Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM VE SÜREÇ YÖNETİMİHM4167070Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere yönetici olarak çalışacakları sağlık kurumlarında üretim yönetimi ve süreç yönetimi araç ve tekniklerini kullanma becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Üretim ve Süreç Yönetiminin Temel Kavramları ,Üretim Sistemleri,Ürün Dizaynı,Talep Tahminleri,Süreç Teorisi,Süreç Tasarım Desenleri,Visio Kullanarak Süreç Analizi ve İyileştirme,İş Akış Yönetimi,Süreç Canlandırma,Kapasite Planlaması,Üretim Planlama ve Kontrolü,Süreç Analizi ve İyileştirme Uygulamaları: Tedarik Zinciri Eğitimi,İş Analizleri,Prodüktivite; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Üretim yönetimi ve süreç yönetiminin temel kavramlarını benimser.10, 16, 9A
2.Üretim ve süreç fonksiyonlarını ve üretim yöneticisinin işini tanımlar.10, 16, 9A
3.Talep tahminlerini, işyeri dizaynını ve seçimini, kapasite planlamanın önemini açıklar.10, 16, 9A
4.Malzeme ihtiyaç planlaması yapabilir ve stok kontrolü yönetir.10, 16, 9A
5.Kalite ve süreç yönetimini uygular.10, 16, 9A
6.Performans ve verimlilik kavramlarının sağlık kurumlarındaki önemini açıklar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Üretim ve Süreç Yönetiminin Temel Kavramları Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
2Üretim SistemleriKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
3Ürün DizaynıKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
4Talep TahminleriKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
5Süreç TeorisiKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
6Süreç Tasarım DesenleriKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
7Visio Kullanarak Süreç Analizi ve İyileştirmeKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
8İş Akış YönetimiKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
9Süreç CanlandırmaKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
10Kapasite PlanlamasıKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunmas
11Üretim Planlama ve KontrolüKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
12Süreç Analizi ve İyileştirme Uygulamaları: Tedarik Zinciri EğitimiKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
13İş AnalizleriKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
14ProdüktiviteKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
Kaynak
1. Seppanen, M. S., Kumar, S., Chandra, C., Process Analysis and Improvement: Tools and Techniques, McGraw-Hill, 2005. ISBN: 0072857129 Dr.Erkan Bayraktar, Üretim ve Hizmet Süreçlerinin Yönetimi, Çağlayan Kitabevi, 1.Baskı
1. Havey, M., Essential Business Process Modeling, O'Reilly Media, 2005,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer12020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı122
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı12626
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(120/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM VE SÜREÇ YÖNETİMİHM4167070Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilere yönetici olarak çalışacakları sağlık kurumlarında üretim yönetimi ve süreç yönetimi araç ve tekniklerini kullanma becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Üretim ve Süreç Yönetiminin Temel Kavramları ,Üretim Sistemleri,Ürün Dizaynı,Talep Tahminleri,Süreç Teorisi,Süreç Tasarım Desenleri,Visio Kullanarak Süreç Analizi ve İyileştirme,İş Akış Yönetimi,Süreç Canlandırma,Kapasite Planlaması,Üretim Planlama ve Kontrolü,Süreç Analizi ve İyileştirme Uygulamaları: Tedarik Zinciri Eğitimi,İş Analizleri,Prodüktivite; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Üretim yönetimi ve süreç yönetiminin temel kavramlarını benimser.10, 16, 9A
2.Üretim ve süreç fonksiyonlarını ve üretim yöneticisinin işini tanımlar.10, 16, 9A
3.Talep tahminlerini, işyeri dizaynını ve seçimini, kapasite planlamanın önemini açıklar.10, 16, 9A
4.Malzeme ihtiyaç planlaması yapabilir ve stok kontrolü yönetir.10, 16, 9A
5.Kalite ve süreç yönetimini uygular.10, 16, 9A
6.Performans ve verimlilik kavramlarının sağlık kurumlarındaki önemini açıklar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Üretim ve Süreç Yönetiminin Temel Kavramları Konuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
2Üretim SistemleriKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
3Ürün DizaynıKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
4Talep TahminleriKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
5Süreç TeorisiKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
6Süreç Tasarım DesenleriKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
7Visio Kullanarak Süreç Analizi ve İyileştirmeKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
8İş Akış YönetimiKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
9Süreç CanlandırmaKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
10Kapasite PlanlamasıKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunmas
11Üretim Planlama ve KontrolüKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
12Süreç Analizi ve İyileştirme Uygulamaları: Tedarik Zinciri EğitimiKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
13İş AnalizleriKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
14ProdüktiviteKonuyla ilgili bölümün kitaptan okunması
Kaynak
1. Seppanen, M. S., Kumar, S., Chandra, C., Process Analysis and Improvement: Tools and Techniques, McGraw-Hill, 2005. ISBN: 0072857129 Dr.Erkan Bayraktar, Üretim ve Hizmet Süreçlerinin Yönetimi, Çağlayan Kitabevi, 1.Baskı
1. Havey, M., Essential Business Process Modeling, O'Reilly Media, 2005,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21