Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MESLEKİ UYGULAMA III0+24614
Ders Programı Çarşamba 08:00-08:45 Çarşamba 09:00-09:45 Çarşamba 10:00-10:45 Çarşamba 11:00-11:45 Çarşamba 12:45-13:30 Çarşamba 13:30-14:15 Çarşamba 14:30-15:15 Çarşamba 15:30-16:15 Perşembe 08:00-08:45 Perşembe 09:00-09:45 Perşembe 10:00-10:45 Perşembe 11:00-11:45 Perşembe 12:45-13:30 Perşembe 13:30-14:15 Perşembe 14:30-15:15 Perşembe 15:30-16:15 Cuma 08:00-08:45 Cuma 09:00-09:45 Cuma 10:00-10:45 Cuma 11:00-11:45 Cuma 12:45-13:30 Cuma 13:30-14:15 Cuma 14:30-15:15 Cuma 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra Çiğdem CEZLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin teorik olarak gördükleri derslerin sahada uygulamalarını yapmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kurumsal Pazarlama bölümünde uygulama,Kurumsal İletişim bölümünde uygulama,Kalite bölümünde uygulama,İnsan Kaynakları bölümünde uygulama,Uluslararası Hasta ilişkileri bölümünde uygulama,Medikal Muhasebe bölümünde uygulama,SGK bölümünde uygulama,Anlaşmalı kurumlar bölümünde uygulama,Satın alma bölümünde uygulama,Hasta ilişkileri bölümünde uygulama,Kamu Hastaneleri Kurumu tanıtım semineri,MAPHRE Genel sigorta tanıtım semineri ,İl sağlık Müdürlüğü tanıtım semineri,CGM Sigorta tanıtım semineri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;12, 15, 16D
10.Hizmet süreçlerinin gözlemlenmesi ve kurumun yönetim organizasyon yapısının incelenmesi. 12, 15, 16D
11.Sağlık kurumlarının idari ve tıbbi hizmet departmanlarının organizasyon ve işleyiş açısından incelenmesi, fonksiyonel bağlılık ilişkilerinin değerlendirilmesi12, 15, 16D
1. Uygulama yaptığı sağlık kuruluşunun genel olarak formal yapısını açıklayabilecektir.12, 15, 16D
2. Bu kuruluştaki yönetsel departmanları ve bunların ana faaliyet alanlarını açıklar.12, 15, 16D
3. Bu departmanların birbirleriyle ve klinik departmanlarla olan ilişkilerini açıklar.12, 15, 16D
4. Uygulama yaptığı sağlık kuruluşunun spesifik departmanlarının faaliyetlerini değerlendirebilecektir.12, 15, 16D
5. Uygulama yapılan departmanların amaçlarını, hedeflerini ve faaliyetlerini detaylı olarak açıklar.12, 15, 16D
6 Uygulama yapılan departmanların iş akış şemalarını çizer.12, 15, 16D
7. Uygulama yapılan departmanda görev alan çalışanların görev yetki ve sorumluluklarını açıklar.12, 15, 16D
8. Sağlık sistemi içerisinde yer alan paydaşları değerlendirir.12, 15, 16D
9. Sağlık sistemi içerisinde çeşitli sektörlerdeki aktörleri ve rollerini açıklar.12, 15, 16D
10. Sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetim ve organizasyon yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
11. Sağlık kurumlarında hizmet üretim sürecini inceleyerek, girdi-süreç-çıktı etkileşimini anlar, birimler arası fonksiyonel ilişkileri kavrar ve böylece organizasyonlara kavramsal boyutta bakma yetisi kazanır.
Öğretim Yöntemleri:12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme
Ölçme Yöntemleri:D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kurumsal Pazarlama bölümünde uygulamaİlgili birim ile ilgili ön araştırma yapmak
2Kurumsal İletişim bölümünde uygulamaİlgili birim ile ilgili ön araştırma yapmak
3Kalite bölümünde uygulamaİlgili birim ile ilgili ön araştırma yapmak
4İnsan Kaynakları bölümünde uygulamaİlgili birim ile ilgili ön araştırma yapmak
5Uluslararası Hasta ilişkileri bölümünde uygulamaİlgili birim ile ilgili ön araştırma yapmak
6Medikal Muhasebe bölümünde uygulamaİlgili birim ile ilgili ön araştırma yapmak
7SGK bölümünde uygulamaİlgili birim ile ilgili ön araştırma yapmak
8Anlaşmalı kurumlar bölümünde uygulamaİlgili birim ile ilgili ön araştırma yapmak
9Satın alma bölümünde uygulamaİlgili birim ile ilgili ön araştırma yapmak
10Hasta ilişkileri bölümünde uygulamaİlgili birim ile ilgili ön araştırma yapmak
11Kamu Hastaneleri Kurumu tanıtım semineriİlgili birim ile ilgili ön araştırma yapmak
12MAPHRE Genel sigorta tanıtım semineri İlgili birim ile ilgili ön araştırma yapmak
13İl sağlık Müdürlüğü tanıtım semineriİlgili birim ile ilgili ön araştırma yapmak
14CGM Sigorta tanıtım semineriİlgili birim ile ilgili ön araştırma yapmak
Kaynak
Öğretim üyeleri ve uygulama yapılan sağlık kuruluşu tarafından sağlanan materyaller
Uygulama yapılan kuruluşlarla ilgili ulusal ve uluslararası dokümanlar, web sayfaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu