Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİMHM3166820Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıSağlık Yönetimi öğrencilerinin finansal problemlerin çözümü ile finansal kararların alınması sürecine bir finans yöneticisinin bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş: Firmanın Amacı, Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu,Değer ve Değerleme: Paranın Zaman Değeri,Değer ve Değerleme (devam): Paranın Zaman Değeri ve Menkul Kıymet Değerlemeye İlişkin Uygulamaları,Değer ve Değerleme (devam): Menkul Kıymet - Tahvil Değerleme,Değer ve Değerleme (devam): Menkul Kıymet - Hisse Senedi Değerleme,Getiri ve Risk: Getiri ve Riskin Ölçülmesi,Maliyet-Etkililik, Maliyet-Değer, Maliyet-Fayda Analizleri,Sermaye Bütçelemesi: Sermaye Bütçelemesi Karar Kriterleri, Net Bugünkü Değer, İç Verim Oranı, Diğer Karar Kriterleri,Sermaye Bütçelemesi (devam): Nakit Akışlarının Belirlenmesi, İlk Yatırım Harcaması, Dönemsel Nakit Akışları,Sermaye Bütçelemesinde Risk: Riskli Nakit Akımları,Sermaye maliyeti: Borç Maliyeti, Öz Sermaye Maliyeti, Ortalama Sermaye Maliyeti, Marjinal Sermaye Maliyeti,Satın Alma ve Kiralama Kararları ve Uygulama,Katostrofik sağlık harcamaları, sağlık harcamalarının yoksullaşmaya etkisi, eşitlik ve hakkaniyet, kodlama sistemleri ve geri ödeme ilişkisi,Dünyada sağlık sistemi finansman modelleri ve Türk sağlık sistemi finansman modeli.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
4.Menkul kıymet ve tahvil değerlemeyi yorumlar.10, 16, 9A
1. Değer ve değerleme kavramını açıklar10, 16, 9A
2. Paranın zaman değerini açıklar.10, 16, 9A
3. Menkul kıymet uygulamalarını tartışır.10, 16, 9A
5. Getiri ve risk kavramlarını tartışır, anlatır, getiri ve risk uygulamalarını düzenler ve riski ölçer.10, 16, 9A
6. Sermaye kavramını açıklar, sermaye türlerini sınıflar, sermaye maliyetlerini tartışır ve sermaye maliyetini hesaplar.10, 16, 9A
7. Sağlık hizmetlerinde alternatif faaliyetlerin maliyetlerinin ve sonuçlarının karşılıklı olarak analiz edilmesini ifade eden ekonomik değerlendirme kavramını açıklar ve yöntemlerini kullanır.10, 16, 9A
8. Dünyada sağlık harcamalarının gelişimi hakkında güncel değerlendirmeler yapar ve ülkelerin sağlık harcamalarını analiz ederek karşılaştırmalar yapar.10, 16, 9A
9. Katastrofik sağlık harcamalarının ve nedenlerini açıklar, katostrofik sağlık harcamalarının yoksullaşmaya etkisi, eşitlik ve hakkaniyet ilişkisini açıklar.10, 16, 9A
10. Dünyadaki ve Türkiye'deki sağlık finansman modellerini karşılaştırır ve kodlama sistemlerinin geri ödeme ile ilişkisini kurar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Firmanın Amacı, Finansal Amaç, Finans Fonksiyonuİlgili konuyu kitaptan okumak
2Değer ve Değerleme: Paranın Zaman Değeriİlgili konuyu kitaptan okumak
3Değer ve Değerleme (devam): Paranın Zaman Değeri ve Menkul Kıymet Değerlemeye İlişkin Uygulamalarıİlgili konuyu kitaptan okumak
4Değer ve Değerleme (devam): Menkul Kıymet - Tahvil Değerlemeİlgili konuyu kitaptan okumak
5Değer ve Değerleme (devam): Menkul Kıymet - Hisse Senedi Değerlemeİlgili konuyu kitaptan okumak
6Getiri ve Risk: Getiri ve Riskin Ölçülmesiİlgili konuyu kitaptan okumak
7Maliyet-Etkililik, Maliyet-Değer, Maliyet-Fayda Analizleriİlgili konuyu kitaptan okumak
8Sermaye Bütçelemesi: Sermaye Bütçelemesi Karar Kriterleri, Net Bugünkü Değer, İç Verim Oranı, Diğer Karar Kriterleriİlgili konuyu kitaptan okumak
9Sermaye Bütçelemesi (devam): Nakit Akışlarının Belirlenmesi, İlk Yatırım Harcaması, Dönemsel Nakit Akışlarıİlgili konuyu kitaptan okumak
10Sermaye Bütçelemesinde Risk: Riskli Nakit Akımlarıİlgili konuyu kitaptan okumak
11Sermaye maliyeti: Borç Maliyeti, Öz Sermaye Maliyeti, Ortalama Sermaye Maliyeti, Marjinal Sermaye Maliyetiİlgili konuyu kitaptan okumak
12Satın Alma ve Kiralama Kararları ve Uygulamaİlgili konuyu kitaptan okumak
13Katostrofik sağlık harcamaları, sağlık harcamalarının yoksullaşmaya etkisi, eşitlik ve hakkaniyet, kodlama sistemleri ve geri ödeme ilişkisiİlgili konuyu kitaptan okumak
14Dünyada sağlık sistemi finansman modelleri ve Türk sağlık sistemi finansman modeli.İlgili konuyu kitaptan okumak
Kaynak
Öğretim Üyesinin Notları
1)İşletme Finansının Temelleri, Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Çev.: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı, Literatür Yayıncılık, İstanbul 2)Fundamentals of Financial Management, E.F. Brigham and J. Houston, Concise Edition 3)Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:2863

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi7214
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11616
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)160
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(160/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİMHM3166820Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Hasan DİNÇER
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıSağlık Yönetimi öğrencilerinin finansal problemlerin çözümü ile finansal kararların alınması sürecine bir finans yöneticisinin bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş: Firmanın Amacı, Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu,Değer ve Değerleme: Paranın Zaman Değeri,Değer ve Değerleme (devam): Paranın Zaman Değeri ve Menkul Kıymet Değerlemeye İlişkin Uygulamaları,Değer ve Değerleme (devam): Menkul Kıymet - Tahvil Değerleme,Değer ve Değerleme (devam): Menkul Kıymet - Hisse Senedi Değerleme,Getiri ve Risk: Getiri ve Riskin Ölçülmesi,Maliyet-Etkililik, Maliyet-Değer, Maliyet-Fayda Analizleri,Sermaye Bütçelemesi: Sermaye Bütçelemesi Karar Kriterleri, Net Bugünkü Değer, İç Verim Oranı, Diğer Karar Kriterleri,Sermaye Bütçelemesi (devam): Nakit Akışlarının Belirlenmesi, İlk Yatırım Harcaması, Dönemsel Nakit Akışları,Sermaye Bütçelemesinde Risk: Riskli Nakit Akımları,Sermaye maliyeti: Borç Maliyeti, Öz Sermaye Maliyeti, Ortalama Sermaye Maliyeti, Marjinal Sermaye Maliyeti,Satın Alma ve Kiralama Kararları ve Uygulama,Katostrofik sağlık harcamaları, sağlık harcamalarının yoksullaşmaya etkisi, eşitlik ve hakkaniyet, kodlama sistemleri ve geri ödeme ilişkisi,Dünyada sağlık sistemi finansman modelleri ve Türk sağlık sistemi finansman modeli.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
