Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞLETME HUKUKU2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriğiBu ders; Borçlar Hukukunun Temel Kavramları,Akdi Borçlar (Akdin İnikadı),Akdi Borçlar (Akdin Muteberlik Şartları) ,Akdin Muhtelif Nevileri (Kategoriler, Satım Akdi ve Kira Akdi) ,Ticari İşletme Hukuku (Ticaret Hukuku, Ticari İşletme),Ticari İşletme Hukuku (Tacir, Ticaret Sicili),Ticari İşletme Hukuku (Tacir Olmanın Sonuçları),Şirketler Hukukunun Genel İlkeleri
,Anonim Şirket (Tanım ve Kuruluş),Anonim Şirket (Organlar, Hisse Senetleri ve Tasfiye)
,Limitet Şirket (Kuruluş, Ortakların Hukuki Durumu, Teşkilat ve İnfisah),Kıymetli Evrak(Kavram, Kambiyo Senetleri),Haksız Rekabet ,Markaların Korunması ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İlgili temel hukuki kavramları açıklar.1, 2A
Bu dersin sonunda öğrenci;
Ticari faaliyetlere ilişkin hukuki sorunları kavrar ve sağlıklı bir biçimde tartışır.1, 2A
Farklı kaynaklardan hukuki bilgiler edinir.1, 2A
Ticaret hayatıyla ilgili başlıca resmi makam ve kamu kurumlarını açıklar.1, 2A
Ticari faaliyetleri düzenleyen temel hukuki kuralları açıklar1, 2A
Ticaret şirketlerinin işleyişini çözümler1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Borçlar Hukukunun Temel KavramlarıTemel Kaynak Okumaları: Temel Kavramlar
2Akdi Borçlar (Akdin İnikadı)Temel Kaynak Okumaları.İnceleme: Borçlar Kanunu m.1 10.
3Akdi Borçlar (Akdin Muteberlik Şartları) Temel Kaynak Okumaları.İnceleme: Borçlar Kanunu m.11 31
4Akdin Muhtelif Nevileri (Kategoriler, Satım Akdi ve Kira Akdi) Temel Kaynak Okumaları: Özel Akit Tiplerinin Sınıflandırılması, satım ve kira akitleri
5Ticari İşletme Hukuku (Ticaret Hukuku, Ticari İşletme)Ders Kitabı Okumaları: Ticari İşletme İnceleme: Ticaret Kanunu m.1 20
6Ticari İşletme Hukuku (Tacir, Ticaret Sicili)Ders Kitabı Okumaları: Ticari İşletme İnceleme
7Ticari İşletme Hukuku (Tacir Olmanın Sonuçları)Temel Kaynak Okumaları.İnceleme: Ticaret Kanunu
8Şirketler Hukukunun Genel İlkeleri
İlgili konunun kitaptan okunması
9Anonim Şirket (Tanım ve Kuruluş)İlgili konunun kitaptan okunması
10Anonim Şirket (Organlar, Hisse Senetleri ve Tasfiye)
İlgili konunun kitaptan okunması
11Limitet Şirket (Kuruluş, Ortakların Hukuki Durumu, Teşkilat ve İnfisah)İlgili konunun kitaptan okunması
12Kıymetli Evrak(Kavram, Kambiyo Senetleri)İlgili konunun kitaptan okunması
13Haksız Rekabet İlgili konunun kitaptan okunması
14Markaların Korunması İlgili konunun kitaptan okunması
Kaynak
BİLGİN (F. K.), Basic Concepts of the Law of Obligations, 2010, 10 p.BILGIN (F. K.), Contractual Obligations, 2010, 25 p.
SÖZER (Bülent), Legal Environment of Business. A Hand Book on Turkish and International Business Law, Istanbul, Beta, 2003, 485 pp.ANSAY (Tuğrul) and WALLACE (Don Jr.)(eds.), Introduction to Turkish Law, 5th ed., Ankara, Turhan, 2009, xv + 244 pp. ANSAY (Tuğrul) and SCHNEIDER (Stephen) (eds.), Introduction to Turkish Business Law, Ankara, Turhan, 2002, xx + 225 pp.ESENER (Turhan), Turkish Business Law 1. Law of Obligations Contracts and Torts, 2nd ed., Istanbul, Boğaziçi University Press, 2004, 172 pp.ESENER (Turhan) and YARSUVAT (Ömür), Turkish Business Law 2, Istanbul, Boğaziçi University Press, 2003, 258 pp.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu