Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIKTA ETİK VE SOSYAL SORUMLULUKHM2266790Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıÖğrencilerin sağlık sektöründe etik ve sosyal sorumluluk ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık Hizmetlerinde Etik ve sosyal sorumluluk ile ilgili temel kavramlar,Kurumsal Sosyal Sorumluluk

,Etik ve İş Etiği ,Sağlık Bakanlığı'nın Etik ile ilgili faaliyetleri
,Sağlıkta Etik ve Sosyal Sorumluluk ilgili Yasal Düzenlemeler,Doktor-Hasta İlişkileri
,Doktor-Endüstri İlişkileri,Hasta Hakları-I
,Hasta Hakları-II
,Hasta Mahremiyeti
,Sağlık Hizmetlerinde Önemli Konular: Organ Nakli, ötanazi
,Vaka çalışması
,Vaka çalışması,Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Etik ve sosyal sorumlulukla ilgili temel kavramları açıklar.13, 14, 16, 37, 9A, E
2. Etik ve sosyal sorumluluğun önemini özetler. 10, 13, 14, 16, 37, 9A, E
3. Etik ve sosyal sorumluluğu etkileyen faktörleri açıklar. 10, 13, 14, 16, 37, 9A, E
4. Etik ve sosyal sorumluluğun yasal yönlerini değerlendirir. 10, 13, 14, 16, 37, 9A, E
5. Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bir sağlık kuruluşunun nasıl oluşturulacağını özetler. 10, 13, 14, 16, 37, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık Hizmetlerinde Etik ve sosyal sorumluluk ile ilgili temel kavramlarders notlarının okunması
2Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Ders notlarının okunması
3Etik ve İş Etiği ders notlarının okunması
4Sağlık Bakanlığı'nın Etik ile ilgili faaliyetleri
Ders notlarının okunması
5Sağlıkta Etik ve Sosyal Sorumluluk ilgili Yasal DüzenlemelerDers notlarının okunması
6Doktor-Hasta İlişkileri
Ders notlarının okunması
7Doktor-Endüstri İlişkileriDers notlarının okunması
8Hasta Hakları-I
Ders notlarının Okunması
9Hasta Hakları-II
Ders notlarının okunması
10Hasta Mahremiyeti
Ders notlarının okunması
11Sağlık Hizmetlerinde Önemli Konular: Organ Nakli, ötanazi
Ders notlarının okunması
12Vaka çalışması
Saha araştırması
13Vaka çalışmasısaha araştırması
14Vaka çalışmasısaha araştırması
Kaynak
1- Şehsuvaroğlu, B. N. (1983). “Tıbbi Deontoloji”, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul. 2- Atabek, E. (1983). “Tıbbi Deontoloji Konuları”, İstanbul. (Emine Atabek ve Mebrure Değer, Tıbbi Deontoloji Konuları, İstanbul 2000)3- Çobanoğlu, N. (2007). “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara. 4- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011). Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 5- Demirhan Erdemir, A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 6- D B Resnik, Responsibility for health: personal, social, and environmental, J Med Ethics. 2007 Aug; 33(8): 444–445. doi: 10.1136/jme.2006.017574 7- Zynia L. Rionda, What is Corporate Social Responsibity?, 2002 8- UNESCO, Report of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC) ON SOCIAL RESPONSIBILITY AND HEALTH, 2010
Öğretim üyesine ait ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi339
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer122
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı13636
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(90/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIKTA ETİK VE SOSYAL SORUMLULUKHM2266790Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar GÖKALP
Dersin AmacıÖğrencilerin sağlık sektöründe etik ve sosyal sorumluluk ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık Hizmetlerinde Etik ve sosyal sorumluluk ile ilgili temel kavramlar,Kurumsal Sosyal Sorumluluk

,Etik ve İş Etiği ,Sağlık Bakanlığı'nın Etik ile ilgili faaliyetleri
,Sağlıkta Etik ve Sosyal Sorumluluk ilgili Yasal Düzenlemeler,Doktor-Hasta İlişkileri
,Doktor-Endüstri İlişkileri,Hasta Hakları-I
,Hasta Hakları-II
,Hasta Mahremiyeti
,Sağlık Hizmetlerinde Önemli Konular: Organ Nakli, ötanazi
,Vaka çalışması
,Vaka çalışması,Vaka çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Etik ve sosyal sorumlulukla ilgili temel kavramları açıklar.13, 14, 16, 37, 9A, E
2. Etik ve sosyal sorumluluğun önemini özetler. 10, 13, 14, 16, 37, 9A, E
3. Etik ve sosyal sorumluluğu etkileyen faktörleri açıklar. 10, 13, 14, 16, 37, 9A, E
4. Etik ve sosyal sorumluluğun yasal yönlerini değerlendirir. 10, 13, 14, 16, 37, 9A, E
5. Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bir sağlık kuruluşunun nasıl oluşturulacağını özetler. 10, 13, 14, 16, 37, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık Hizmetlerinde Etik ve sosyal sorumluluk ile ilgili temel kavramlarders notlarının okunması
2Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Ders notlarının okunması
3Etik ve İş Etiği ders notlarının okunması
4Sağlık Bakanlığı'nın Etik ile ilgili faaliyetleri
Ders notlarının okunması
5Sağlıkta Etik ve Sosyal Sorumluluk ilgili Yasal DüzenlemelerDers notlarının okunması
6Doktor-Hasta İlişkileri
Ders notlarının okunması
7Doktor-Endüstri İlişkileriDers notlarının okunması
8Hasta Hakları-I
Ders notlarının Okunması
9Hasta Hakları-II
Ders notlarının okunması
10Hasta Mahremiyeti
Ders notlarının okunması
11Sağlık Hizmetlerinde Önemli Konular: Organ Nakli, ötanazi
Ders notlarının okunması
12Vaka çalışması
Saha araştırması
13Vaka çalışmasısaha araştırması
14Vaka çalışmasısaha araştırması
Kaynak
1- Şehsuvaroğlu, B. N. (1983). “Tıbbi Deontoloji”, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul. 2- Atabek, E. (1983). “Tıbbi Deontoloji Konuları”, İstanbul. (Emine Atabek ve Mebrure Değer, Tıbbi Deontoloji Konuları, İstanbul 2000)3- Çobanoğlu, N. (2007). “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara. 4- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011). Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda), Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 5- Demirhan Erdemir, A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 6- D B Resnik, Responsibility for health: personal, social, and environmental, J Med Ethics. 2007 Aug; 33(8): 444–445. doi: 10.1136/jme.2006.017574 7- Zynia L. Rionda, What is Corporate Social Responsibity?, 2002 8- UNESCO, Report of the International Bioethics Committee of UNESCO (IBC) ON SOCIAL RESPONSIBILITY AND HEALTH, 2010
Öğretim üyesine ait ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
X
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21