Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ3+035
Ders Programı Cuma 12:45-13:30 Cuma 13:30-14:15 Cuma 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aliye Aslı SONSUZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tuba DÜZCÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin, sağlık ve sağlık hizmetleri kavramlarına hakim olması, sağlık hizmetlerinin yönetimi konusunda temel bilgileri kazanması ve Türkiye’de sağlık hizmetlerinin yönetimini değerlendirebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş: Sağlık tanımı, sağlık tanımında değişen bakış açısı, sağlığın boyutları, sağlığın belirleyicileri, sağlık hizmetleri kavramı, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, sağlık hizmeti düzeyleri,Sağlık Hizmetlerinde İhtiyaç, Talep, Arz ve Öncelik Belirleme,Sağlık Sistemi, Sağlık Sistemi Öğeleri ve Fonksiyonları,Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Fonksiyonları,Sağlık Hizmetleri Sunumu ve Örgütlenmesi,Sağlık Hizmetleri Finansmanı,Sağlık sonuçları ve Değerlendirme,Türkiye Sağlık Sistemi, Öğeleri ve Fonksiyonları: Sağlık Bakanlığı Örgütlenmesi, Görevleri ve ilgili mevzuat,Türkiye Sağlık Sistemi, Öğeleri ve Fonksiyonları: Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Hizmetleri Sunumundaki Görevleri ve ilgili mevzuat,Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Güncel Konular: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası,Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Güncel Konular: Alternatif Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Turizmi,Sağlık İstatistiklerinin İncelenmesi ve Türkiye’deki Durum,Uluslararası-Ulusal Sağlık Örgütleri ve Rolleri (WHO, UNESCO, AİFD vb.),Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda, öğrenci;
1. Sağlık ve sağlık hizmetlerine ilişkin temel kavramları ve konuları açıklayabilecektir.1, 10, 2, 3A, C
1.1.Sağlık tanımını kavrar ve sağlık tanımındaki değişimleri açıklayabilir.1, 10, 2, 3A, C
1.2. Sağlığın boyutlarını açıklayabilir.1, 10, 2, 3A, C
1.3. Sağlığın belirleyicilerini açıklayabilir.1, 10, 2, 3A, C
1.4. Sağlık hizmetlerinin özelliklerini açıklayabilir.1, 10, 2, 3A, C
1.5. Sağlık hizmetlerinin sınıflandırmasını açıklayabilir.1, 10, 2, 3A, C
1.6. Sağlık hizmetleri düzeylerini açıklayabilir.1, 10, 2, 3A, C
1.7. Sağlıkta ihtiyaç, talep ve arz kavramlarını açıklayabilir. Sağlık ihtiyacı ile sağlık hizmetleri ihtiyaçları kavramlarını tartışabilir.1, 10, 2, 3A, C
1.8. Sağlık hizmetlerinde öncelik belirleme konusunu açıklayabilir.1, 10, 2, 3A, C
2. Sağlık hizmetleri yönetimine ilişkin temel kavramları ve konuları açıklayabilir1, 10, 2, 3A, C
2.1. Sağlık sistemini, öğelerini ve fonksiyonlarını açıklayabilir.1, 10, 2, 3A, C
2.2. Sağlık hizmetlerinde yönetim fonksiyonlarını açıklayabilir.1, 10, 2, 3A, C
2.3. Türkiye Sağlık Sistemini ve öğelerini, görevleri ile birlikte değerlendirebilir.1, 10, 2, 3A, C
2.4. Sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesine ilişkin temel kavramları açıklayabilir.1, 10, 2A, C
2.5. Sağlık hizmetlerinde önemli görevler üstlenen ulusal ve uluslararası kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olur.1, 10, 2A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Sağlık tanımı, sağlık tanımında değişen bakış açısı, sağlığın boyutları, sağlığın belirleyicileri, sağlık hizmetleri kavramı, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, sağlık hizmeti düzeyleriders notlarının okunması
2Sağlık Hizmetlerinde İhtiyaç, Talep, Arz ve Öncelik Belirlemeders notlarının okunması
3Sağlık Sistemi, Sağlık Sistemi Öğeleri ve Fonksiyonlarıders notlarının okunması
4Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Fonksiyonlarıders notlarının okunması
5Sağlık Hizmetleri Sunumu ve Örgütlenmesiders notlarının okunması
6Sağlık Hizmetleri Finansmanıders notlarının okunması
7Sağlık sonuçları ve Değerlendirmeders notlarının okunması
8Türkiye Sağlık Sistemi, Öğeleri ve Fonksiyonları: Sağlık Bakanlığı Örgütlenmesi, Görevleri ve ilgili mevzuatders notlarının okunması
9Türkiye Sağlık Sistemi, Öğeleri ve Fonksiyonları: Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Hizmetleri Sunumundaki Görevleri ve ilgili mevzuatders notlarının okunması
10Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Güncel Konular: Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıders notlarının okunması
11Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Güncel Konular: Alternatif Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Turizmiders notlarının okunması
12Sağlık İstatistiklerinin İncelenmesi ve Türkiye’deki Durumders notlarının okunması
13Uluslararası-Ulusal Sağlık Örgütleri ve Rolleri (WHO, UNESCO, AİFD vb.)ders notlarının okunması
14Genel Değerlendirme
Kaynak
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
1. Acheson, R. M. (1978). "The Definition and Identification of Need for Health Care." 2. Andersen, R. and S. E. Baumeister (2013). "Improving Access to Care." Kominski c02.tex V1 - 07/30/2013 7:55 P.M. 3. Huber, M., et al. (2011). "How should we define health?" British Medical Journal. 4. Josep Figueras, et al. (2008). Health systems, health and wealth: Assessing the case for investing in health systems. 5. Kunc, M. (2015). Modelling supply, demand and need: A literature review. 6. Luca KOVACIC, L. Z.-K. (2008). Management in Healthcare Practice : A Handbook for Teachers, Researchers and Health Professionals. 7. Nordenfelt, L. (2007). Understandıng The Concept Of Health. Strategies for health. 8. O. Adams, et al. (2002). Provısıon Of Personal And Non-Personal Health Servıces: Proposal For Monıtorıng, WHO. 9. Santerre, R. E. and S. P. Neun (2010). Health Economics: Theory, Insight, and Industry Studies.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu