Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENEL MUHASEBEHM1239640Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıMuhasebenin temel kavramlarını, bilanço, gelir tablosu, mizan ve tek düzen hesap planı ile muhasebe kayıtlarının işleyişinin nerede ve nasıl kullanıldığını göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersi tanıtım ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar, muhasebenin teknik yapısı,Tek düzen muhasebe sistemi genel tanıtım kullanılan defterler,Muhasebe kayıtları- yevmiye tahsil tediye mahsup virman işlemleri -,Aktif hesaplar genel bakış ve işleyişi,Dönen ve duran varlıklar ile ilgili açıklamalar ve uygulaması,Pasif hesaplara genel bakış ve işleyişi,Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz sermaye hesapları işleyişi ve uygulama,Gelir tablosu hesapları- işleyişi,Maliyet yöntemleri ve maliyet hesapları işleyişi,Envanter işlemleri – demirbaşlar- amortismanlar,Muhasebede dönem sonu kapanış işlemleri,Mizan incelemesi,Bilanço ve gelir tablosu hazırlanışı,Muhasebede yönetim raporlamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
13.Gelir tablosu ve bilançoyu değerlendirir. 12, 14, 16, 9A
1. Gelir tablosu ve bilanço düzenler. 12, 14, 16, 9A
2. Özkaynak hesaplarının işleyişini tanır. 12, 14, 16, 9A
3. Kısa ve uzun vadeli hesapların işleyişini yorumlar ve basit uygulamasını yapar. 12, 14, 16, 9A
4. Dönen ve duran varlıklar hesaplarını ve işleyişini yorumlar ve basit uygulamasını yapar. 12, 14, 16, 9A
5. Aktif ve pasif hesapların işleyişi ve kayıtları düzenler. 12, 14, 16, 9A
6. Basit muhasebe kayıtlarını gerçekleştirir. 12, 14, 16, 9A
7. Muhasebenin tanımı, temel kavramları, tek düzen hesap planı, muhasebede kayıt düzenini değerlendirir. 12, 14, 16, 9A
8. Envanter – demirbaş kapanış kayıtlarını yapar ve yönetim raporlarını düzenler. 12, 14, 16, 9A
9. Amortisman kayıtlarını gerçekleştirir. 12, 14, 16, 9A
10. Gelirler ile giderler hesaplarını karşılaştırır. 12, 14, 16, 9A
11. Muhasebe sistemini yorumlar. 12, 14, 16, 9A
12. Envanter tanımını, demirbaş ve amortisman ayırma usullerini ve ekonomik ömür kavramını açıklar. 12, 14, 16, 9A
14. Gelir ve gider hesaplarının işleyişi gösterir. 12, 14, 16, 9A
15. Muhasebenin temel kavramları, fonksiyonlarını ve teknik yapısını tanır. 12, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersi tanıtım ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar, muhasebenin teknik yapısıDers notlarının okunması
2Tek düzen muhasebe sistemi genel tanıtım kullanılan defterlerDers notlarının okunması
3Muhasebe kayıtları- yevmiye tahsil tediye mahsup virman işlemleri -Ders notlarının okunması
4Aktif hesaplar genel bakış ve işleyişiDers notlarının okunması
5Dönen ve duran varlıklar ile ilgili açıklamalar ve uygulamasıDers notlarının okunması
6Pasif hesaplara genel bakış ve işleyişiDers notlarının okunması
7Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz sermaye hesapları işleyişi ve uygulamaDers notlarının okunması
8Gelir tablosu hesapları- işleyişiDers notlarının okunması
9Maliyet yöntemleri ve maliyet hesapları işleyişiDers notlarının okunması
10Envanter işlemleri – demirbaşlar- amortismanlarDers notlarının okunması
11Muhasebede dönem sonu kapanış işlemleriDers notlarının okunması
12Mizan incelemesiDers notlarının okunması
13Bilanço ve gelir tablosu hazırlanışıDers notlarının okunması
14Muhasebede yönetim raporlamalarıDers notlarının okunması
Kaynak
Tek düzen hesap planı ve ilgili diğer mevzuat
Genel Muhasebe Gülnihal Toramanlı Detay Yayınevi Genel Muhasebe, Prof. Dr. İbrahim Lazol –Ekin Yayınları -16. baskı Genel Muhasebe – İlkeler ve Uygulamalar Prof. Dr. Veyis Naci Tanış, Karahan Kitabevi Genel Muhasebe İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulaması,Prof. Dr. Gürbüz Gökçen, Beta Yayınevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme7214
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11818
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENEL MUHASEBEHM1239640Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıMuhasebenin temel kavramlarını, bilanço, gelir tablosu, mizan ve tek düzen hesap planı ile muhasebe kayıtlarının işleyişinin nerede ve nasıl kullanıldığını göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersi tanıtım ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar, muhasebenin teknik yapısı,Tek düzen muhasebe sistemi genel tanıtım kullanılan defterler,Muhasebe kayıtları- yevmiye tahsil tediye mahsup virman işlemleri -,Aktif hesaplar genel bakış ve işleyişi,Dönen ve duran varlıklar ile ilgili açıklamalar ve uygulaması,Pasif hesaplara genel bakış ve işleyişi,Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz sermaye hesapları işleyişi ve uygulama,Gelir tablosu hesapları- işleyişi,Maliyet yöntemleri ve maliyet hesapları işleyişi,Envanter işlemleri – demirbaşlar- amortismanlar,Muhasebede dönem sonu kapanış işlemleri,Mizan incelemesi,Bilanço ve gelir tablosu hazırlanışı,Muhasebede yönetim raporlamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
13.Gelir tablosu ve bilançoyu değerlendirir. 12, 14, 16, 9A
1. Gelir tablosu ve bilanço düzenler. 12, 14, 16, 9A
2. Özkaynak hesaplarının işleyişini tanır. 12, 14, 16, 9A
3. Kısa ve uzun vadeli hesapların işleyişini yorumlar ve basit uygulamasını yapar. 12, 14, 16, 9A
4. Dönen ve duran varlıklar hesaplarını ve işleyişini yorumlar ve basit uygulamasını yapar. 12, 14, 16, 9A
5. Aktif ve pasif hesapların işleyişi ve kayıtları düzenler. 12, 14, 16, 9A
6. Basit muhasebe kayıtlarını gerçekleştirir. 12, 14, 16, 9A
7. Muhasebenin tanımı, temel kavramları, tek düzen hesap planı, muhasebede kayıt düzenini değerlendirir. 12, 14, 16, 9A
8. Envanter – demirbaş kapanış kayıtlarını yapar ve yönetim raporlarını düzenler. 12, 14, 16, 9A
9. Amortisman kayıtlarını gerçekleştirir. 12, 14, 16, 9A
10. Gelirler ile giderler hesaplarını karşılaştırır. 12, 14, 16, 9A
11. Muhasebe sistemini yorumlar. 12, 14, 16, 9A
12. Envanter tanımını, demirbaş ve amortisman ayırma usullerini ve ekonomik ömür kavramını açıklar. 12, 14, 16, 9A
14. Gelir ve gider hesaplarının işleyişi gösterir. 12, 14, 16, 9A
15. Muhasebenin temel kavramları, fonksiyonlarını ve teknik yapısını tanır. 12, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersi tanıtım ve muhasebe ile ilgili temel kavramlar, muhasebenin teknik yapısıDers notlarının okunması
2Tek düzen muhasebe sistemi genel tanıtım kullanılan defterlerDers notlarının okunması
3Muhasebe kayıtları- yevmiye tahsil tediye mahsup virman işlemleri -Ders notlarının okunması
4Aktif hesaplar genel bakış ve işleyişiDers notlarının okunması
5Dönen ve duran varlıklar ile ilgili açıklamalar ve uygulamasıDers notlarının okunması
6Pasif hesaplara genel bakış ve işleyişiDers notlarının okunması
7Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz sermaye hesapları işleyişi ve uygulamaDers notlarının okunması
8Gelir tablosu hesapları- işleyişiDers notlarının okunması
9Maliyet yöntemleri ve maliyet hesapları işleyişiDers notlarının okunması
10Envanter işlemleri – demirbaşlar- amortismanlarDers notlarının okunması
11Muhasebede dönem sonu kapanış işlemleriDers notlarının okunması
12Mizan incelemesiDers notlarının okunması
13Bilanço ve gelir tablosu hazırlanışıDers notlarının okunması
14Muhasebede yönetim raporlamalarıDers notlarının okunması
Kaynak
Tek düzen hesap planı ve ilgili diğer mevzuat
Genel Muhasebe Gülnihal Toramanlı Detay Yayınevi Genel Muhasebe, Prof. Dr. İbrahim Lazol –Ekin Yayınları -16. baskı Genel Muhasebe – İlkeler ve Uygulamalar Prof. Dr. Veyis Naci Tanış, Karahan Kitabevi Genel Muhasebe İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulaması,Prof. Dr. Gürbüz Gökçen, Beta Yayınevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21