4.Menkul kıymet ve tahvil değerlemeyi yorumlar.10, 16, 9A
1. Değer ve değerleme kavramını açıklar10, 16, 9A
2. Paranın zaman değerini açıklar.10, 16, 9A
3. Menkul kıymet uygulamalarını tartışır.10, 16, 9A
5. Getiri ve risk kavramlarını tartışır, anlatır, getiri ve risk uygulamalarını düzenler ve riski ölçer.10, 16, 9A
6. Sermaye kavramını açıklar, sermaye türlerini sınıflar, sermaye maliyetlerini tartışır ve sermaye maliyetini hesaplar.10, 16, 9A
7. Sağlık hizmetlerinde alternatif faaliyetlerin maliyetlerinin ve sonuçlarının karşılıklı olarak analiz edilmesini ifade eden ekonomik değerlendirme kavramını açıklar ve yöntemlerini kullanır.10, 16, 9A
8. Dünyada sağlık harcamalarının gelişimi hakkında güncel değerlendirmeler yapar ve ülkelerin sağlık harcamalarını analiz ederek karşılaştırmalar yapar.10, 16, 9A
9. Katastrofik sağlık harcamalarının ve nedenlerini açıklar, katostrofik sağlık harcamalarının yoksullaşmaya etkisi, eşitlik ve hakkaniyet ilişkisini açıklar.10, 16, 9A
10. Dünyadaki ve Türkiye'deki sağlık finansman modellerini karşılaştırır ve kodlama sistemlerinin geri ödeme ile ilişkisini kurar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Firmanın Amacı, Finansal Amaç, Finans Fonksiyonuİlgili konuyu kitaptan okumak
2Değer ve Değerleme: Paranın Zaman Değeriİlgili konuyu kitaptan okumak
3Değer ve Değerleme (devam): Paranın Zaman Değeri ve Menkul Kıymet Değerlemeye İlişkin Uygulamalarıİlgili konuyu kitaptan okumak
4Değer ve Değerleme (devam): Menkul Kıymet - Tahvil Değerlemeİlgili konuyu kitaptan okumak
5Değer ve Değerleme (devam): Menkul Kıymet - Hisse Senedi Değerlemeİlgili konuyu kitaptan okumak
6Getiri ve Risk: Getiri ve Riskin Ölçülmesiİlgili konuyu kitaptan okumak
7Maliyet-Etkililik, Maliyet-Değer, Maliyet-Fayda Analizleriİlgili konuyu kitaptan okumak
8Sermaye Bütçelemesi: Sermaye Bütçelemesi Karar Kriterleri, Net Bugünkü Değer, İç Verim Oranı, Diğer Karar Kriterleriİlgili konuyu kitaptan okumak
9Sermaye Bütçelemesi (devam): Nakit Akışlarının Belirlenmesi, İlk Yatırım Harcaması, Dönemsel Nakit Akışlarıİlgili konuyu kitaptan okumak
10Sermaye Bütçelemesinde Risk: Riskli Nakit Akımlarıİlgili konuyu kitaptan okumak
11Sermaye maliyeti: Borç Maliyeti, Öz Sermaye Maliyeti, Ortalama Sermaye Maliyeti, Marjinal Sermaye Maliyetiİlgili konuyu kitaptan okumak
12Satın Alma ve Kiralama Kararları ve Uygulamaİlgili konuyu kitaptan okumak
13Katostrofik sağlık harcamaları, sağlık harcamalarının yoksullaşmaya etkisi, eşitlik ve hakkaniyet, kodlama sistemleri ve geri ödeme ilişkisiİlgili konuyu kitaptan okumak
14Dünyada sağlık sistemi finansman modelleri ve Türk sağlık sistemi finansman modeli.İlgili konuyu kitaptan okumak
Kaynak
Öğretim Üyesinin Notları
1)İşletme Finansının Temelleri, Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Çev.: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı, Literatür Yayıncılık, İstanbul 2)Fundamentals of Financial Management, E.F. Brigham and J. Houston, Concise Edition 3)Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:2863

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
X
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21