Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞLETME MATEMATİĞİ3+034
Ders Programı Çarşamba 12:45-13:30 Çarşamba 13:30-14:15 Çarşamba 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Erman GEDİKLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, öğrencilerin, işletme bilimi için gerekli olan temel matematiksel becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Üs ,2.Denklemler ve Grafikler ,3.Fonksiyonlar ,4.Denklemler Sistemi ,5.Doğrusal Cebir ,6.Matris Cebiri ,7.Doğrusal Programlama ,8.Simpleks Algoritması ve Maksimizasyon ,9.Limit ,10.Türev ,11.Diferansiyel Hesabı ,12.Üssel ve Logaritmik Fonksiyonlar ,13.Belirli İntegral ,14.Parçalara Ayırma Yöntemiyle İntegral ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1. Çeşitli grafikler, fonksiyonlar ve denklemleri uygular. 1, 15, 2A, C
2. Doğrusal cebir ve doğrusal programlamayı kullanır. 1, 15, 2A, C
3. Optimizasyon tekniklerinden faydalanır. 1, 15, 2A, C
4. Fonksiyonların limit ve türevlerini hesaplar. 1, 15, 2A, C
5. Fonksiyonlar için integral hesaplar. 1, 15, 2A, C
6. İktisat ve işletme biliminde kullanılan temel matematik kavramlarını açıklar. 1, 15, 2A, C
7. İktisadi problemlerin çözümünde matematiksel araçları tanır. 1, 15, 2A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Üs Ders kitabından haftalık konulara çalışmak
22.Denklemler ve Grafikler Ders kitabından haftalık konulara çalışmak
33.Fonksiyonlar Ders kitabından haftalık konulara çalışmak
44.Denklemler Sistemi Ders kitabından haftalık konulara çalışmak
55.Doğrusal Cebir Ders kitabından haftalık konulara çalışmak
66.Matris Cebiri Ders kitabından haftalık konulara çalışmak
77.Doğrusal Programlama Ders kitabından haftalık konulara çalışmak
88.Simpleks Algoritması ve Maksimizasyon Ders kitabından haftalık konulara çalışmak
99.Limit Ders kitabından haftalık konulara çalışmak
1010.Türev Ders kitabından haftalık konulara çalışmak
1111.Diferansiyel Hesabı Ders kitabından haftalık konulara çalışmak
1212.Üssel ve Logaritmik Fonksiyonlar Ders kitabından haftalık konulara çalışmak
1313.Belirli İntegral Ders kitabından haftalık konulara çalışmak
1414.Parçalara Ayırma Yöntemiyle İntegral Ders kitabından haftalık konulara çalışmak
Kaynak
Edward T. Dowling, İşletme ve İktisat için Matematiksel Yöntemler, Nobel Yayın 2013
Edward T. Dowling, İşletme ve İktisat için Matematiksel Yöntemler, Nobel Yayın 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
X
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
X
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
X
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu