Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HUKUKUHM3213457Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Zeynep Feyza EKER AYHAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıSağlık Hukuku ile ilgili temel bilgileri, mesleki uygulamalara yardımcı olacak şekilde vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders içeriği hakkında bilgi verilmesi, kaynakların tanıtılması, ölçme ve değerlendirme metodunun açıklanması,Anayasa’da ve İnsan Hakları Belgelerinde Sağlıkla İlgili Düzenlemeler,Sağlık Alanında İnsan Hakları,Sağlık Teşkilatı,Kamu Sağlığının Korunması,Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasına İlişkin Kurallar,Sağlık Alanındaki Meslek Mensuplarının Özel Yetki ve Sorumlulukları,Hukuk Alanında Kişi Kavramı ve Alt Ayrımları,Kamu Sağlık Kurum ve Kuruluşları,Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları,Genel Sağlık Sigortası,Hekim ile hasta arasındaki ilişkinin hukukî niteliği,Hatalı tıbbî uygulama ve hukukî sorumluluk.,Hekimlerin ve diğer sağlık personelinin ceza hukuku sorumluluğu, sağlık mevzuatı. ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Sağlık Hukuku ile ilgili kavramları ve sağlık mevzuatını açıklar. 16, 4, 9A
2. İç ve uluslararası hukuk çerçevesi içinde sağlıkla ilgili temel düzenlemeleri anlatır.16, 4, 9A
3. Sağlık personelinin hukuk alanındaki sorumluluğunu açıklar.16, 4, 9A
4. Anayasa ve İnsan Hakları Belgelerinde yer alan sağlıkla ilgili düzenlemeleri yorumlar.16, 4, 9A
5. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının yapısı ve işleyişine ilişkin hukuksal alt yapıyı değerlendirebilecektir.16, 4, 9A
6. Sağlık kurumlarında hekim ve diğer sağlık personelinin yükümlülüklerini sıralar.16, 4, 9A
7. Sağlık kurumlarında hasta haklarının neler olduğunu ve ihlali halinde yasal yaptırımları sıralar.16, 4, 9A
8. Kamu sağlığının korunmasına ilişkin hukuk kurallarını kavrar.16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders içeriği hakkında bilgi verilmesi, kaynakların tanıtılması, ölçme ve değerlendirme metodunun açıklanmasıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Anayasa’da ve İnsan Hakları Belgelerinde Sağlıkla İlgili DüzenlemelerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Sağlık Alanında İnsan HaklarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Sağlık TeşkilatıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5Kamu Sağlığının KorunmasıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasına İlişkin KurallarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Sağlık Alanındaki Meslek Mensuplarının Özel Yetki ve SorumluluklarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Hukuk Alanında Kişi Kavramı ve Alt AyrımlarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Kamu Sağlık Kurum ve KuruluşlarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Özel Sağlık Kurum ve KuruluşlarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Genel Sağlık SigortasıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Hekim ile hasta arasındaki ilişkinin hukukî niteliğiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Hatalı tıbbî uygulama ve hukukî sorumluluk.Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Hekimlerin ve diğer sağlık personelinin ceza hukuku sorumluluğu, sağlık mevzuatı. Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Ders notları
Sağlık Hukuku, Tıp Hukuku ve derste anlatılan konularla ilgili her türlü kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı177
Genel Sınav ve Hazırlığı177
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(70/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HUKUKUHM3213457Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Zeynep Feyza EKER AYHAN
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Yaşar Gökalp
Dersin AmacıSağlık Hukuku ile ilgili temel bilgileri, mesleki uygulamalara yardımcı olacak şekilde vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders içeriği hakkında bilgi verilmesi, kaynakların tanıtılması, ölçme ve değerlendirme metodunun açıklanması,Anayasa’da ve İnsan Hakları Belgelerinde Sağlıkla İlgili Düzenlemeler,Sağlık Alanında İnsan Hakları,Sağlık Teşkilatı,Kamu Sağlığının Korunması,Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasına İlişkin Kurallar,Sağlık Alanındaki Meslek Mensuplarının Özel Yetki ve Sorumlulukları,Hukuk Alanında Kişi Kavramı ve Alt Ayrımları,Kamu Sağlık Kurum ve Kuruluşları,Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları,Genel Sağlık Sigortası,Hekim ile hasta arasındaki ilişkinin hukukî niteliği,Hatalı tıbbî uygulama ve hukukî sorumluluk.,Hekimlerin ve diğer sağlık personelinin ceza hukuku sorumluluğu, sağlık mevzuatı. ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Sağlık Hukuku ile ilgili kavramları ve sağlık mevzuatını açıklar. 16, 4, 9A
2. İç ve uluslararası hukuk çerçevesi içinde sağlıkla ilgili temel düzenlemeleri anlatır.16, 4, 9A
3. Sağlık personelinin hukuk alanındaki sorumluluğunu açıklar.16, 4, 9A
4. Anayasa ve İnsan Hakları Belgelerinde yer alan sağlıkla ilgili düzenlemeleri yorumlar.16, 4, 9A
5. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının yapısı ve işleyişine ilişkin hukuksal alt yapıyı değerlendirebilecektir.16, 4, 9A
6. Sağlık kurumlarında hekim ve diğer sağlık personelinin yükümlülüklerini sıralar.16, 4, 9A
7. Sağlık kurumlarında hasta haklarının neler olduğunu ve ihlali halinde yasal yaptırımları sıralar.16, 4, 9A
8. Kamu sağlığının korunmasına ilişkin hukuk kurallarını kavrar.16, 4, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders içeriği hakkında bilgi verilmesi, kaynakların tanıtılması, ölçme ve değerlendirme metodunun açıklanmasıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2Anayasa’da ve İnsan Hakları Belgelerinde Sağlıkla İlgili DüzenlemelerKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3Sağlık Alanında İnsan HaklarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4Sağlık TeşkilatıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5Kamu Sağlığının KorunmasıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasına İlişkin KurallarKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7Sağlık Alanındaki Meslek Mensuplarının Özel Yetki ve SorumluluklarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
8Hukuk Alanında Kişi Kavramı ve Alt AyrımlarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9Kamu Sağlık Kurum ve KuruluşlarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10Özel Sağlık Kurum ve KuruluşlarıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11Genel Sağlık SigortasıKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12Hekim ile hasta arasındaki ilişkinin hukukî niteliğiKonu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13Hatalı tıbbî uygulama ve hukukî sorumluluk.Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14Hekimlerin ve diğer sağlık personelinin ceza hukuku sorumluluğu, sağlık mevzuatı. Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
Kaynak
Ders notları
Sağlık Hukuku, Tıp Hukuku ve derste anlatılan konularla ilgili her türlü kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
2
PY-2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
3
PY-3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
4
PY-4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
5
PY-5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
6
PY-6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanır.
7
PY-7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
8
PY-8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
9
PY-9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
10
PY-10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
11
PY-11. Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olur.
X
12
PY-12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurar.
13
PY-13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
14
PY-14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15
PY-15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
16
PY-16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
17
PY-17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:20Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:21