, 4, 9A, E
2.1. Türkiye’deki hastane bilgi sistemlerini tanımlar.16, 4, 9A, E
2.2. Dünyadaki hastane bilgi sistemlerini değerlendirir. 16, 4, 9A, E
3. Hastane otomasyonunu tanımlar. 16, 4, 9A, E
3.1. Hastane otomasyon programlarını kullanma yollarını sıralar.16, 4, 9A, E
4. Türkiye ve Dünya bilgi sistemlerinin veri kaynaklarını değerlendirir.16, 4, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilgi sistemlerinin gelişimi ve araçlarıİlgili konunun kitaptan okunması
2Sağlık bilgi sistemlerinin gelişimi ve araçlarıİlgili konunun kitaptan okunması
3Sağlık bilgi sistemlerinin özellikleri ve önemiİlgili konunun kitaptan okunması
4Türkiye’de sağlık bilgi sistemleriİlgili konunun kitaptan okunması
5Dünya’da sağlık bilgi sistemleriİlgili konunun kitaptan okunması
6TİG, ICD 10 gibi ulusal ve uluslararası veri kaynaklarıİlgili konunun kitaptan okunması
7Hastane bilgi sisteminin gelişim aşamaları ile amacı ve özellikleriİlgili konunun kitaptan okunması
8Hastane bilgi sisteminin araçları ve bileşenleriİlgili konunun kitaptan okunması
9Tele tıp ve tele sağlıkİlgili konunun kitaptan okunması
10Hastane otomasyonlarıİlgili konunun kitaptan okunması
11Hastane otomasyon siteminin araçlarının ve bileşenlerinin incelenmesiİlgili konunun kitaptan okunması
12Yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemleriİlgili konunun kitaptan okunması
13Sağlık yöneticiliğinde yönetim bilgi sistemleri İlgili konunun kitaptan okunması
14Sağlık yöneticiliğinde karar destek sistemleriİlgili konunun kitaptan okunması
Kaynak
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
1. Sağlık Bilişim Sistemleri, Hasan Kürşat Güleş, Musa Özata 2. Kavuncubaşı Ş. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara, 2000. 3. Hastane Bilgi Sistemi Alımı Çerçeve İlkeleri, Sağlık Bakanlığı, 2008 4. Bali, R. K. (2005). Clinical knowledge management : opportunities and challenges. Hershey, PA: Idea Group Pub. 5. Bali, R. K., & Dwivedi, A. (2007). Healthcare knowledge management : issues, advances and successes. New York ;

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme6636
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi224
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer326
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı4312
Genel Sınav ve Hazırlığı4416
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)116
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(116/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTANE YÖNETİMİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİHM4167060Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin YardımcılarıÖğr. Gör. Salih Onaran
Dersin AmacıBilgi sistemlerinin hastanelerde kullanımı ve hastane otomasyon sistemleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilgi sistemlerinin gelişimi ve araçları,Sağlık bilgi sistemlerinin gelişimi ve araçları,Sağlık bilgi sistemlerinin özellikleri ve önemi,Türkiye’de sağlık bilgi sistemleri,Dünya’da sağlık bilgi sistemleri,TİG, ICD 10 gibi ulusal ve uluslararası veri kaynakları,Hastane bilgi sisteminin gelişim aşamaları ile amacı ve özellikleri,Hastane bilgi sisteminin araçları ve bileşenleri,Tele tıp ve tele sağlık,Hastane otomasyonları,Hastane otomasyon siteminin araçlarının ve bileşenlerinin incelenmesi,Yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemleri,Sağlık yöneticiliğinde yönetim bilgi sistemleri ,Sağlık yöneticiliğinde karar destek sistemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
5.Yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemlerini tanımlar. 16, 4, 9A, E
1. Hastane yönetiminde bilgi sisteminin işleyişini tanımlar. 16, 4, 9A, E
1.1. Hastane bilgi sistemlerinin gelişimini tanımlar.16, 4, 9A, E
1.2. Hastane bilgi sistemlerinin özelliklerini tanımlar.16, 4, 9A, E
1.3. Hastane bilgi sisteminin önemini tanımlar.16, 4, 9A, E
2. Türkiye ve Dünyadaki Hastane bilgi sistemlerini tanımlar.16, 4, 9A, E
2.1. Türkiye’deki hastane bilgi sistemlerini tanımlar.16, 4, 9A, E
2.2. Dünyadaki hastane bilgi sistemlerini değerlendirir. 16, 4, 9A, E
3. Hastane otomasyonunu tanımlar. 16, 4, 9A, E
3.1. Hastane otomasyon programlarını kullanma yollarını sıralar.16, 4, 9A, E
4. Türkiye ve Dünya bilgi sistemlerinin veri kaynaklarını değerlendirir.16, 4, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilgi sistemlerinin gelişimi ve araçlarıİlgili konunun kitaptan okunması
2Sağlık bilgi sistemlerinin gelişimi ve araçlarıİlgili konunun kitaptan okunması
3Sağlık bilgi sistemlerinin özellikleri ve önemiİlgili konunun kitaptan okunması
4Türkiye’de sağlık bilgi sistemleriİlgili konunun kitaptan okunması
5Dünya’da sağlık bilgi sistemleriİlgili konunun kitaptan okunması
6TİG, ICD 10 gibi ulusal ve uluslararası veri kaynaklarıİlgili konunun kitaptan okunması
7Hastane bilgi sisteminin gelişim aşamaları ile amacı ve özellikleriİlgili konunun kitaptan okunması
8Hastane bilgi sisteminin araçları ve bileşenleriİlgili konunun kitaptan okunması
9Tele tıp ve tele sağlıkİlgili konunun kitaptan okunması
10Hastane otomasyonlarıİlgili konunun kitaptan okunması
11Hastane otomasyon siteminin araçlarının ve bileşenlerinin incelenmesiİlgili konunun kitaptan okunması
12Yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemleriİlgili konunun kitaptan okunması
13Sağlık yöneticiliğinde yönetim bilgi sistemleri İlgili konunun kitaptan okunması
14Sağlık yöneticiliğinde karar destek sistemleriİlgili konunun kitaptan okunması
Kaynak
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
1. Sağlık Bilişim Sistemleri, Hasan Kürşat Güleş, Musa Özata 2. Kavuncubaşı Ş. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara, 2000. 3. Hastane Bilgi Sistemi Alımı Çerçeve İlkeleri, Sağlık Bakanlığı, 2008 4. Bali, R. K. (2005). Clinical knowledge management : opportunities and challenges. Hershey, PA: Idea Group Pub. 5. Bali, R. K., & Dwivedi, A. (2007). Healthcare knowledge management : issues, advances and successes. New York ;

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21