Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TIBBİ İLKYARDIM2+022
Ders Programı Pazartesi 15:30-16:15 Pazartesi 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Vildan ÇAKAR
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Merve ÖZSOY DURMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKaza ve yaralanma vakalarına müdahale edecek olanları, ilk yardım eğitimiyle ve hayatın korunması, yaralanmanın önlenmesi ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici bir rol oynayanlara sağlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması İlkyardımla İlgili Temel Kavramlar,İnsan Vücudu ve Yaşamsal Bulgular,Kanamalarda İlkyardım,Şokta İlkyardım,Bilinç Bozukluklarında İlkyardım,Yaralanmalarda ve Travmalarda İlkyardım,Kırık, Çıkık, Burkulma ve Kramplarda İlkyardım,Yanıklarda İlkyardım,Donuklarda İlkyardım,Elektrik Çarpması, Sıcak ve Güneş Çarpmasında İlkyardım,Zehirlenmelerde İlkyardım,Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, Boğulmalarda ilkyardım,Hasta/yaralı taşıma teknikleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu ders sonunda öğrenci;
2. İlkyardımı tanımlar.1, 2, 6A
3. Vücudu oluşturan sistemleri tanır.1, 2A
7. Kanamalarda ilkyardım uygulamalarını açıklar. 1, 12, 2, 6A
13. Kırık ve çıkık arasındaki farkları sayar. 1, 12, 2A
18. Araç içindeki yaralıyı taşımayı açıklar. 1, 2, 6A
1. Genel ilkyardım kavramlarını açıklar. 1, 2, 6A
4. Yaralının ilk değerlendirme aşamalarını açıklar. 1, 2, 6A
5. Temel yaşam desteğini tanımlar. 1, 12, 2, 6A
6. Travmalarda uygulanacak ilkyardımı tartışır. 1, 12, 2, 6A
8. Baskı uygulanacak noktaları gösterir. 1, 12, 2, 6A
9. Şok çeşitlerini açıklar. 1, 12, 2A
10. Şok pozisyonunu gösterir. 1, 12, 2, 6
11. Yaralanma çeşitlerini açıklar. 1, 12, 2A
12. Donma ve yanıklarda ilkyardım prensiplerini açıklar. 1, 12, 2A
14. Hasta ve yaralı taşıma tekniklerini uygular. 1, 2, 6A
15. Hasta/yaralı taşınmasında genel kuralları açıklar. 1, 2
16. Acil taşıma teknikleri uygular. 1, 2, 6A
17. Sedye üzerine yerleştirme tekniklerini uygular. 1, 2, 6A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Yeterliklerinin İlişkisinin Kurulması İlkyardımla İlgili Temel Kavramlar1. kaynağın 7-13. sayfalarının incelenmesi
2İnsan Vücudu ve Yaşamsal Bulgular2. kaynağın 17-30. sayfalarının incelenmesi
3Kanamalarda İlkyardım3. kaynağın 85-96. sayfalarının incelenmesi https://www.youtube.com/watch?v=yzXCZmG4AFo web sayfasının incelenmesi
4Şokta İlkyardım1. kaynağın 103-108. sayfalarının incelenmesi
5Bilinç Bozukluklarında İlkyardım3. kaynağın 163-166. sayfalarının incelenmesi
6Yaralanmalarda ve Travmalarda İlkyardım2. kaynağın 91-104. sayfalarının incelenmesi
7Kırık, Çıkık, Burkulma ve Kramplarda İlkyardım1. kaynağın 112-136. sayfalarının incelenmesi
8Yanıklarda İlkyardım2. kaynağın 141-152. sayfalarının incelenmesi
9Donuklarda İlkyardım2. kaynağın 141-152. sayfalarının incelenmesi
10Elektrik Çarpması, Sıcak ve Güneş Çarpmasında İlkyardım2. kaynağın 153-160. sayfalarının incelenmesi
11Zehirlenmelerde İlkyardım3. kaynağın 175-197. sayfalarının incelenmesi
12Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım2. kaynağın 177-184. sayfalarının incelenmesi
13 Boğulmalarda ilkyardım1. kaynağın 185-194. sayfalarının incelenmesi
14Hasta/yaralı taşıma teknikleri1. kaynağın 186-207. sayfalarının incelenmesi
Kaynak
Sağlık Bakanlığı Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı, İNAN, H.F; KURT,Z; KUBİLAY,İ; ANKARA, 2011
1) Somyürek, H. , İ. , Tabak, R. ,S. (2008). Temel İlk Yardım ve Acil Bakım. Ankara: Palme YAyınları. 2) Türkiye Kızılay Derneği. Adım Adım İlkyardım ve Kurtarma. Ankara: Palme Yayınları. 3) T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitim Müdürlüğü. (2008). Eğitimciler İçin Eğitim Kitabı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayın No:722, İlkay Ofset Matbaacılık. 4) Prof. Dr. Süzen, B. ve İnan, H. (2004). İlk yardım. Ankara: Birol Basın Yayın Dağıtım ve Ticaret LTD.ŞTİ.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Öğrencilerin, ulusal sağlık koşullarını kavraması ve uygun sağlık politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve performans değerlendirmelerinin yanı sıra sağlık sektörünün organizasyonu ve yönetimi hakkında teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olmaları gerekir.
0
2. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık ve sağlık hizmet sunucularının performansını planlamak, organize etmek, yönlendirmek ve eleştirel bir yaklaşımla iş dünyası ve yönetimle ilgili temel bilgileri kullanarak teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve kullanırlar.
X
0
3. Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
4. Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur.
X
0
5. Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular.
0
6. Öğrenciler, dijital teknolojiyi kullanarak, sağlık yönetimi alanındaki bilgileri bilimsel olarak analiz edebilmeli, sonuçlarını yorumlayabilmeli ve etik, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretebilmelerinin yanı sıra sağlık yönetimi alanında problem çözme ve fırsatları yakalama konularında nicel ve nitel teknikleri yenilikçi olarak bilmeli ve kullanabilmelidir.
0
7. Öğrenciler, sağlık yönetimi alanına ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, etkili ve verimli şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinde liderlik özellikleri göstererek bağımsız kararlar verir.
X
0
8. Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
9. Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
X
0
11.Öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeli; değişime, yeniliğe, girişimciliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmalıdırlar.
X
0
12. Öğrenciler, Sağlık yönetimi ile ilgili konularda görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak paydaşlarıyla paylaşabilmeli ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak iletişim kurabilmelidir.
0
13. Sorunları etkili iletişim yöntemleri kullanarak çözer, yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur.
X
0
14. Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
15. Yönetim felsefesini ve yönetimin fonksiyonlarını her bir birime uygun olacak biçimde yönetim uygulamalarına yansıtır.
0
16. Birey olarak dış görünüm olumlu tutum ve davranışlarıyla kuruma örnek olur; sürekli gelişme ve değişime açıktır.
X
0
17. Sağlık yönetimi ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun, ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu