Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MOBİLİTE VE YARDIMCI CİHAZLAR 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sena ÖZDEMİR GÖRGÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, mobilite eksikliği olan bireylerin mobilite seviyesini artırma yöntemlerini öğrenmek ve yardımcı cihaz ihtiyacını belirlemek amacıyla değerlendirme yöntemlerini öğrenmek ve yardımcı cihaz seçimini belirlemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Mobiliteye ve Yardımcı Cihazlara Giriş,Yardımcı Cihaz İhtiyacı ve Seçimi,Bastonlar, Kanedyenler ve Koltuk Değnekleri,Yürüteç Seçimi ve Eğitimi,Yardımcı Cihaz İle Yürüme Tipleri,Çocuklarda Tekerlekli Sandalye Çeşitleri,Yetişkinlerde Tekerlekli Sandalye Çeşitleri,Çocuklarda ve Yetişkinlerde Oturma ve Pozisyonlama Adaptasyonları,Çocuklarda ve Yetişkinlerde Tekerlekli Sandalye Ayarları,Aktivite Temelli Ortez Kullanımı,Rekreasyon İçin Yardımcı Gereçler,Sporlara Özgü Mobilite Yardımcıları,Spinal Kord Yaralanması Tedavisinde Kullanılan Robotik Araçlar,Teknolojik Yardımcı Cihazlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yardımcı cihaz ihtiyacını belirler ve seçimini yapar. 1, 12, 18, 3 A
Çocuklarda ve yetişkinlerde tekerlekli sandalye ayarlarını yapar. 1, 12, 18, 3 A
Aktivite temelli ortez kullanımını değerlendirir. 1, 12, 18, 3 A
Sporlara özgü mobilite yardımcılarını belirler. 1, 12, 18, 3 A
Spinal kord yaralanması tedavisinde kullanılan robotik araçları özetler. 1, 12, 18, 3 A
Teknolojik yardımcı cihazları takip eder. 1, 12, 18, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mobiliteye ve Yardımcı Cihazlara Giriş Kaynak 1 - Bölüm 41
2 Yardımcı Cihaz İhtiyacı ve Seçimi Kaynak 1 - Bölüm 42
3 Bastonlar, Kanedyenler ve Koltuk Değnekleri Kaynak 1 - Bölüm 42
4 Yürüteç Seçimi ve Eğitimi Kaynak 1 - Bölüm 42, Kaynak 2 - Bölüm 45
5 Yardımcı Cihaz İle Yürüme Tipleri Kaynak 2 - Bölüm 45
6 Çocuklarda Tekerlekli Sandalye Çeşitleri Kaynak 2 - Bölüm 46
7 Yetişkinlerde Tekerlekli Sandalye Çeşitleri Kaynak 2 - Bölüm 46
8 Çocuklarda ve Yetişkinlerde Oturma ve Pozisyonlama Adaptasyonları Kaynak 2 - Bölüm 47
9 Çocuklarda ve Yetişkinlerde Tekerlekli Sandalye Ayarları Kaynak 1 - Bölüm 45
10 Aktivite Temelli Ortez Kullanımı Kaynak 1 - Bölüm 46
11 Rekreasyon İçin Yardımcı Gereçler Kaynak 1 - Bölüm 47
12 Sporlara Özgü Mobilite Yardımcıları Kaynak 2 - Bölüm 49
13 Spinal Kord Yaralanması Tedavisinde Kullanılan Robotik Araçlar Kaynak 2 - Bölüm 50
14 Teknolojik Yardımcı Cihazlar Kaynak 2 - Bölüm 51
Kaynaklar
Ders notları öğrencilere verilecektir.
1) Gottschalk F. AAOS Atlas of Orthoses and Assistive Devices 5.edition, 2020. 2) Bek N, Ortezler. Hipokrat Yayınları, Ankara, 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ortez Protez alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylere doğru değerlendirme yöntemlerini kullanıp uygun cihazı tasarlama, üretme ve uygulama bilgisine sahiptir.
X
0
Ortez Protez alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak, mesleki ve etik değerleri gözeterek sorunları analiz eder ve disiplinler arası sağlıkla ilgili çalışmalara katılır.
X
0
Yapay uzuv ve/veya yardımcı cihaz gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için uygulanacak cihazları ileri teknoloji ve gerekli malzemeleri kullanarak yapar.
X
0
Ortez Protez alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanıp analiz ve sentez yaparak bağımsız olarak çalışır, diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Mesleki uygulamalarında ortez protez hizmetlerinin organize edilmesi, sunulması, proje tasarlayabilme ve yürütebilme, problem çözebilme çerçevesinde yürütülmesini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
Mesleki bilgi kaynaklarını alana özgü araştırma yaparak değerlendirir. Olumlu tutum ve davranış modelini benimser ve öğrenme hedeflerini belirler.
X
0
Çok kültürlülüğü anlama ve takdir etme ile ortez protez hizmeti alan birey, ilgili diğer kişiler ve meslektaşları ile etkin iletişim kurarak, hizmet alan bireyi bilgilendirir, bilgileri gizlilik ilkesine uyarak sistematik kaydeder.
X
0
Ortez protez alanında İngilizce kaynakları izleyebilecek B1 genel düzeyinde İngilizce yeterliliğe sahiptir.
X
0
Ortez protez alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X
0
Ortez protez uygulamalarını mesleki dürüstlük içinde sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayarak uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu