Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ3+036
Ders Programı Pazartesi 13:30-14:15 Pazartesi 14:30-15:15 Pazartesi 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT
Dersi VerenlerProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık bilimleri alanında yapılacak bilimsel bir araştırma sürecine ilişkin evreleri vermek ve araştırma bulgularının raporlaştırılmasıyla ilgili biçim ve içerik esaslarını öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Araştırmanın Önemi ve Aşamaları – Sağlık Bilimlerinde Araştırma,Araştırma türleri-Gözlemsel Araştırmalar,Araştırma Türleri Deneysel Araştırmalar,Uygulama: Araştırma türleri makale analizi,Araştırma Konusunun Seçimi – Literatür Tarama, Araştırmanın Amacı – Hipotezlerin Oluşturulması,Anakütle ve Örneklem, Örneklem sayısının belirlenmesi, Veri Toplama Yöntemleri - Anket formunun hazırlanması, Uygulama: Makale İncelemesi, Veri Analizi,Veri Analizi-2,Araştırmada etik ve Hata Kaynakları ,Araştırma Raporlanması,Uygulama: Makale İncelemesi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bilimsel bir araştırmanın nasıl yapılacağını tanımlayabilecektir.1, 12, 4A, C
Ağırlıklı olarak sağlık bilimleri alanında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak araştırma uygulayabilecek ve bulguların analizini gerçekleştirebilecektir.1, 12, 4A, C
Araştırma raporunu düzenleyebilecektir.1, 12, 4A, C
Bilimsel araştırma ile etik arasındaki ilişkiyi açıklar.1, 12, 4A, C
Sağlık yönetimi alanındaki araştırmaları takip eder ve uygulamaları ile ilişkilendirir. 1, 12, 2, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Araştırmanın Önemi ve Aşamaları – Sağlık Bilimlerinde AraştırmaHayran ve Özbek, s. 18-22
2Araştırma türleri-Gözlemsel AraştırmalarHayran ve Ozbek, s. 7-15
3Araştırma Türleri Deneysel Araştırmalar Hayran ve Ozbek, s. 15-18
4Uygulama: Araştırma türleri makale analiziHayran, Ozbek s. 7-18
5Araştırma Konusunun Seçimi – Literatür TaramaErdogan vd. s. 29-60
6 Araştırmanın Amacı – Hipotezlerin OluşturulmasıErdogan vd. 65-86
7Anakütle ve Örneklem, Örneklem sayısının belirlenmesiHayran ve Ozbek s.107-116
8 Veri Toplama Yöntemleri - Anket formunun hazırlanmasıSolak vd. s. 74-99
9 Uygulama: Makale İncelemesiHayran ve Ozbek s.-7-18,107-116. Erdogan vd. 29-86. Solak vd. s. 74-99
10 Veri Analizi Hayran ve Ozbek, s.53-93, s.117-146
11Veri Analizi-2Hayran ve Özbek s. 147-200-s.257-280
12Araştırmada etik ve Hata Kaynakları Erdogan vd. s. 313-331
13Araştırma RaporlanmasıSolak, s. 186-206
14Uygulama: Makale İncelemesiErdogan, vd. s.359-380
Kaynak
- Erdoğan, S., Nahcivan, N., & Esin, M. N. (Eds.). (2015). Hemşirelikte araştırma: süreç, ugulama ve kritik. Nobel Tıp Kitabevi. -Mustafa Solak, Sağlık Hizmetlerine Araştırma ve Değerlendirme(2015),Anadolu Üniversitesi yayınları. -O. Hayran ve H.Özbek, Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul 2012. -K. Sümbüloğlu, V. Sümbüloğlu, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Hatiboğlu Yayıncılık, Ankara 2004. - Bowling, A. (2014). Research methods in health: investigating health and health services. McGraw-Hill Education (UK).
Ders notları, ilgili web siteleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
X
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
X
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
X
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu