Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİSAYARLI ÇİZİM VE İLETİŞİM I 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naile Hande YAZICI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ozan KAYIKCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mesleki çizim becerilerinin bilgisayar programları aracılığı ile kazanılması
Dersin İçeriği Bu ders; Bilgisayar destekli tasarıma giriş(Temel çizim ve gereçleri),Temel Autocad komutları,Geometrik çizim komutları,Doğrular, daireler ve düzlemler,El alıştırma parçalarının çizimi,Ölçülendirme çizimleri,Ortez çizimi I,Ortez Çizimi II,Üst eksremite ortez çizimi,Diz altı protez çizimi ve ölçülendirilmesi,Diz üstü protez çizimi ve ölçülendirilmesi,Ortez ve protez ölçü formu,Uygulama çalışmaları I,Uygulama Çalışmaları II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Standart ve teknik resim kurallarına uygun olarak geometrik çizimler yapabilir. 1, 14, 16, 4 A
Ortez çizimi yapabilir. 1, 14, 16, 4 A
Standart ve biyomekanik kurallara uygun olarak ortez parçalarını ölçer. 1, 14, 16, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar destekli tasarıma giriş(Temel çizim ve gereçleri) Ders notu olarak verilen PDF.
2 Temel Autocad komutları Ders notu olarak verilen PDF.
3 Geometrik çizim komutları Ders notu olarak verilen PDF.
4 Doğrular, daireler ve düzlemler Ders notu olarak verilen PDF.
5 El alıştırma parçalarının çizimi Ders notu olarak verilen PDF.
6 Ölçülendirme çizimleri Ders notu olarak verilen PDF.
7 Ortez çizimi I Ders notu olarak verilen PDF.
8 Ortez Çizimi II Ders notu olarak verilen PDF.
9 Üst eksremite ortez çizimi Ders notu olarak verilen PDF.
10 Diz altı protez çizimi ve ölçülendirilmesi Ders notu olarak verilen PDF.
11 Diz üstü protez çizimi ve ölçülendirilmesi Ders notu olarak verilen PDF.
12 Ortez ve protez ölçü formu Ders notu olarak verilen PDF.
13 Uygulama çalışmaları I Ders notu olarak verilen PDF.
14 Uygulama Çalışmaları II Ders notu olarak verilen PDF.
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 4 2 8
Toplam İş Yükü (Saat) 46
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu