Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MAKROEKONOMİHM1239540Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Erman GEDİKLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTürkiye Ekonomisi genel dinamikleri ve güncel ekonomik verileri incelemek ve yorumlamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; Mikro iktisat-Makro İktisat Ayrımı,Milli Gelir Muhasebesi,Vergi Teorisi ,Milli Hasılanın Belirlenmesi I ,Milli Hasılanın Belirlenmesi II ,Makro Ekonomik Denge I,Makro Ekonomik Denge II,Maliye Politikası ve Toplam Harcamalar,Para ve Banka,Para Teorisi ve Politikası,Merkez Bankacılığı,Toplam Arz-Toplam Talep Analizi ve Enflasyon,Türkiye Ekonomisi Genel Dinamikleri I,Türkiye Ekonomisi Genel Dinamikleri II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
7.Para teorisini kullanır, para politikalarını tartışır, para politikalarını karşılaştırır. 16, 9A
1. Milli gelir ile ilgili temel kavramları değerlendirir. 16, 9A
2. Milli gelir muhasebesini yorumlar. 16, 9A
3. Milli hasılayı hesaplar. 16, 9A
4. Makro ekonomik dengeyi açıklar. 16, 9A
5. Para ve Banka ile ilgili konuları değerlendirebilecektir ve Merkez Bankasının kararlarını yorumlar. 16, 9A
6. Kamu finansmanı, iktisat, finans ve diğer bilim dalları ile ilişkisini açıklar. 16, 9A
8. Kamu hizmetlerinin niteliğini ve dışsallık ilişkisini açıklar. 16, 9A
9. Kamu harcama türlerini ve kamu gelir çeşitlerini sıralar. 16, 9A
10. Para ve finans piyasalarının göstergelerini tartışır. 16, 9A
11. Sağlanan verileri yorumlar. 16, 9A
12. Türk Ekonomisini çözümler. 16, 9A
13. Ekonomideki finansal verilerdeki gelişmeleri gösterir. 16, 9A
14. Güncel ekonomik verileri yorumlar. 16, 9A
15. Türk Ekonomisinin genel dinamiklerini tartışır. 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mikro iktisat-Makro İktisat AyrımıKonunun ders kitabından okunması
2Milli Gelir MuhasebesiKonunun ders kitabından okunması
3Vergi Teorisi Konunun ders kitabından okunması
4Milli Hasılanın Belirlenmesi I Konunun ders kitabından okunması
5Milli Hasılanın Belirlenmesi II Konunun ders kitabından okunması
6Makro Ekonomik Denge IKonunun ders kitabından okunması
7Makro Ekonomik Denge IIKonunun ders kitabından okunması
8Maliye Politikası ve Toplam HarcamalarKonunun ders kitabından okunması
9Para ve BankaKonunun ders kitabından okunması
10Para Teorisi ve PolitikasıKonunun ders kitabından okunması
11Merkez BankacılığıKonunun ders kitabından okunması
12Toplam Arz-Toplam Talep Analizi ve EnflasyonKonunun ders kitabından okunması
13Türkiye Ekonomisi Genel Dinamikleri IKonunun ders kitabından okunması
14Türkiye Ekonomisi Genel Dinamikleri IIKonunun ders kitabından okunması
Kaynak
Nadir Eroğlu, Makro Ekonomi Ders Notları.
Erdal Ünsal, Makro İktisat. Güncel ekonomik veriler, bilimsel makale ve tartışma tebliğleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme7214
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11010
Okul Dışı Diğer Faaliyetler11010
Proje Sunumu / Seminer11010
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı212
Ara Sınav ve Hazırlığı12121
Genel Sınav ve Hazırlığı13131
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MAKROEKONOMİHM1239540Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Erman GEDİKLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTürkiye Ekonomisi genel dinamikleri ve güncel ekonomik verileri incelemek ve yorumlamaktır
Dersin İçeriğiBu ders; Mikro iktisat-Makro İktisat Ayrımı,Milli Gelir Muhasebesi,Vergi Teorisi ,Milli Hasılanın Belirlenmesi I ,Milli Hasılanın Belirlenmesi II ,Makro Ekonomik Denge I,Makro Ekonomik Denge II,Maliye Politikası ve Toplam Harcamalar,Para ve Banka,Para Teorisi ve Politikası,Merkez Bankacılığı,Toplam Arz-Toplam Talep Analizi ve Enflasyon,Türkiye Ekonomisi Genel Dinamikleri I,Türkiye Ekonomisi Genel Dinamikleri II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
7.Para teorisini kullanır, para politikalarını tartışır, para politikalarını karşılaştırır. 16, 9A
1. Milli gelir ile ilgili temel kavramları değerlendirir. 16, 9A
2. Milli gelir muhasebesini yorumlar. 16, 9A
3. Milli hasılayı hesaplar. 16, 9A
4. Makro ekonomik dengeyi açıklar. 16, 9A
5. Para ve Banka ile ilgili konuları değerlendirebilecektir ve Merkez Bankasının kararlarını yorumlar. 16, 9A
6. Kamu finansmanı, iktisat, finans ve diğer bilim dalları ile ilişkisini açıklar. 16, 9A
8. Kamu hizmetlerinin niteliğini ve dışsallık ilişkisini açıklar. 16, 9A
9. Kamu harcama türlerini ve kamu gelir çeşitlerini sıralar. 16, 9A
10. Para ve finans piyasalarının göstergelerini tartışır. 16, 9A
11. Sağlanan verileri yorumlar. 16, 9A
12. Türk Ekonomisini çözümler. 16, 9A
13. Ekonomideki finansal verilerdeki gelişmeleri gösterir. 16, 9A
14. Güncel ekonomik verileri yorumlar. 16, 9A
15. Türk Ekonomisinin genel dinamiklerini tartışır. 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mikro iktisat-Makro İktisat AyrımıKonunun ders kitabından okunması
2Milli Gelir MuhasebesiKonunun ders kitabından okunması
3Vergi Teorisi Konunun ders kitabından okunması
4Milli Hasılanın Belirlenmesi I Konunun ders kitabından okunması
5Milli Hasılanın Belirlenmesi II Konunun ders kitabından okunması
6Makro Ekonomik Denge IKonunun ders kitabından okunması
7Makro Ekonomik Denge IIKonunun ders kitabından okunması
8Maliye Politikası ve Toplam HarcamalarKonunun ders kitabından okunması
9Para ve BankaKonunun ders kitabından okunması
10Para Teorisi ve PolitikasıKonunun ders kitabından okunması
11Merkez BankacılığıKonunun ders kitabından okunması
12Toplam Arz-Toplam Talep Analizi ve EnflasyonKonunun ders kitabından okunması
13Türkiye Ekonomisi Genel Dinamikleri IKonunun ders kitabından okunması
14Türkiye Ekonomisi Genel Dinamikleri IIKonunun ders kitabından okunması
Kaynak
Nadir Eroğlu, Makro Ekonomi Ders Notları.
Erdal Ünsal, Makro İktisat. Güncel ekonomik veriler, bilimsel makale ve tartışma tebliğleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21