Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAYISAL KARAR VERME TEKNİKLERİHM3266930Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Erman GEDİKLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTemel sayısal karar verme kavram ve yöntemlerini tanımak, verilen bir problem için çözüm tasarlamak ve MS Excel Solver ile uygulamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Sayısal Karar Verme Teknikleri Genel Konu tanıtımı,2. Model kavramı ve Optimizasyon, Doğrusal Programlamaya (DP) Giriş,3. Doğrusal Programlama : Temel Kavramlar ve Model Kurma,4. Doğrusal Programlama : Çözüm Kavramı (Grafik Çözüm) ve Bilgisayar Uygulaması,5. Doğrusal Programlama : Duyarlılık Analizi ve Bilgisayar Uygulaması,6. Doğrusal Programlama : Simplex Yöntemi ve Dualite,7. Tamsayılı Doğrusal Programlama: Model Kurma ve Bilgisayar Uygulaması,8. 0 – 1 Programlama : Model Kurma ve Bilgisayar Uygulaması,9. Veri Zarflama Analizi (Bilgisayar Uygulamalı),10. Markov Analizi (Bilgisayar Uygulamalı),11. Tahmin Yöntemleri (Bilgisayar Uygulamalı),12. Karar Analizi : Belirsizlik Altında Karar (Bilgisayar Uygulamalı),13. Karar Analizi : Risk Altında Karar (Bilgisayar Uygulamalı),14. Proje Yönetimine Giriş; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yönetsel karar verme sürecinde karar değişkenleri ve kısıtların varlığını açıklar. 12, 14, 4, 9A
Karara konu olan problemin matematiksel modellemesini tanır13, 16, 9A
Karar verme problemlerinin modellenmesi ve çözülmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler, yöneylem araştırması ve bilimsel araştırma tekniklerini kullanır. 12, 9A
Doğrusal programlama, proje yönetim teknikleri (CPM, PERT), oyun teorisi, stok modelleri, bekleme hattı sistemleri, benzetim-simülasyon, istatistiksel kalite kontrol yöntemleri, tahmin yöntemlerini uygular. 13, 14, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Sayısal Karar Verme Teknikleri Genel Konu tanıtımıİlgili Ders Notları
22. Model kavramı ve Optimizasyon, Doğrusal Programlamaya (DP) Girişİlgili Ders Notları
33. Doğrusal Programlama : Temel Kavramlar ve Model Kurmaİlgili Ders Notları
44. Doğrusal Programlama : Çözüm Kavramı (Grafik Çözüm) ve Bilgisayar Uygulamasıİlgili Ders Notları
55. Doğrusal Programlama : Duyarlılık Analizi ve Bilgisayar Uygulamasıİlgili Ders Notları
66. Doğrusal Programlama : Simplex Yöntemi ve Dualiteİlgili Ders Notları
77. Tamsayılı Doğrusal Programlama: Model Kurma ve Bilgisayar Uygulamasıİlgili Ders Notları
88. 0 – 1 Programlama : Model Kurma ve Bilgisayar Uygulamasıİlgili Ders Notları
99. Veri Zarflama Analizi (Bilgisayar Uygulamalı)İlgili Ders Notları
1010. Markov Analizi (Bilgisayar Uygulamalı)İlgili Ders Notları
1111. Tahmin Yöntemleri (Bilgisayar Uygulamalı)İlgili Ders Notları
1212. Karar Analizi : Belirsizlik Altında Karar (Bilgisayar Uygulamalı)İlgili Ders Notları
1313. Karar Analizi : Risk Altında Karar (Bilgisayar Uygulamalı)İlgili Ders Notları
1414. Proje Yönetimine Girişİlgili Ders Notları
Kaynak
Ders sunum notları (düzenli olarak ders sayfasında paylaşılacaktır)
1. Eyüp Çetin, “Medikal karar Verme Teknikleri – Sağlık Yönetimi ve Tıpta Matematiksel Uygulamalar”, Beta yayınları, 2013 2. A.Yaşar Özcan, “Sağlık Kurumları Yönetiminde Sayısal Yöntemler – Teknik ve Uygulamalar”, Siyasal Kitabevi, 2013 3. Şule Özkan, “Yöneylem Araştırması - Nicel Karar Teknikleri”, Nobel Yayınları, 2005 4. Yöneylem Araştırması Nicel Karar Teknikleri, 2005, Prof. Dr. Şule Özkan, NOBEL YAYIN DAĞITIM 5. Yöneylem Araştırması, 2004, Kemal Sezen, EKİN KİTABEVİ 6. Winston, W. L., & Goldberg, J. B. (2004). Operations research: applications and algorithms (Vol. 3). Belmont: Thomson Brooks/Cole. 7. Taha, H. A. (2005). Operations research: An introduction (for VTU). Pearson Education India.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi51050
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı13131
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(172/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAYISAL KARAR VERME TEKNİKLERİHM3266930Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Erman GEDİKLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTemel sayısal karar verme kavram ve yöntemlerini tanımak, verilen bir problem için çözüm tasarlamak ve MS Excel Solver ile uygulamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Sayısal Karar Verme Teknikleri Genel Konu tanıtımı,2. Model kavramı ve Optimizasyon, Doğrusal Programlamaya (DP) Giriş,3. Doğrusal Programlama : Temel Kavramlar ve Model Kurma,4. Doğrusal Programlama : Çözüm Kavramı (Grafik Çözüm) ve Bilgisayar Uygulaması,5. Doğrusal Programlama : Duyarlılık Analizi ve Bilgisayar Uygulaması,6. Doğrusal Programlama : Simplex Yöntemi ve Dualite,7. Tamsayılı Doğrusal Programlama: Model Kurma ve Bilgisayar Uygulaması,8. 0 – 1 Programlama : Model Kurma ve Bilgisayar Uygulaması,9. Veri Zarflama Analizi (Bilgisayar Uygulamalı),10. Markov Analizi (Bilgisayar Uygulamalı),11. Tahmin Yöntemleri (Bilgisayar Uygulamalı),12. Karar Analizi : Belirsizlik Altında Karar (Bilgisayar Uygulamalı),13. Karar Analizi : Risk Altında Karar (Bilgisayar Uygulamalı),14. Proje Yönetimine Giriş; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yönetsel karar verme sürecinde karar değişkenleri ve kısıtların varlığını açıklar. 12, 14, 4, 9A
Karara konu olan problemin matematiksel modellemesini tanır13, 16, 9A
Karar verme problemlerinin modellenmesi ve çözülmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler, yöneylem araştırması ve bilimsel araştırma tekniklerini kullanır. 12, 9A
Doğrusal programlama, proje yönetim teknikleri (CPM, PERT), oyun teorisi, stok modelleri, bekleme hattı sistemleri, benzetim-simülasyon, istatistiksel kalite kontrol yöntemleri, tahmin yöntemlerini uygular. 13, 14, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Sayısal Karar Verme Teknikleri Genel Konu tanıtımıİlgili Ders Notları
22. Model kavramı ve Optimizasyon, Doğrusal Programlamaya (DP) Girişİlgili Ders Notları
33. Doğrusal Programlama : Temel Kavramlar ve Model Kurmaİlgili Ders Notları
44. Doğrusal Programlama : Çözüm Kavramı (Grafik Çözüm) ve Bilgisayar Uygulamasıİlgili Ders Notları
55. Doğrusal Programlama : Duyarlılık Analizi ve Bilgisayar Uygulamasıİlgili Ders Notları
66. Doğrusal Programlama : Simplex Yöntemi ve Dualiteİlgili Ders Notları
77. Tamsayılı Doğrusal Programlama: Model Kurma ve Bilgisayar Uygulamasıİlgili Ders Notları
88. 0 – 1 Programlama : Model Kurma ve Bilgisayar Uygulamasıİlgili Ders Notları
99. Veri Zarflama Analizi (Bilgisayar Uygulamalı)İlgili Ders Notları
1010. Markov Analizi (Bilgisayar Uygulamalı)İlgili Ders Notları
1111. Tahmin Yöntemleri (Bilgisayar Uygulamalı)İlgili Ders Notları
1212. Karar Analizi : Belirsizlik Altında Karar (Bilgisayar Uygulamalı)İlgili Ders Notları
1313. Karar Analizi : Risk Altında Karar (Bilgisayar Uygulamalı)İlgili Ders Notları
1414. Proje Yönetimine Girişİlgili Ders Notları
Kaynak
Ders sunum notları (düzenli olarak ders sayfasında paylaşılacaktır)
1. Eyüp Çetin, “Medikal karar Verme Teknikleri – Sağlık Yönetimi ve Tıpta Matematiksel Uygulamalar”, Beta yayınları, 2013 2. A.Yaşar Özcan, “Sağlık Kurumları Yönetiminde Sayısal Yöntemler – Teknik ve Uygulamalar”, Siyasal Kitabevi, 2013 3. Şule Özkan, “Yöneylem Araştırması - Nicel Karar Teknikleri”, Nobel Yayınları, 2005 4. Yöneylem Araştırması Nicel Karar Teknikleri, 2005, Prof. Dr. Şule Özkan, NOBEL YAYIN DAĞITIM 5. Yöneylem Araştırması, 2004, Kemal Sezen, EKİN KİTABEVİ 6. Winston, W. L., & Goldberg, J. B. (2004). Operations research: applications and algorithms (Vol. 3). Belmont: Thomson Brooks/Cole. 7. Taha, H. A. (2005). Operations research: An introduction (for VTU). Pearson Education India.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21