Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PEDİATRİK ORTEZLER 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Yağmur ALTUN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Yunus ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı teorik olarak pediatrik hastalıklar ve klinik tabloların incelenerek pediatrik ortezlerin işlenmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Pediatrik Alt Ekstremite Patolojileri,Pediatrik Alt Ekstremite Patolojilerinde AFO Uygulamaları,Pediatrik Alt Ekstremite Patolojilerinde DAFO Uygulamaları,Pediatrik Ayak Patolojileri,Pediatrik Ayak Patolojilerinde Ortez Yaklaşımları,Pediatrik Ayak Patolojilerinde Ortez Uygulamaları,Pediatrik Alt Ekstremite Patolojilerinde GRAFO ve HKAFO Uygulamaları,Paraplejik ve Quadriplejik Hastalarda Ortez Uygulamaları,Pediatrik Ortezleme Takibi,Pediatrik Üst Ekstremite Patolojileri,Pediatrik Üst Ekstremite Patolojilerinde Ortez Yaklaşımları,Pediatrik Üst Ekstremite Patolojilerinde Ortez Uygulamaları,Pediatrik Üst Ekstremite Patolojilerinde Ortezleme Takibi,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Pediatrik alt ekstremite patolojilerini tanımlar. 1, 18, 3 A
Pediatrik alt ekstremite patolojilerinde ortez uygulamalarını açıklar. 1, 18, 2, 3 A
Pediatrik ortezlemede güncel yaklaşımları bilir. 1, 12, 18, 3 A
Ortez uygulamalarında kontrol ve takip yapabilir. 1, 18, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Pediatrik Alt Ekstremite Patolojileri Kaynak 1 - Bölüm 5
2 Pediatrik Alt Ekstremite Patolojilerinde AFO Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 4, Kaynak 2 - Bölüm 12
3 Pediatrik Alt Ekstremite Patolojilerinde DAFO Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 4, Kaynak 2 - Bölüm 12
4 Pediatrik Ayak Patolojileri Kaynak 1 - Bölüm 5, Kaynak 2 - Bölüm 9, 11
5 Pediatrik Ayak Patolojilerinde Ortez Yaklaşımları Kaynak 1 - Bölüm 5
6 Pediatrik Ayak Patolojilerinde Ortez Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 4, 5, Kaynak 2 - Bölüm 11
7 Pediatrik Alt Ekstremite Patolojilerinde GRAFO ve HKAFO Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 5, Kaynak 2 - Bölüm 12
8 Paraplejik ve Quadriplejik Hastalarda Ortez Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 5
9 Pediatrik Ortezleme Takibi Kaynak 2 - Bölüm 10
10 Pediatrik Üst Ekstremite Patolojileri Kaynak 1 - Bölüm 3
11 Pediatrik Üst Ekstremite Patolojilerinde Ortez Yaklaşımları Kaynak 1 - Bölüm 3, Kaynak 2 - Bölüm 23, 30, 33
12 Pediatrik Üst Ekstremite Patolojilerinde Ortez Uygulamaları Kaynak 1 - Bölüm 3, Kaynak 2 - Bölüm 23, 30, 33
13 Pediatrik Üst Ekstremite Patolojilerinde Ortezleme Takibi Kaynak 1 - Bölüm 3, Kaynak 2 - Bölüm 23, 30, 33
14 Genel Tekrar Kaynak 1 - Bölüm 3, 4, 5, Kaynak 2 - Bölüm 9, 11, 12, 23, 30, 33
Kaynaklar
Öğrencilere der notu verilecektir.
1. Webster JB, Murphy DP, Atlas of Orthoses and Assistive Devices (5.Edition), 2019. 2. Bek N, Ortezler, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 77
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu