Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLETİŞİM BECERİ. VE SAĞLIK HİZMET. İLETİŞİM3+034
Ders Programı Pazartesi 08:00-08:45 Pazartesi 09:00-09:45 Pazartesi 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKişisel ve mesleki yaşamda başarılı kişilerarası ilişkiler yoluyla, üretken, mutlu ve doyumlu olmalarını sağlamada gerekli ilke, yöntem teknik ve bilgileri vererek istenilen davranışları geliştirmektir. Bu kurs içerisinde kişisel iletişim teorileri ve ilkeleri pratik önerilerle birleştirilerek öğrencilerin daha iyi birer iletişimci olmaları için altyapı ve uygulama imkanı sağlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktısının Program Yeterlilikleri İlişkisinin Kurulması

İletişimin Tanımı Önemi Ve Temel İşlevleri
İletişim Türleri, İletişimi Etkileyen Etmenler
,Kendini Tanıma, Kendini Tanımanın Yolları, Kendini Tanıma Uygulamaları,Dinleme ve Kurumlarda Haberleşme İlişkileri ve iletişim ağları,Ben Dilini Kullanmak, Empati, Empatik İletişim,Kişilerarası İletişim & İlişkiler,Hasta İle İletişimi Kolaylaştıran Teknikler
İletişim Becerileri: Tedavi Edici (Terapheutic ) İletişim Becerileri,İletişimi Engelleyen Yaklaşımlar,Bilgilendirici ve İkna Edici İletişim,Çocuk Hasta İle İletişim
Yaşlı Hasta İle İletişim,Bazı Özel Durumlarda İletişim
- Saldırgan Hasta
- Anksiyete Yaşayan Hasta
,Bazı Özel Durumlarda İletişim - Depresif Hasta
,Kronik ve Terminal Hastalarla İletişim
,Kayıp ve Yas Yaşayan Hasta ile İleitişim ,Stres Yönetimi ve Çatışma Çözümü; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İletişimin temel kavramları, iletişim sürecini ve iletişimin öneminin açıklayabilmesi 1, 2, 3A
Özel durumlarda kullanılan iletişim ilkelerini açıklayabilmesi1, 12, 2, 3A
Farklı yaş grubundan bireylerle etkin iletişim kurabilmesi12, 7A
Empati beceresini geliştirebilmesi1, 12, 18, 2, 3, 7A
Kurumsal vizyon, misyon, hedef ve amaçlar konusunda çalışanlarla iletişim kurabilmesi10, 12, 18, 7A
Toplantı yönetim tekniklerini bilir ve kurumsal raporlar hazırlayabilmesi1, 12, 2, 3A
İletişimi engelleyen faktörleri açıklar ve iletişimi geliştirme araçlarını kullanabilmesi1, 12, 18, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktısının Program Yeterlilikleri İlişkisinin Kurulması

İletişimin Tanımı Önemi Ve Temel İşlevleri
İletişim Türleri, İletişimi Etkileyen Etmenler
Ch.1 from core text
2Kendini Tanıma, Kendini Tanımanın Yolları, Kendini Tanıma UygulamalarıDe Vito 2016 Ch.2 & Drench et.al 2003 Ch.4
3Dinleme ve Kurumlarda Haberleşme İlişkileri ve iletişim ağlarıCh.2 from core text
4Ben Dilini Kullanmak, Empati, Empatik İletişimDe Vito et al 2016 Ch.4
5Kişilerarası İletişim & İlişkilerCh.7 & Ch.8 from core text
6Hasta İle İletişimi Kolaylaştıran Teknikler
İletişim Becerileri: Tedavi Edici (Terapheutic ) İletişim Becerileri
Lecture Notes
7İletişimi Engelleyen YaklaşımlarCh.3 & Ch.6
8Bilgilendirici ve İkna Edici İletişimDe Vito 2016 Ch. 15 & Ch.16
9Çocuk Hasta İle İletişim
Yaşlı Hasta İle İletişim
Lecture Notes
10Bazı Özel Durumlarda İletişim
- Saldırgan Hasta
- Anksiyete Yaşayan Hasta
Drench et.al 2003 Ch.13
11Bazı Özel Durumlarda İletişim - Depresif Hasta
Drench et.al 2003 Ch.12
12Kronik ve Terminal Hastalarla İletişim
Drench et al Ch.14
13Kayıp ve Yas Yaşayan Hasta ile İleitişim Drench Ch.15 & Ch.16
14Stres Yönetimi ve Çatışma ÇözümüDe Vito Ch.8
Kaynak
Öğretim üyesine ait ders notları
Core: - Human Communication: The Basic Course, Global Edition, 13/E Joseph A. DeVito, ISBN-13: 9781292057101 2015 - Pearson - Psychosocial Aspects of Healthcare Meredith E. Drench, Ph.D., PT, Ann Noonan, Nancy Sharby, Susan Ventura, ISBN-13: 9780130409805 2003 • Pearson Supplementary: - Interpersonal Communication: Relating to Others, 8/E Steven A. Beebe, Susan J. Beebe, Mark V. Redmond 2017 ISBN-13: 9780134202037 Pearson

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
X
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
X
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
X
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu